Poznajmy się

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Każdy polski badacz – zarówno z dużego ośrodka akademickiego, jak i odległej od stolicy placówki badawczej, z prestiżowej uczelni i z małej niepublicznej szkoły wyższej – ma dostęp do światowych zasobów wiedzy, a tym samym równe szanse na naukowy sukces. Skorzystają też studenci i doktoranci, pracujący nad swoimi pracami dyplomowymi.

Zasoby licencyjne dostępne w ramach licencji krajowej:

Elsevier/ICM – baza ScienceDirect (czasopisma Elsevier)

Springer/ICM – czasopisma Springer

Web of Science/ICM – bazy SCI-Ex, SSCI i A&HCI

EBSCO – zob. zakładka Ebsco (18 baz danych z różnych dziedzin)

Elsevier – baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawnictw międzynarodowego konsorcjum Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF.

Springerserwis
– umożliwia dostęp do czasopism (spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów) wydawnictwa Springer Verlag oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers (zostało przejęte przez Springera), łącznie ponad 1300 tytułów koncernu wydawniczego. Baza jest aktualizowana codziennie i zawiera roczniki archiwalne do roku 1995.

Web of Science – to bazy bibliograficzno-abstraktowe firmy Thomson Reuters dostępne w ramach ogólnopolskiej licencji krajowej. Bazy służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów. Na platformie dostępnych jest kilka baz danych, które można przeszukiwać razem lub oddzielnie.

Licencja krajowa Nature w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki pozwala na dostęp do rocznika bieżącego (dostępny zarówno w formie bibliograficzno-abstraktowej jak i pełnotekstowej artykułów ) i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.)
Baza Science została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej).

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu posiada dostęp do zasobów licencjonowanych Wirtualnej Biblioteki Nauki. Bazy danych są udostępniane na stanowiskach komputerowych w Bibliotece dla każdego zainteresowanego oraz w sieci komputerowej Uczelni. Ponadto pracownicy i studenci naszej Uczelni mogą otrzymać w Bibliotece hasła dostępu zdalnego do baz EBSCO. 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: