Poznajmy się

Drodzy Kandydaci na studia,

rozpoczynamy drugą turę rekrutacji, która potrwa do 15 września 2022 r.

 

Aby zapisać się na studia wystarczy zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, uiścić opłaty, a następnie w dogodnym dla Was terminie przynieść do nas komplet wymaganych dokumentów.


W naszej ofercie znajdziecie studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na kierunkach o profilu praktycznym, takich jak:

Administracja publiczna i komunikowanie społeczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dietetyka

Ekonomia

Filologia angielska

Finanse i rachunkowość

Informatyka

Mechatronika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pielęgniarstwo I i II stopnia

Ratownictwo medyczne

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji I i II stopnia.

 

Wkrótce dołączy również kolejny kierunek Pedagogika resocjalizacyjna.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć tutaj https://www.uczelniaoswiecim.edu.pl/rekrutacja/

 

Zapraszamy!


Drogi Kandydacie,

wyniki I tury rekrutacji są już dostępne na stronie internetowej!

Koniecznie sprawdź czy się dostałeś: https://www.uczelniaoswiecim.edu.pl/…/wyniki-rekrutacji/

Nie zapomnij również o sprawdzeniu swojej skrzynki mailowej i wypełnieniu krótkiej ankiety.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!


WAŻNE!

Wszyscy, którzy zarejestrowali się w systemie w I turze rekrutacji, a nie zdążyli donieść dokumentów, muszą raz jeszcze zrekrutować się w systemie elektronicznym i komplet wymaganych dokumentów, jak najszybciej dostarczyć do pok. 2.13 Collegium Primum.

Opłaty uiszczone w I turze rekrutacji zostaną przeniesione na II turę rekrutacji. 


Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nauczyciel akademicki Instytutu Nauk o Zdrowiu MUP Oświęcim lek med. Edward Chrapek.

Społeczność akademicka Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu składa Rodzinie i Najbliższym Zmarłego najszczersze wyrazy współczucia.


Szanowni Państwo,

z wielką radością informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki

otrzymaliśmy zgodę na uruchomienie nowego kierunku

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

o profilu praktycznym na studiach I stopnia.

 

Wszystkich zainteresowanych studiami na Pedagogice resocjalizacyjnej zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której w najbliższym czasie podamy od kiery rusza rekrutacja na ten kierunek.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kierunku można zapoznać się tutaj.

 

 


W piątek 8 lipca 2022 r. w Sali Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy oświęcimską Uczelnią, a  11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” w Rząsce oraz 13 Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej im. płk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg” w Katowicach.

W imieniu 11 MBOT dokument podpisał Dowódca Brygady płk Marcin Siudziński, natomiast w imieniu 13 ŚBOT Dowódca Brygady płk Tomasz Białas.

Współpraca ma przede wszystkim na celu:

 • współtworzenie kierunków studiów dedykowanych wojskowości,
 • przyczynienie się do wzrostu liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rezerw osobowych poprzez zaangażowanie partnerów społecznych do popularyzacji służby wojskowej oraz nabywania
  i podnoszenia indywidualnych umiejętności i zdolności obronnych,
 • propagowanie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych,
 • stworzenie stałych ram współpracy cywilno-wojskowej pomiędzy Stronami, kultywowaniu tradycji oręża polskiego oraz wzmacniania świadomości historycznej ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym,
 • propagowanie działań mających na celu podnoszenie sprawności fizycznej i szeroko rozumianych umiejętności pro-obronnych,
 • zdobywanie umiejętności praktycznych przez studentów kierunków z zakresu obronności państwa, bezpieczeństwa narodowego, obrony terytorialnej;

W dniach 13.06 – 30.06.2022 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej odbyła się pierwsza część szkoleń świadomościowych z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami, w których udział wzięli pracownicy Uczelni.

Tematyka szkoleń dotyczyła:

 • Budowania mentalnej i emocjonalnej podstawy pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • Wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością wzrokową
 • Rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Metody oceny potrzeb, stanu funkcjonalnego i jakości życia osób z niepełnosprawnością.

 

Dzięki szkoleniom nasi pracownicy zwiększą swoje kompetencje, a także świadomość w zakresie funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu poprawi się efektywność i jakość procesu kształcenia oraz obsługi tych osób.

—————–

Szkolenia zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zaprasza do zapisów na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie oraz do dołączenia do uniwersyteckiej drużyny hokeja na lodzie SABERS OŚWIĘCIM.

W ofercie Uczelni znajdują się kierunki z dziedzin nauk medycznych, inżynieryjno-technicznych, humanistycznych oraz społecznych, prowadzone w formie stacjonarnej, całkowicie bezpłatnej, a także w formie niestacjonarnej, wyróżniającej się na tle innych ofert konkurencyjnymi cenami.

Prowadzone w Uczelni studia o profilu praktycznym gwarantują studentom zdobycie specjalistycznego wykształcenia w ramach niezwykle ciekawych wykładów, licznych wyjazdów studyjnych, zajęć praktycznych w terenie i w salach kształcenia praktycznego, czy też w nowoczesnych laboratoriach. Pozyskane w ten sposób umiejętności oraz wiedza merytoryczna przyczyniają się do zdobycia prestiżowego, praktycznego wykształcenia, które jest atrakcyjne na obecnym rynku pracy i daje gwarancję zatrudnienia w wymarzonym zawodzie

Oświęcimska Uczelnia oferuje swoim studentom różnego rodzaju formy wsparcia, czy to finansowego, czy rozwoju pasji i zainteresowań, dlatego też w MUP działa wiele kół naukowych, a od roku akademickiego 2021/2022 powstała pierwsza w Polsce uniwersytecka drużyna hokeja na lodzie SABERS OŚWIĘCIM, która należy do Europejskiej Uniwersyteckiej Ligi Hokeja (EUHL).

Małopolska Uczelnia Państwowa dba o to, aby każdy student-zawodnik mógł korzystać ze studenckiego życia, nie rezygnując przy tym z gry w hokeja. Gracze mają możliwość rozwijać swoje sportowe umiejętności, przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia. Swoim zawodnikom Uczelnia proponuje:

 • indywidualne dni lub godziny egzaminów,
 • indywidualny tok studiów,
 • usprawiedliwianie nieobecności w uzasadnionych przypadkach,
 • zapewnianie dodatkowych godzin konsultacji dla zawodników,
 • przeprowadzanie niektórych zajęć online
 • stypendia dla najlepszych za dobre wyniki w nauce i inne szczególne osiągnięcia na gruncie naukowym, sportowym i społecznym

Jeśli i Ty chciałbyś zostań studentem i zawodnikiem uniwersyteckiej drużyny hokejowej Sabers Oświęcim, to
pamiętaj, że wybierając Małopolską Uczelnię Państwową:

– nie musisz porzucać sportu na rzecz nauki,
– dbasz o swój rozwój osobisty i pracujesz nad samodyscypliną,
– budujesz więzi studenckie i drużynowe, jak również poczucie przynależności,
– zwiększasz umiejętności hokejowe, umożliwiające prostsze przejście do wyższych kategorii przy równoczesnym zdobywaniu wiedzy akademickiej,
– zyskujesz pomoc przy przejściu od ligi juniora do ligi zawodowej.

 

01/08/2022 rusza obóz przygotowawczy oraz rekrutacja zawodników do drużyny UHT SABERS na sezon 2022/2023:

Zajęcia będą odbywać się 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, 1 x dziennie na lodzie, dwa razy treningi na sali gimnastycznej lub siłowni.

Wszelkie zapytania prosimy kierować:

– telefonicznie pod numerem 507 638 825 – I trener Lubomir Witoszek

– e-mail [email protected]

Nie zwlekaj i już dziś dołącz do nas!
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: www.uczelniaoswiecim.edu.pl oraz www.sabers.pl


Szanowni Kandydaci na studia,

informujemy, że trwa rekrutacja na studia w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

 

Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

Przede wszystkim dlatego, że w dzisiejszych czasach wykształcenie praktyczne jest podstawą do osiągnięcia wymarzonej kariery zawodowej. Pracodawcom zależy na ludziach posiadających wysoko rozwinięte kompetencje twarde.  W nowoczesnym kształceniu jest więc niezwykle istotne, aby obok równoczesnego zdobywania wiedzy merytorycznej zdobywać  doświadczenie i umiejętności  praktyczne, które przygotowują  do wejścia na obecny rynek pracy.

Wybierając studia praktyczne w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, jedynej publicznej uczelni zawodowej w Małopolsce Zachodniej zyskuje się umiejętności i kwalifikacje, które  czynią atrakcyjnym na rynku pracy i dają gwarancję zatrudnienia w wymarzonym zawodzie.

Dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, oświęcimska Uczelnia oferuje  program studiów dostosowany do trendów panujących na lokalnym rynku pracy.

Bogata baza porozumień o współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami oraz organizacjami, zapewnia łatwy dostęp do praktyk oraz staży zarówno w kraju, jak i za granicą, dając tym samym możliwość swoim studentom zdobycia cennego doświadczenia zawodowego już podczas studiów, a także nawiązania relacji z przyszłymi pracodawcami.

