Poznajmy się

Szkolenie biblioteczne 2022/2023

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE I ZAPISY DO BIBLIOTEKI – OD 10 PAŹDZIERNIKA

dla nowych studentów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 124/2022 z dn. 20.12.2022 r.
Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe.
Zaliczenie szkolenia umożliwia zapis do Biblioteki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.
Posiadając wbitą do Indeksu pieczątkę biblioteki uczelnianej, można się zapisać do innych bibliotek akademickich.

Studenci, którzy uczestniczyli w poprzednich latach w szkoleniu bibliotecznym Biblioteki MUP,
wypełniają i przesyłają tylko Kartę zapisu.

ZALICZENIE

 1. Należy zapoznać się z treścią szkolenia.
 2. Następnie wypełnić test sprawdzający i przesłać go na adres [email protected]
  Test jest zaliczony przy 70 proc. poprawnych odpowiedzi.
  Nie honorujemy zaliczeń szkoleń bibliotecznych z innych bibliotek.
 3. Zapis potwierdzony jest przesłaniem linku do aktywacji konta czytelnika.
 4. Wpisy zaliczeń do Indeksu oraz Karty egzaminacyjnej odbędą się na początku zimowej sesji egzaminacyjnej.
 5. Szkolenie należy odbyć i zaliczyć w pierwszym semestrze.

>>> Szkolenie biblioteczne 2022-2023

>>> TEST

>>> Karta zapisu 2022-2023

RODO w Bibliotece

 1. ZAPIS DO BIBLIOTEKI. Do testu dołączona jest Karta zapisu do Biblioteki MUP i klauzula RODO.
  Należy zapoznać się z Regulaminem Biblioteki MUP i przesłać test oraz wypełnioną Kartę zapisu na adres [email protected]
  Zapis potwierdzony jest linkiem aktywacyjnym do konta bibliotecznego, który przesyła bibliotekarz.
  Po aktywacji konta bibliotecznego można od razu rozpocząć korzystanie z Biblioteki MUP.
 2. Kody dostępu do elektronicznych baz danych (ibuk Libra i EBSCO) można uzyskać po zaliczeniu szkolenia bibliotecznego i zapisie do Biblioteki MUP.

Na skróty