Poznajmy się

Wirtualne zasoby na świecie

Alexandria Digital Library Project
http://www.alexandria.ucsb.edu/
jeden z projektów inicjatywy bibliotek cyfrowych, sponsorowany przez National Science Foundation – University of California Santa Barbara

American Memory
http://memory.loc.gov/ammem/index.html
projekt Narodowej Biblioteki Cyfrowej Stanów Zjednoczonych; historia Ameryki na podstawie dokumentów źródłowych drukowanych, dźwiękowych, wideo

ARTCYCLOPEDIA
http://www.artcyclopedia.com/
encyklopedia malarstwa światowego, baza pełnotekstowa

Bibliotheca Augustana
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
zbiór utworów i dzieł pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych

Biblioteka Europejska
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
prezentacja europejskiego dziedzictwa kulturowego i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotek; możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów 45 bibliotek narodowych Europy oraz cyfrowych publikacji książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych

Digital Libraries: Resources and Projects
http://archive.ifla.org/II/diglib.htm
zasoby i projekty dotyczące biblioteki cyfrowej prowadzone na stronie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy (IFLA)

DML: Digital Mathematics Library
http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/~rehmann/DML/
pełnotekstowa baza publikacji i czasopism matematycznych

European Patent Office (EPO)
http://www.epo.org/
patenty, baza informacyjna

International Children’s Digital Library
http://www.icdlbooks.org
książki dla dzieci; publikacje w różnych językach, posegregowane według kategorii

MATH
http://vls.icm.edu.pl/ZMATH/zmath/en/
nauki matematyczne, baza bibliograficzno-abstraktowa

MedlinePlus
http://medlineplus.gov/
medycyna, baza pełnotekstowa

National Digital Library Program Library of Congress
http://memory.loc.gov/ammem/dli2/html/lcndlp.html
program Biblioteki Kongresu USA; cyfrowa reprodukcja źródeł historycznych Stanów Zjednoczonych – muzyki grup etnicznych, nagrań dźwiękowych, map, filmów, fotografii

NYPL Digital Library Collections
http://www.nypl.org/collections
cyfrowa kolekcja zbiorów Biblioteki Publicznej w Nowym Jorku; manuskrypty, zdjęcia, teksty

PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed
nauki biomedyczne, baza bibliograficzno-abstraktowa

Na skróty

Partnerzy Uczelni: