Poznajmy się

W piątek, 18 listopada 2022 roku Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie we współpracy z Dowództwem  Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zorganizował dla studentów Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu wykład on-line, nt: „Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”. Spotkanie poprowadził pan Karol Kiniorski.

W wykładzie uczestniczyli studenci kierunków Bezpieczeństwa wewnętrznego, Administracji publicznej i komunikowania społecznego oraz Informatyki.

W trakcie wydarzenia poruszono wiele ciekawych zagadnień, w tym te związane z zawodową służbą wojskową, Legią Akademicką, studiami wojskowymi, Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni.

Ponadto w trakcie wykładu studenci mieli możliwość zadawania pytań oraz pozyskania szczegółowej wiedzy odnośnie możliwości podjęcia pracy i służby w szeregach Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także poszczególnych etapów rekrutacji.


Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest wyspecjalizowaną, elitarną jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej.

Studenci siedzą w sali i słuchają wykładu online, wyświetlanego na rzutniku

 


Szanowni Państwo,

w imieniu Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Rodziny działającego w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych serdecznie zapraszamy na bezpłatne, otwarte warsztaty dot. Stereotypów.

Warsztaty odbędą się online, w piątek 2 grudnia 2022 r. o godz. 19:00.

Udział w warsztatach należy potwierdzić do czwartku, 1 grudnia br. wysyłając wiadomość na adres mailowy: [email protected]

Zapraszamy!


Szanowni Studenci I roku,

osoby, które zostały przyjęte na studia w drodze rekrutacji uzupełniającej oraz te, które do tej pory nie miały możliwości uczestnictwa w szkoleniu BHP dla studentów I roku, uprzejmie informujemy, że ostatnie szkolenie odbędzie się w dniu 30.11.2022 r. (środa) o godz.16.00 tylko i wyłącznie w formie online.

Link do rejestracji na szkolenie BHP studentów: https://ochronapracy.clickmeeting.com/szkolenie-bhp-dla-studentow-mup-oswiecim-termin-2022-6/register


W piątek 18 listopada 2022 r. nasz profesor honorowy dr Matthias Gleitze odwiedził w hotelu Freizeit In w Getyndze naszego studenta anglistyki Pana Przemysława Lacha, przebywającego tam w ramach trzymiesięcznej płatnej praktyki, realizowanej w ramach programu Erasmus+.

W spotkaniu obecni byli także dyrektor Hotelu Pan Olaf Feuerstein oraz kierownik działu personalnego Pani Christine Lüddecke, którzy wyrazili swoje ogromne zadowolenie z zaangażowania naszego studenta podczas pracy na recepcji. Ponadto podkreślili, jak ważna jest kontynuacja partnerstwa w ramach praktyk zawodowych studentów, istniejącego już od lat i możliwego do realizacji dzięki środkom pochodzącym z budżetu Unii Europejskiej. Pan Przemysław Lach, również zadowolony z wykonywanej pracy, zwrócił także uwagę, że znajomość języków angielskiego i niemieckiego jest niezbędna podczas praktyki za granicą.

Hotel Freizeit In w Getyndze jest jednym z największych hoteli konferencyjnych w Dolnej Saksonii. Uniwersyteckie miasto z jego średniowiecznym centrum Getynga jest dodatkową atrakcją tego miejsca.

Trzech mężczyzn i dwie kobiety pozuje do zdjęcia przed wejściem do hotelu


Szanowni Państwo,

w piątek 25 listopada 2022 r.  o godz. 11.30, w Auli im. Kazimierza Piechowskiego odbędzie się spotkanie z generałem brygady Wojska Polskiego Maciejem Kliszem, zastępcą dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pułkownikiem Marcinem Siudzińskim, dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W ramach wydarzenia gen. bryg. Maciej Klisz poprowadzi wykład nt: „Wyzwania obronności XXI wieku”, natomiast płk. Marcin Siudziński zapozna słuchaczy z tematem „Kierunki rozwoju 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Podczas spotkania będzie można zadawać pytania odnoszące się do obszaru szeroko pojętej wojskowości.


Szanowni Państwo,

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję pt. Rynek Pracy Małopolski Zachodniej – Biznes to ludzie, która odbędzie się w środę 30 listopada 2022 r. o godzinie 9:30 w Auli im. Kazimierza Piechowskiego MUP w Oświęcimiu.

Rejestracja na konferencję prowadzona jest za pośrednictwem strony: https://cadasprod.wup-krakow.pl/zgłoszenia-BiznesToLudzie.pg

Szczegółowe informację dostępne są na plakacie: Plakat informacyjny(PDF)

 

Zapraszamy

 

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w II Mistrzostwach Szkół Średnich w Pierwszej Pomocy, które odbędą się w piątek 16 grudnia 2022 roku, na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu .

Mistrzostwa skierowane są do uczniów szkół średnich, którzy wystartują w trzyosobowych drużynach reprezentujących całą szkołę.

 

Zgłoszenia do udziału należy przesyłać mailowo na adres: [email protected] do 30 listopada 2022 r.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel.: 797-291-123 / 578-714-587.

Serdecznie zapraszamy!

Gwarantujemy niezapomnianą przygodę oraz rywalizację na wysokim poziomie.


Szanowni Państwo,

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają, nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych zainteresowanych nauczycieli, na konferencję pt. „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w szkole szansą na wszechstronny rozwój uczniów”, która odbędzie się w dniu 08.12.2022 r. o godz. 16.00 w Auli im. Kazimierza Piechowskiego MUP Oświęcim.

 

Program konferencji: 

 • Po co, jak i o co pytać? Strategie, metody i techniki budowania samodzielności poznawczej na lekcjach geografii – dr hab. Danuta Piróg, prof. UP – doktor habilitowany w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, kierownik grantu OPUS nt.: Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach, kierownik merytoryczny modułu GEO ETOS w projekcie „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”. Przewodnicząca Zespołu ds. edukacji geograficznej Komitetu Nauk Geograficznych PAN oraz pełnomocnik Rektora UP ds. Programu Erasmus. Autorka ponad 150 prac naukowych (monografii, artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, rozdziałów w monografiach) i opracowań o charakterze popularnonaukowym.

 

 • Odczarować fizykę – dr Sylwia Kołakowska – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie ekonofizyka – tytuł nadany przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.  Nauczyciel akademicki oraz Kierownik Zakładu Zarządzania i Finansów w Instytucie Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. W pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się implementacją metod stosowanych w fizyce do badania praw i zasad w szeroko rozumianej ekonomii czy finansach.

 

 • Zastosowanie mikrokontrolerów i zestawów Smart w nauczaniu programowania i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – mgr Artur Pelo – wykładowca przedmiotów związanych z programowaniem, inżynierią oprogramowania, bazami danych, systemami mobilnymi, systemami sieciowymi na kierunku Informatyka i Mechatronika w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w Instytucie Nauk Inżynieryjno-Technicznych. Trener i egzaminator w sieciowej akademii CISCO i ECDL. Programista, full-stack developer, informatyk oraz nauczyciel dyplomowany w liceum oraz technikum na kierunku technik informatyk.

 

 • Rozwój kompetencji matematycznych uczniów poprzez stawianie i rozwiązywanie problemów, również z zastosowaniem nowoczesnych technologii – dr Janina Duda – adiunkt w Instytucie Nauk Inżynieryjno – Technicznych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Posiada tytuł honorowy Profesora Oświaty nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel matematyki w liceum ogólnokształcącym i w gimnazjum. Była koordynatorem merytorycznym projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy” prowadzonego w MUP oraz koordynatorem merytorycznym i członkiem Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki”.

 

Link do rejestracji: https://mcdn.edu.pl/oswiecim/rozwoj-kompetencji-matematyczno-przyrodniczych-w-szkole-szansa-na-wszechstronny-rozwoj-uczniow-konferencja/

Konferencja jest bezpłatna.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427


W czwartek 17 listopada 2022 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się IV Konferencja Naukowa pt. „ZDROWIE PSYCHICZNE – WSPÓLNY TEMAT”, którą patronatem honorowym objęła Rektor naszej Uczelni dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

Konferencję otwarła pani Rektor słowami:

– Jestem dumna z tej wspaniałej inicjatywy, jaką jest doroczna konferencja o zdrowiu psychicznym. Jeszcze do niedawna dbałość o zdrowie psychiczne była niedoceniana, a opieka psychiatryczna była zaniedbana i niedofinansowana. (…) Każdego roku 165 milionów mieszkańców Unii Europejskiej boryka się z problemami ze zdrowiem psychicznym. To są zatrważające statystyki. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że około 260 milionów ludzi na naszym globie cierpi z powodu depresji. Te dane niepokoją i skłaniają do refleksji, jak dbać o zdrowie psychiczne.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przybyli na nie między innymi pedagodzy oraz psychologowie, a także pracownicy pomocy społecznej i szpitali.

W trakcie konferencji poruszono takie tematy, jak:

 • zaburzenia nerwicowe u dzieci i dorosłych,
 • dzieci i młodzież w covidowo-wirtualnej rzeczywistości,
 • pokonywanie lęków żywieniowych u dzieci i młodzieży,
 • obciążenia emocjonalne w pracy i zdrowie psychiczne pracowników z misją,
 • shinrin-yoku – japońską strategię redukcji stresu i zapobiegania chorobom.

Małopolską Uczelnię Państwową podczas wykładów reprezentowali dr Izabela Kozieł-Kokosińska (Instytut Nauk o Zdrowiu) oraz dr Andrzej Świerczek (Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych).


Konferencję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wraz z Małopolską Uczelnią Państwową w Oświęcimiu i Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Kętach.


W dniach 14-15.11.2022 r. studenci II roku, m.in. z kierunków Zarządzanie i inżynieria produkcji, Praca socjalna, Zarządzanie i Bezpieczeństwo wewnętrzne, wraz z nauczycielem akademickim mgr Luizą Mańkowską-Wróbel, wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Warszawy.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”, Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Studenci w ramach wizyty, mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę odwiedzając m.in. takie miejsca, jak:

 • Centrum Nauki Kopernik,
 • Pałac Kultury i Nauki,
 • Muzeum Geologiczne.

Ponadto studenci wzięli również udział w prelekcji na temat obronności i bezpieczeństwa Polski.

 

 


Zapraszamy studentów do udziału w kolejnej edycji Projektu Akademia Samorządu.

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy oraz budowanie relacji uczestników z instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży (decydentami) w odniesieniu do gospodarki, samorządu, edukacji, kultury oraz sportu i kultury fizycznej w mediach, samorządzie oraz polityce.

Projekt składa się z 6 weekendowych zjazdów – raz w miesiącu od grudnia 2022 r. do maja 2023 r., zakończony dedykowanym uznawanym certyfikatem międzynarodowym.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby w wieku 16-26 lat wypełniając formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/iRK43pCW9H4kHsZZ9

Rekrutacja potrwa do 23 listopada 2022 r.

 

Szczegółowe informację dotyczące projektu dostępne są poniżej:


Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego a finansowany w ramach programu UE Erasmus+.


W środę 16 listopada 2022 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu gościliśmy kierownik Instytutu Praw Człowieka dr Alicję Bartuś, która poprowadziła dla naszych studentów prelekcję otwartą pt. „Chcieć wiedzieć i widzieć”, nawiązującą do wystawy „Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”, którą do końca listopada zwiedzać można w Auli im. Kazimierza Piechowskiego MUP w Oświęcimiu.

Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów wszystkich kierunków, w tym szczególnie wśród studentów kierunku Filologia angielska, dla których zarówno wystawa, jak i prelekcja stały się preludium do szerszej dyskusji w trakcie zajęć z języka angielskiego i niemieckiego z p. dr Barbarą Poważa- Kurko i p. dr Elwirą Miter-Dąbrowską.


Ekspozycja „Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” pochodzi z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, w Oświęcimiu prezentowana jest we współpracy z Oświęcimskim Instytutem Praw Człowieka. Została zorganizowana w Małopolskiej Uczelni Państwowej przez uczelnianą Bibliotekę wspólnie z Fundacją na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

 


We wtorek 15 listopada 2022 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się konferencja DZIEŃ ZDROWIA SENIORA z Instytutem Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu” współorganizowana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Wydarzenie podzielone było na dwie części.

Pierwsza część wydarzenia rozpoczęła się serią ciekawych i pouczających wykładów, przygotowanych przez naszych nauczycieli akademickich z Instytutu Nauk o Zdrowiu. Poruszane, w czasie jej trwania, tematy dotyczyły:

 • upadków u osób starszych – ich genezy i skutków,
 • podstawowych zasad żywienia osób w starszym wieku,
 • żywność, która wspomaga leczenie złamań, zwichnięć stawów i stłuczeń oraz okres rehabilitacji po zabiegach medycznych,
 • aktywności fizycznej wspomagającej okres rekonwalescencji po urazach oraz w czasie spadku odporności organizmu.

Drugą częścią wydarzenia, były przygotowane przez wykładowców i studentów warsztaty, w trakcie których uczestnicy konferencji mieli szansę ocenić swój skład masy ciała, poznać serię ćwiczeń poprawiających kondycję, nauczyć się wykonywać i prawidłowo interpretować pomiar ciśnienia tętniczego krwi, a także nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy.


W dniu 08.11.2022 r. Pełnomocnik Rektora ds.współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dr Joanna Stuglik reprezentowała Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu na konferencji Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu.

Organizatorem wydarzenia była Agencji Rozwoju Przemysłu S.A..

Podczas konferencji przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz instytucji państwowych mieli szansę wymieniać się doświadczeniami i dyskutować m. in. o:

 • wyzwaniach na rynku pracy,
 • zawodach,
 • pracownikach przyszłości,
 • wodorze i zielonej rewolucji,
 • sposobie przygotowania się na przyjęcie dużej inwestycji, specjalnej strefy ekonomicznej oraz instytucji edukacyjnej.

Ponadto wydarzenie było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy o najnowszych trendach i badaniach dotyczących potrzeb rynku pracy i pracodawców.


W związku z przeprowadzaną obecnie ogólnopolską kontrolą funkcjonowania państwowych wyższych uczelni zawodowych, Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK) zaplanowała przeprowadzenie badania ankietowego online, skierowanego do pracodawców – interesariuszy uczelni. Celem badania jest pozyskanie opinii pracodawców na temat doświadczeń ze współpracy z absolwentami uczelni oraz zaspokajania potrzeb rynku pracy przez ofertę edukacyjną uczelni.

Ankieta jest anonimowa. Jej zbiorcze rezultaty przysłużą się zidentyfikowaniu wymagających poprawy obszarów realizowania zadań publicznych z zakresu szkolnictwa zawodowego i zostaną przedstawione przez NIK w końcowym raporcie z kontroli. Ze względu na misję NIK, którą jest niezależna, profesjonalna kontrola zadań publicznych w interesie obywateli i państwa, dzięki wypełnieniu ankiety pracodawcy zyskują unikalną szansę współdziałania na rzecz dobra wspólnego.

W związku z tym Najwyższa Izba Kontroli liczy na Państwa pomoc i wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym adresem:

https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=UCZELNIE


Studenckie Kolo Kultury Fizycznej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu wraz z opiekunem dr. Witoldem Ziarą serdecznie zaprasza chętnych studentów do udziału w konferencji wyjazdowo-szkoleniowej pt. „Turystyka górska jako atrakcyjna forma aktywności fizycznej oraz odnowa biologiczna po wysiłku”, która odbędzie się w dniach 23-24.11.2022 r. w Zubrzycy Górnej k/Zawoi.

W programie wydarzenia przewidziane jest:

 • ciekawe sympozjum na temat turystyki górskiej i odnowy biologicznej;
 • zdobycie najwyższego szczytu Beskidów – Babiej Góry lub Policy (w zależności od warunków pogodowych);
 • integracja przy ognisku oraz sauna,
 • sportowe gry i zabawy terenowe prowadzone przez studentów kierunku Wychowanie fizyczne;
 • wyjazd na Termy Chochołowskie;
 • nocleg w pensjonacie Górska Leśniczówka (z jednym śniadaniem i dwoma obiadami).

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, programu oraz całego wydarzenia uzyskać można kontaktując się z Arkadiuszem Iskierką tel. 534-700-155 oraz Michałem Lachem tel. 502-751- 090 lub wysyłając maila na adres: [email protected]


Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 19 listopada 2022 r. (t.j. sobota) w godz. 8.00-14.00, Dział Spraw Studenckich (pok. 213, budynek Collegium Primum) będzie pełnił dyżur, podczas którego istnieje możliwość przedłużenia, bądź odbioru legitymacji studenckiej.

Jednocześnie prosimy, by w miarę możliwości, legitymacje nie były przynoszone indywidualnie, a zostały zebrane w większej ilości przez jedną osobę.


W dniu 27 października 2022 r. w Warszawie odbył się V Kongres Edukacji poświęcony jubileuszowi 35-lecia programu Erasmus+, w którym udział wziął dr Marek Bielski – nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Wydarzenie to miało uroczystą oprawę w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

Po wystąpieniach gości honorowych, odbyły się sesje plenarne poświęcone takim zagadnieniom, jak:

 • sieciowanie i wzmacnianie sojuszy organizacji edukacyjnych, takich jak uniwersytety europejskie,
 • kierunki mobilności uczniów, studentów, słuchaczy i wolontariuszy w Polsce i w Europie,
 • Europejski Obszar Edukacji, będący inicjatywą Komisji Europejskiej na lata do 2025 r.

W drugiej części Kongresu odbyły się rozmaite sesje tematyczne poświęcone realizacji priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+, dotyczące międzynarodowych projektów w poszczególnych sektorach, w tym edukacji szkolnej, kształceniu zawodowemu, szkolnictwie wyższym, edukacji dorosłych, nauce języków obcych oraz współpracy w dziedzinie sportu.


Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty online pt. „Sposoby skutecznego uczenia się”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 18 listopada 2022 r. o godz. 18:30, na platformie Zoom.

W trakcie warsztatów dowiesz się, jak:

 • uczyć się skutecznie,
 • zorganizować swój czas,
 • zaplanować naukę,
 • przyswoić konkretny materiał poprzez wykorzystanie mnemotechnik i innych sposobów zapamiętywania.

Link do spotkania na platformie Zoom : https://zoom.us/j/7268063026?pwd=QUVmYk0vUVlWYURaVUNsc2dvelNIZz09

Identyfikator spotkania: 726 806 3026

Kod dostępu: MUP2022

 


W piątek 11 listopada 2022 r., społeczność akademicka Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu uczciła 104. rocznicę odzyskanie niepodległości przez Polskę,  biorąc udział w obchodach organizowanych na terenie miasta Oświęcim.

W uroczystości udział z ramienia Uczelni wzięli: Pani Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, Pan Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga, Kierownik Centrum Symulacji Medycznej Pan mgr Łukasz Naglik,  nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Pani dr Bożena Tyran, Pan mgr inż. Adrian Hardek, a także reprezentacja studentów.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na oficjalnym profilu Facebookowym Uczelni: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MUPOswiecim&set=a.503992425079929


Szanowni Studenci i Pracownicy Uczelni,

JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP wraz z Prezydentem Miasta Oświęcim zapraszają do udziału w uroczystych obchodach 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Szczegółowy program uroczystości dostępny jest na stronie Miasta Oświęcim: https://oswiecim.pl/oswiecim-11-listopada-na-wspolne-swietowanie-104-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/47674/

Zapraszamy!

 


Zakończyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA” BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM, która odbyła się w dniach 28 – 29.10.2022 r. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Konferencja zorganizowana była pod patronatem Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.


Uroczystego otwarcia konferencji dokonała JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, która podkreśliła znaczenie wymiany doświadczeń w zakresie walki z bólem i leczeniem ran.

Sesję inaugurującą wydarzenie uświetnili wystąpieniami dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk – Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych, a także Maria Palasz – pielęgniarka specjalizująca się w leczeniu ran, prowadząca zespół leczenia ran w Illinois w USA.

Następnie przedstawiono osiągnięcia naukowe Jaroslava Stanciaka Doc. PhDr. et Bc. ze Słowacji oraz Barbary Puchały MSN, RN z Florydy w USA. Sesje miały charakter międzynarodowej wymiany doświadczeń w pracy z pacjentem z ranami przewlekłymi oraz bólem, jaki wywołują.

W kolejnych, niezwykle ciekawych sesjach prelegentami byli:

 • reprezentanci MUP w Oświęcimiu: dr Anita Kocięba-Łaciak, dr Marek Niechwiej, dr Anna Kościej wraz z zespołem tj. dr Izabellą Kozieł-Kokosińską i mgr Anną Malarek oraz Łukasz Dutka i Żaneta Król-Michalska;
 • reprezentantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – mgr Marcelina Paruzel.

W czasie konferencji dwie prelekcje odbywały się również w systemie on-line. Wykłady wygłosiły Lisa Jonson, PhD, RN, CPN z Philadelphia w USA oraz Danuta Wojnar DNP, RN, CCRN, ACUE reprezentująca California State University San Bernardino w USA.

W drugim dniu konferencji odbyły się inspirujące warsztaty z zakresu postępowania z ranami. Prowadzili je specjaliści w dziedzinie tj. mgr Monika Aleksy–Polipowska, mgr Renata Osęka oraz mgr Monika Szczepańska. Warsztaty dotyczyły wykorzystania środków do higieny rany, zasad ich doboru i zastosowania opatrunków oraz terapii podciśnieniowej w leczeniu ran, a także komór hiperbarycznych.

W podsumowaniu, główny organizator konferencji, dr Wiesława Kołodziej – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu – zadeklarowała kontynuację konferencji z cyklu „Człowiek Zdrowie Integracja. Ból i leczenie ran w wymiarze interdyscyplinarnym”, która odbędzie się w dniach 20 i 21 października 2023 roku.


Obok licznych sesji plenarnych oraz warsztatów, uczestnicy tegorocznej Konferencji mieli szansę zobaczyć wystawę czasową pt. „Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”, która jest prezentowana w Auli im. Kazimierza Piechowskiego do końca listopada oraz wystawę stałą poświęconą twórczości Mieczysława Kościelniaka – artysty malarza, grafika, ilustratora książek i czasopism, więźnia KL Auschwitz, uczestnika obozowej konspiracji, członka Związku Walki Zbrojnej, a po wojnie współpracownika Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i współtwórcę Muzeum w Oświęcimiu, która znajduję się w budynku Collegium sub Horologio.


Partnerzy wydarzenia:


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład dr Alicji Bartuś pt. „Chcieć wiedzieć i widzieć”. Prelekcja nawiązuje do wystawy „Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”, która jest prezentowana w Auli im. Kazimierza Piechowskiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu do końca listopada.

Wykład odbędzie się w środę, 16 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w Auli im. Kazimierza Piechowskiego (budynek Collegium sub Horologio MUP Oświęcim).

Wystawa pt. „Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” to ekspozycja pochodząca z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, w Oświęcimiu prezentowana jest we współpracy z Oświęcimskim Instytutem Praw Człowieka. Została zorganizowana w Małopolskiej Uczelni Państwowej przez uczelnianą Bibliotekę wspólnie z Fundacją na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Krótką historię powstania wystawy przybliży podczas tematycznego wykładu dr Alicja Bartuś, Przewodnicząca Zarządu Fundacji.

Chęć udziału w wykładzie oraz planowane grupy uczestniczących prosimy zgłaszać na adres mailowy Biblioteki: [email protected]


Szanowni Państwo,

Instytut Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na Konferencję DZIEŃ ZDROWIA SENIORA z Instytutem Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu”, która odbędzie się we wtorek 15 listopada 2022 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury.


Szczegółowy program wydarzenia:

1. Część wykładowa prowadzona przez wykładowców INoZ MUP w Oświęcimiu

 • 10:00 -10:30 wykład pt.„Upadki u osób starszych – ich geneza i skutki” – prowadząca dr n. med. Wiesława Kołodziej Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • 10:30-11:00 wykład pt. „Podstawowe zasady żywienia osób w starszym wieku” – prowadząca mgr inż. Anna Malarek
 • 11:00-11:30 wykład pt. Żywność, która wspomaga leczenie złamań, zwichnięć stawów i stłuczeń oraz okres rehabilitacji po zabiegach medycznych” – prowadzące dr n. med. i n. o zdr. Izabela Kozieł-Kokosińska oraz dr inż. Anna Kościej 
 • 11:30-12:00 wykład pt. „Aktywność fizyczna wspomagająca okres rekonwalescencji po urazach oraz w czasie spadku odporności organizmu” prowadząca mgr wych. fiz. Natalia Pawelak

 

2. Część warsztatowa prowadzona przez wykładowców oraz studentów INoZ MUP w Oświęcimiu (g. 12:00/12:30 – 14:00/14:30)

 • Warsztaty dotyczące oceny składu masy ciała z wykorzystaniem analizatora – prowadzące: dr inż. Anna Kościej, mgr inż. Anna Malarek, dr n. med. i n. o zdr. Izabela Kozieł-Kokosińska oraz studenci Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków
 • Warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatora AEDprowadzący: mgr zdr. publ. Piotr Wędzina i studenci kierunku Ratownictwo medyczne
 • Warsztaty dotyczące prawidłowego pomiaru i interpretacji ciśnienia tętniczego krwiprowadzi mgr piel. Agata Wiśniewska-Walkiewicz studenci Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa
 • Warsztaty dotyczące aktywności ruchowej – ćwiczenia dla aktywnego seniora – prowadzi mgr wych. fiz. Natalia Pawelak studenci kierunku Wychowanie fizyczne 


 

 

Szanowni Państwo,

w środę 9 listopada 2022 r. o g. 17:00 odbędzie się szkolenie z Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS) dla studentów, którzy rekrutowali się w późniejszym okresie lub nie uczestniczyli w pierwszym terminie.

 

 

Link do szkolenia:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmEyYjVmNjctYTJkMC00Mzk1LTgyOGYtYjU2YzY0ZjhkNGM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a2b151f-443f-49e5-b285-330115ad82c8%22%2c%22Oid%22%3a%22edcedd5e-3dea-4bdf-8adc-71d438911ace%22%7d>

Szkolenie będzie nagrywane. Nagranie po przeprowadzonym szkoleniu będzie Państwu udostępnione.

 


Na skróty

Partnerzy Uczelni: