Poznajmy się
E-LEARNING

Szkolenie biblioteczne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 56/2017 Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe. Odbycie tego szkolenia umożliwia zapis do Biblioteki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Ponadto posiadając wbitą do Indeksu pieczątkę biblioteki uczelnianej można się zapisać do innych bibliotek akademickich, w tym do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

ZALICZENIE

 1. Zapoznać się z treścią szkolenia.
 2. Wypełnić test sprawdzający i przesłać go na adres biblioteka@uczelniaoswiecim.edu.pl
  Test jest zaliczony przy 70 proc. poprawnych odpowiedzi.
  Nie honorujemy zaliczeń szkoleń bibliotecznych z innych bibliotek.
 3. Informację o zaliczeniu lub braku zaliczenia przekazujemy e-mailem.
 4. Wpisy zaliczeń do Indeksu oraz Karty egzaminacyjnej odbędą się na początku zimowej sesji egzaminacyjnej (za wyjątkiem osób chcących zapisać się do Biblioteki Jagiellońskiej).
 5. Szkolenie należy odbyć i zaliczyć w pierwszym semestrze.

>>> Szkolenie biblioteczne

>>> TEST

 1. ZAPIS DO BIBLIOTEKI. Do testu dołączona jest kata zapisu do Biblioteki MUP i klauzula RODO.
  Należy przeczytać Regulamin Biblioteki MUP i przesłać wypełnioną kartę zapisu na adres biblioteka@uczelniaoswiecim.edu.pl
  Zapis potwierdzony jest linkiem aktywacyjnym do konta bibliotecznego, który przesyła bibliotekarz.
  Po aktywacji konta bibliotecznego można od razu rozpocząć korzystanie z Biblioteki MUP.
 2. Kody dostępu do elektronicznych baz danych (IBUK Libra i EBSCO) można uzyskać po zaliczeniu szkolenia bibliotecznego i zapisie do Biblioteki MUP.

>>> Karta zapisu 2020

RODO w Bibliotece

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: