Poznajmy się

Usługi

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Biblioteka MUP Oświęcim na indywidualne zlecenie czytelników opracowuje zestawienia bibliograficzne (w oparciu o zbiory własne: książki i artykuły z prenumerowanych czasopism).

Zamówienia prosimy składać w Czytelni książek na formularzach – dostępnych w załączniku lub na miejscu, w Bibliotece. Zamówienia można również przesyłać elektronicznie na adres [email protected]

Zamowienie_ zestawienia

Zestawienia wykonywane są nieodpłatnie.

Termin realizacji uzgadnia się z bibliotekarzem.

Wyszukane zbiory udostępniane są zgodnie z Regulaminem Biblioteki MUP Oświęcim.

 

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

W przypadku braku poszukiwanych dokumentów w Bibliotece MUP Oświęcim oraz bibliotekach oświęcimskich możliwe jest pozyskanie ich w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych z innych bibliotek krajowych.

Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać pracownicy i studenci MUP Oświęcim.

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

  • zbiory specjalne;
  • wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne;
  • wydawnictwa wydane przed 1945 r.;
  • czasopisma (przesyłane są odpłatnie odbitki ksero);
  • dzieła w złym stanie zachowania;
  • dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelni.

Jednorazowo można złożyć zamówienie na 5 pozycji (książki, artykuły z czasopism), zamówienia można składać osobiście w Bibliotece MUP Oświęcim lub przesłać wypełniony formularz na adres [email protected].

     WM – zamówienie

WM zamówienie

 

Okres realizacji zamówienia trwa około miesiąc.

O nadejściu zamawianego dzieła i terminie jego zwrotu czytelnik zostaje powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczania międzybibliotecznego mogą być udostępniane wyłącznie w Czytelniach Biblioteki i w żadnym wypadku nie mogą być wydawane poza obręb Biblioteki.

Termin korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca.

Koszty związane ze sprowadzeniem dzieł lub odbitek kserograficznych pokrywają zamawiający, według rachunku wystawionego przez instytucję wysyłającą. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zamówione materiały, Biblioteka może go obciążyć pełnymi kosztami związanymi z ich sprowadzeniem.

SAMOOBSŁUGOWY SKANER

W Czytelni Multimedialnej i Prasy czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z samoobsługowego skanera. Urządzenie umożliwia zapisywanie obrazów w najpopularniejszych formatach użytkowych (m.in. jpg, tiff, PDF). Pliki można przesłać pocztą elektroniczną lub zapisać na dysku zewnętrznym/napędzie USB.

Skanowanie zbiorów jest możliwe w ramach tzw. dozwolonego użytku, do własnych potrzeb naukowych, badawczych i dydaktycznych. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności praw autorskich) i odpowiada za ich naruszenie.

Na skróty