Poznajmy się

Bazy danych i e-źródła w Polsce

g578dKaRo
http://karo.umk.pl/Karo/

katalog rozproszony bibliotek polskich

NUKAT
http://katalog.nukat.edu.pl
katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich

POLANKA
http://www.bibang.uw.edu.pl/
katalogi bibliotek anglistycznych

FIDKAR Małopolski
http://bazy.wbp.krakow.pl/bazy_malopolska.html
multiwyszukiwarka dla komputerowych baz bibliotecznych

Bank Danych Regionalnych GUS
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
dane statystyczne o regionach, baza pełnotekstowa

Baza Traper
http://www.intur.com.pl/statystyka.htm
definicje, analizy, dane liczbowe i prognozy

BazTech
http://baztech.icm.edu.pl/
baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych, notuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz w wyborze nauk ścisłych i ochrony środowiska od 1998 r.

Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 r.
http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/
nauki geograficzne, baza abstraktowa

CYTBIN
http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/cytbin/
baza cytowań bibliograficznych

Dziennik Turystyczny
http://dziennikturystyczny.pl
codzienne informacje z branży turystycznej

[email protected]
http://pl.espacenet.com/
patenty, baza bibliograficzno-informacyjna

EUROSTAT
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
Urząd Statystyczny Unii Europejskiej

Instytut Turystyki
http://www.intur.com.pl/sklep/
informacje o publikacjach

IZA – Inwentarze Zespołów Archiwalnych
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/iza.php
archiwalia, baza bibliograficzno-informacyjna

Katalog Czasopism Kulturalnych
http://katalog.czasopism.pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
baza czasopism społeczno-kulturalnych opracowana przez Fundację im. Stefana Batorego

Katalog Polskich Norm
http://www.pkn.pl
normy, aktualizacja miesięczna; baza bibliograficzno-informacyjna

mediaDIABETOLOG
www.mediadiabetolog.pl
portal specjalistyczny wydawnictwa PZWL, gromadzi prace z dziedziny szeroko pojętej diabetologii i dyscyplin pokrewnych

Nauka Polska
http://bazy.opi.org.pl/
portal poświęcony nauce polskiej; zawiera głównie informacje o bazach danych prowadzonych i udostępnianych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji: Badania naukowe SYNABA, Rozprawy doktorskie i habilitacyjne, Instytucje naukowe, Ludzie nauki i in.

Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/
baza gromadzi dane na temat czasopism elektronicznych ze wszystkich dyscyplin naukowych

Ngo.pl
http://bazy.ngo.pl/
instytucje, organizacje, baza teleadresowa

OPI – Ośrodek Przetwarzania Informacji
http://bazy.opi.org.pl/
nauka, badania naukowe, instytucje nauki, baza informacyjna

Polish Scientific Journal Contents
http://psjc.icm.edu.pl/
baza bibliograficzno-abstraktowa danych o zawartości polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych; opracowana w języku angielskim

Polska Bibliografia Literacka
http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/
informacje o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych; baza bibliograficzna

Polska kinematografia, filmy i ich twórcy
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php

internetowa baza filmu polskiego, filmu w prasie polskiej

Problemy Pielęgniarstwa
http://www.pp.viamedica.pl/
kwartalnik, w którym publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych – (dane do logowania dostępne w Bibliotece)

SEZAM – System Ewidencji Zasobu Archiwalnego
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php
archiwalia, baza bibliograficzno-informacyjna

Staropolska online
http://www.staropolska.pl/index.php
serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy

SYMPO.net
http://gate.bg.pw.edu.pl/ALEPH/A32562EV5RLTSH757F7SGA527M91XIEUX8G1PQDVGM99II947R-06208/file/start-0
centralny katalog materiałów pokonferencyjnych dostępnych w bibliotekach polskich; rejestruje dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 r.; aktualizowana w trybie cotygodniowym, baza bibliograficzna

Wirtualna Biblioteka Inżynieryjna
http://www.wbi.budmedia.pl/
zasoby informacji powstałej w polskim środowisku technicznym; publikacje z zakresu szeroko rozumianej problematyki budownictwa – od zagadnień prawnych, ekonomicznych, poprzez techniczne i materiałowe do wykonawstwa

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
http://univ.gda.pl/~literat/
arcydzieła literatury polskiej, noty biograficzne; projekt Uniwersytetu Gdańskiego

Na skróty

Partnerzy Uczelni: