KDN Logotyp

WBN i Bazy on-line

EBSCO 

oferuje użytkownikom w Polsce dostęp online do literaturowych baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct. W bazach tych, oprócz podstawowych danych bibliograficznych dotyczących publikacji, zawarte są również abstrakty utworzone przez autorów i wydawnictwa oraz pełne teksty artykułów, a nawet obrazy publikacji, zawierające elementy grafiki i zdjęcia.
Z baz EBSCO studenci i pracownicy PWSZ mogą również korzystać w domowych, prywatnych komputerach. Wszelkie potrzebne informacje – w Bibliotece PWSZ. Zapraszamy do korzystania z nowych udogodnień.

Materiały szkoleniowe
oraz prezentacje w PowerPoint omawiające opcje i funkcje na platformie EBSCOhost dostępne są również na stronach

http://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl.php– materiały szkoleniowe w języku polskim
http://support.ebsco.com/training/tutorials.php– materiały szkoleniowe w języku angielskim

ACADEMIC SEARCH COMPLETE

Baza Academic Search Complete jest najbardziej wartościową i najobszerniejszą naukową, wielodyscyplinarną, pełnotekstową bazą danych zawierającą ponad 6 100 czasopism pełnotekstowych, z czego 5 100 stanowią pozycje recenzowane naukowo. Oprócz pełnego tekstu baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 10 100 czasopism i ogółem 10 600 publikacji, w tym monografie, raporty, materiały konferencyjne, itd. Baza obejmuje treść w formacie PDF z archiwami od 1887 r., a większość pełnotekstowych tytułów jest dostępna w macierzystym formacie PDF (możliwym do przeszukania). Przeszukiwalne cytowane przypisy są dostępne dla około 1 000 czasopism.

AGRICOLA

Baza zawiera rekordy bibliograficzne z U.S. Department of Agriculture’s National Agricultural Library. Zawartość bazy AGRICOLA sięga roku 1970 i obejmuje ponad 4,1 mln danych z artykułów z czasopism, monografii, rozpraw, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.

Business Source Complete

Business Source Complete jest najbardziej autorytatywaną bazą naukową z zakresu biznesu i obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886 roku. Ponadto baza udostępnia możliwe do wyszukania cytowane przypisy odnośnie ponad 1 200 czasopism.

ERIC

Baza ERIC, (Educational Resource Information Center) zawiera ponad 1 243 000 rekordów oraz linki do ponad 224 000 pełnotekstowych dokumentów z Centrum Informacyjnego ERIC.
European Views of American (1493-1750)

European Views of America to bibliograficzna baza danych opracowana we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750”. Założona w 1846 r. biblioteka J. C. Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza EVA powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce, pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza zawiera ponad 32 tys. rekordów i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorów i niewolnictwa.

GreenFILE

Baza GreenFILE zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).

HEALTH SOURCE – CONSUMER EDITION

Baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

HEALTH SOURCE: NURSING/ACADEMIC EDITION

Baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków.

LIBRARY, INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY ABSTRACTS

Baza Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) indeksuje ponad 500 głównych czasopism branżowych, ponad 50 priorytetowych i 125 selektywnych; ponadto zawiera książki, raporty dotyczące badań i sprawozdania. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrykę, pozyskiwanie informacji online, zarządzanie informacją i inne. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60-tych dwudziestego wieku.

LITERARY REFERENCE CENTER

Literary Reference Center jest bazą pełnotekstową i zawiera informacje z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i źródeł włąsnych EBSCO Publishing. Baza obejmuje pełny tekst 27 500 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, około 100 000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, 140 500 biografii autorów, 350 czasopism literackich, 535 000 przeglądów książek, 54 000 wierszy, poematów klasycznych i współczesncyh, 14 500 opowiadań, 4 000 wywiadów z autorami, 8 400 tekstów klasycznych i wiele innych publikacji. Ponadto zawiera encyklopedie poświęcone literaturze angielskojęzycznej. Baza Literary Reference Center obejmuje również w całości zawartość bazy MagillOnLiterature Plus, która łączy zawartość baz MagillOnLiterature i MagillOnAuthors w jedną zintegrowaną bazę. Zawiera około 35 000 krytycznych analiz prac literackich, 6 500 rekordów bibliograficznych, ponad 1 000 ilustracji i słownik 1 310 terminów literackich. Obejmuje również recenzowane eseje krytyczne, krótkie streszczenia akcji utworów literackich, pogłębione analizy bohaterów literackich i obszerne dyskusje literackie na temat prac ponad 8 500 pisarzy, poetów, dramaturgów, eseistów i filozofów. Eseje bibliograficzne obejmują 2 500 najbardziej poczytnych autorów i zawierają aktualne listy najważniejszych prac każdego autora oraz aktualną bibliografię. Ponadto w bazie znajduje się 395 obszernych prac przeglądowych na temat różnych gatunków literackich, okresów w literaturze i literatury poszczególnych narodów. Literary Reference Center posiada swój własny interfejs.
Więcej informacji oraz przykłady streszczeń tematów na stronie

MASTERFILE PREMIER

Zaprojektowana specjalnie dla bibliotek publicznych multidyscyplinarna baza danych udostępnia pełny tekst ponad 1 750 ogólnych publikacji referencyjnych z informacjami pełnotekstowymi, których zakres chronologiczny sięga roku 1975. Uwzględniająca niemal wszystkie obszary tematyczne, MasterFILE Premier zawiera blisko 500 pełnotekstowych książek referencyjnych, 86 017 biografii, 105 786 głównych dokumentów źródłowych oraz zbiór obrazów, na który składa się 341 655 zdjęć, map i flag. Ta baza danych jest aktualizowana codziennie poprzez EBSCOhost.

MEDLINE

Baza danych MEDLINE zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i możliwości rozwijania terminów w celu wyszukiwania rekordów z ponad 4 800 czasopism biomedycznych.

NEWSPEAPER SOURCE

Newspaper Source udostępnia pełny tekst „od okładki do okładki” dla 35 krajowych i międzynarodowych gazet oraz wybrane pełne teksty dla 375 gazet regionalnych (z obszaru USA). Ponadto baza ta zawiera pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych.

REGIONAL BUSINESS NEWS

Baza udostępnia szeroki zakres regionalnych publikacji pełnotekstowych z dziedziny biznesu. Regional Business News obejmuje 75 czasopism, gazet i serwisów informacyjnych o tematyce biznesowej z wszystkich obszarów miejskich i wiejskich Stanów Zjednoczonych. Jest aktualizowana codziennie.

TEACHER REFERENCE CENTER

Baza Teacher Reference Center zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 periodyków; 96 proc. czasopism to tytuły recenzowane naukowo. Tematyka bazy obejmuje m. in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badani pedagogiczne, opracowanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, instruktaż, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: