Poznajmy się

Polska Bibliografia Lekarska

Baza danych Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.

 

Prowadzona jest w sposób automatyczny od 1979 r. na bieżąco i aktualizowana co 3 miesiące.
Obecnie Polska Bibliografia Lekarska zawiera blisko 400 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Zarejestrowane dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.
Przeszukiwanie bazy może być prowadzone według każdego znaczącego elementu z opisu bibliograficznego i deskryptorowego opisu treści np.: według hasła deskryptorowego, słów z tytułu i abstraktu, według tytułu czasopisma, roku wydania itp.

Z pełnej wersji bazy danych można skorzystać w naszej Bibliotece w Czytelni Multimedialnej i Prasy

 Kliknij tutaj >> WEJŚCIE

Dostęp do publikacji na komputerach domowych, tabletach, smartfonach tutaj >> PBL.
Dane do logowania można otrzymać w Bibliotece ([email protected]).

Zgodnie z posiadaną licencją dostęp zdalny do bazy mogą uzyskać tylko studenci i pracownicy Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: