Poznajmy się

O bibliotece

Biblioteka  Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (dawniej: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej) jest  ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną.  Jej rolą jest wspieranie procesów naukowych i edukacyjnych, poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji naukowej studentom, pracownikom dydaktycznym oraz środowisku lokalnemu, przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Biblioteka była tworzona od podstaw w roku akademickim 2005/2006. Rok ten był również pierwszym w działalności oświęcimskiej MUP. Niewielkie pomieszczenie w budynku zastępczym przy ul. Bema zajmowała  do czerwca 2006 roku. Później, wraz z całą Uczelnią przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Kolbego 8.

Aktualnie Biblioteka dysponuje Czytelnią Multimedialną i Prasy, Czytelnią Książek i Wypożyczalnią, Wypożyczalnią Międzybiblioteczną oraz czterema magazynami bibliotecznymi. W zasobach  znajduje się ponad 40 tysięcy pozycji,  pochodzących zarówno z zakupów, jak i systematycznie pozyskiwanych  darów.  Są to oprócz książek – czasopisma, materiały audiowizualne, programy do nauki języków obcych, bazy danych.

W 2012 r. Biblioteka wzbogaciła się o bogaty zbiór książek likwidowanego właśnie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej.

Zakres informacji oferowanych przez Bibliotekę dodatkowo poszerza tworzona na miejscu baza danych zawierająca ponad 37 tysięcy rekordów artykułów z opracowanych czasopism.

W Czytelni Prasy Biblioteki MUP studenci mają do dyspozycji bezpłatny Internet  oraz prasę fachową: czasopisma naukowe i popularnonaukowe, także w językach obcych,  gazety codzienne, tygodniki i inne. Dla studentów z dysfunkcją wzroku zakupiono nowoczesny komputer z oprogramowaniem wspomagającym  pisanie – Dolphin Guide (duża czcionka, instrukcje głosowe).

Uzyskanie w Bibliotece indywidualnych haseł  umożliwia  korzystanie z  internetowego archiwum prasowego „Gazety Wyborczej”. Można przeglądać bazę danych Polskiej Bibliografii Lekarskiej, czytać książki elektroniczne w bazie ibuk LIBRA (książki elektroniczne) oraz  korzystać EBSCO  (dostęp on-line do  pełnotekstowych baz gazet i czasopism). Bazy danych EBSCO oraz ibuk  LIBRA mogą być wyświetlane również w urządzeniach przenośnych i komputerach domowych.

Ofertę informacyjną poszerzają inne bazy danych Wirtualnej Biblioteki Nauki:  Elsevier,  Springer i Web of Science i inne.

Wysoka jakość i różnorodność księgozbioru to duża zasługa hojnych darczyńców, zarówno pracowników dydaktycznych, jak i wielu instytucji. W 2005 roku rozpoczęto m. in. współpracę z  Biblioteką Narodową, w 2006 z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Dzięki zaangażowaniu nieżyjącego już niestety, Konsula Thomasa Gläsera, wspaniałego Człowieka i Przyjaciela Biblioteki, do książnicy trafił  dar w postaci 400 egzemplarzy nowych książek, filmów wideo i DVD, płyt CD dla studentów filologii germańskiej. W następnych latach nawiązano kolejne kontakty z wydawnictwami (również uczelnianymi), księgarniami, antykwariatami, bibliotekami, Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie, Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau,  Instytutem Goethego w Bonn i Krakowie oraz wieloma innymi placówkami. Osoby prywatne również dostarczają pieczołowicie przechowywane woluminy, a jeden z mieszkańców Oświęcimia przekazał Bibliotece unikatowe mapy z okresu międzywojennego.

Biblioteka jest w stu procentach skomputeryzowana w oparciu o system biblioteczny Libra NET. System poza zapewnieniem płynnej pracy Biblioteki zapewnia dostęp online do katalogu bibliotecznego, całą dobę, także poza godzinami pracy Biblioteki. Poprzez katalog czytelnicy mogą zamawiać książki do wypożyczania, dokonywać rezerwacji oraz sprawdzać stan swoich kont bibliotecznych.

Biblioteka MUP udostępnia zbiory wszystkim zainteresowanym.

Na skróty