Oferowane przez MUP Oświęcim studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie gwarantują studentom zdobycie specjalistycznego wykształcenia w ramach licznych wyjazdów studyjnych, zajęć praktycznych w terenie i laboratoriów. Pozyskane tak umiejętności przyczyniają się do zdobycia prestiżowego zawodu, zgodnego z aspiracjami i ambicjami młodych ludzi.

Oświęcimska Uczelnia kształci na wielu  kierunkach z dziedzin nauk medycznych, inżynieryjno-technicznych, humanistycznych-społecznych,  w formie stacjonarnej, całkowicie bezpłatnej, a także niestacjonarnej – w atrakcyjnych cenach.

Zajęcia w Małopolskiej Uczelni Państwowej realizowane są w nowoczesnych salach wykładowych, symulacyjnych i pracowniach kształcenia praktycznego. Baza dydaktyczna wyposażona jest w specjalistyczne urządzenia i oprogramowania. Od roku akademickiego 2022/2023 do użytku zostanie oddany trzeci budynek o pow. blisko 9 tys. m2, w którym znajdzie się Centrum Kształcenia Inżynieryjnego i Medycznego, bogato wyposażona biblioteka, a także Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

Uczelnia korzysta z programu Erasmus+, który umożliwia studia na zagranicznych uczelniach partnerskich oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym otoczeniu.

Absolwenci MUP Oświęcim bez trudu znajdują pracę w zawodzie, nawet jeszcze przed ukończeniem studiów! Wysokie zatrudnienie osób z dyplomem oświęcimskiej uczelni potwierdza znalezienie się uczelni w latach 2019 –  2022 w elitarnym gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” otrzymały premię finansową za  najlepsze osiągnięcia, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów, określane na podstawie wskaźników z systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

 

Studiuj w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu!

Rekrutacja elektroniczna na studia w roku akademickim 2022/2023 trwa do 25 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej:

www.uczelniaoswiecim.edu.pl/rekrutacja/


W dniu 7 czerwca 2022 r. studenci II roku studiów stacjonarnych na kierunku Ratownictwo medyczne wraz z opiekunem mgr. Tomaszem Gondko spotkali się z żołnierzami 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Oświęcimia.

Podczas wizyty w jednostce wojskowej, studenci mieli okazję zapoznać się ze strukturą i działalnością Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ze specyfiką prowadzenia działań ratowniczych w warunkach bojowych.


W dniu 10.06.2022r. na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im.rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się spotkanie studyjne z Interesariuszem INoZ tj. Grupą American Heart of Poland. Tematem spotkania było omówienie współpracy w obszarze międzynarodowych standardów opieki nad pacjentem z problemami zdrowotnymi pochodzenia kardiologicznego ze szczególnym uwzględnieniem zawału mięśnia sercowego.

Grupę American Heart of Poland reprezentowali:

dr hab. n. med. Aleksander Żurakowski, który w swoim wystąpieniu skupił się na standardach opieki u pacjentów po zawale serca. Tematy związane z opieką pielęgniarską nad pacjentem w oddziale hemodynamiki (kardiologii) reprezentowała mgr Anna Chlebda (PAKS w Chrzanowie).

Ze strony Instytut Nauk o Zdrowiu w spotkaniu udział wzięli:

Dyrektor dr Wiesława Kołodziej, dr Dominik Gałuszka i mgr Anna Malarek. W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku Pielęgniarstwo, studia I i II stopnia oraz Ratownictwo medyczne wraz z wykładowcami.

 

Wykład pt. “Pielęgniarstwo, zawód przyszłości czy wymierający? Zawody wspomagające i ich rola” wygłosiła Pani Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki Agnieszka Lizak.

W odpowiedzi na sytuację zawodową pielęgniarek w Polsce, w spotkaniu wzięła udział również Kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju, HR Business Partner dr Justyna Wandasiewicz oraz zespół HR. Ta część miała na celu kształtowanie umiejętności otwarcia się na rynki pracy pracowników ochrony zdrowia (pielęgniarki/arze, ratownicy medyczni, dietetycy).


W dniach 22-24 czerwca 2022 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie kryzysowe – ochrona ludności – ratownictwo” ZK-OL-RAT Oświęcim 2022.

Organizatorami wydarzenia byli: Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Pomorska w Słupsku oraz nasza Uczelnia.

Konferencja skierowana była  do szerokiego grona teoretyków i praktyków reprezentujących administrację publiczną, środowiska naukowe i akademickie, służby ratownicze publiczne i komercyjne, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, krajowe i zagraniczne.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego realizowanego na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa, ze szczególnym uwzględnieniem województw, powiatów i gmin;
 • problemy zapewnienia bezpieczeństwa ludności wobec narastającego zagrożenia wojennego;
 • wojskowe wsparcie władz i ludności w sytuacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych;
 • praktyczny wymiar prowadzenia działań ratowniczych w obszarze medycznym i wodnym, z wykorzystaniem bazy medycznej i wodnej;
 • interdyscyplinarny charakter działań ratowniczych, warunkujący skuteczne i efektywne wykorzystanie posiadanych sił i środków będących w dyspozycji publicznych, prywatnych i pozarządowych podmiotów ratowniczych.

W pierwszym dniu konferencji podczas uroczystego otwarcia wydarzenia uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Patrona Uczelni Rotmistrza Witolda Pileckiego, a następnie wzięli udział w sesjach plenarnych.

Natomiast w drugim dniu osoby uczestniczące w konferencji udały się nad Zalew w Imielinie, gdzie miały  okazję zobaczyć pokaz działań ratowniczych prowadzonych przez O/M WOPR Katowice, policję oraz płetwonurków.

fot. Agnieszka Kościelnik

 

Po powrocie na teren Uczelni, uczestnicy mogli przyjrzeć się pokazom: sprzętu wojskowego 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej,  sprzętu pożarniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także działań ratownictwa medyczne studentów Małopolskiej Uczelni Państwowej.

W trzecim dniu konferencji odbyła się kolejna sesja plenarna, po której zaproszeni goście udali się na zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

 


W dniu 28 czerwca 2022 r. Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu prof. MUP dr Sonia Grychtoł podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją Instytut Auschwitz Na Rzecz Zapobiegania Zbrodniom Ludobójstwa i Masowym Aktom Okrucieństwa, którą reprezentowała Małgorzata Waligóra, członkini zarządu, dyrektor ds. polskich.

Na mocy podpisanego porozumienia Uczelnia wraz z Fundacją będą organizowały m. in. wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, badawcze, promocyjne, szkoleniowe, mające na celu propagowanie wiedzy i transfer do gospodarki.


Z radością informujemy, że Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu wznawia swoją działalność.

W ramach KU AZS został powołany nowy Zarząd. Prezesem został wybrany Arkadiusz Iskierka, Wiceprezesem Eryk Wróbel, a Sekretarzem Michał Lach. Wszyscy Panowie są studentami I roku na kierunku Wychowanie fizyczne.

Nowo wybrane władze klubu oraz opiekun dr Witold Ziara serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów do współpracy i reprezentowania naszej Uczelni w akademickich imprezach sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej zarówno w sportach zespołowych, jak i indywidualnych.

Ze sportowym pozdrowieniem! 

Zarząd KU AZS MUP  


Studenci kierunku Filologia angielska odbyli zajęcia praktyczne w terenie, w  ramach przedmiotu Język angielski w pracy przewodnika.

Przyszli filolodzy mieli za zadanie stworzyć konspekt wycieczki, a następnie oprowadzić grupę według przygotowanego planu, oczywiście w języku angielskim.

Dzięki tego rodzaju zajęciom, studenci mogli poczuć się jak prawdziwi przewodnicy, a dodatkowo poznać różne interesujące miejsca na terenie Oświęcimia oraz historię i ciekawostki z nim związane.


W dniu 21 czerwca 2022 r. w naszej Uczelni odbyło się podsumowanie V już edycji konkursu pn. „Rotmistrz Witold Pilecki – bohater niezłomny”. Uroczystość rozpoczął Prorektor ds. Studenckich i Promocji Pan dr Radosław Folga , który pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dobrze wykonanych prac plastycznych, multimedialnych i literackich. Dodatkowo wspomniał także o historii naszych budynków, a także podkreślił, że słowo „niezłomny”, którym jest określany bohater naszego konkursu – Rotmistrz Pilecki jest jakże aktualne i ważne, nawet w obecnych czasach.

Kolejnym punktem Gali  było rozdanie nagród i dyplomów dla laureatów konkursu oraz podziękowań dla nauczycieli nadzorujących prace uczniów.

Następnie wszyscy zgromadzeni w Audytorium im. Kazimierza Piechowskiego wysłuchali niezwykle ciekawej prelekcji pt.” Witold Pilecki – nie tylko Rotmistrz” przedstawiającej lata młodzieńcze oraz życie rodzinne Pileckiego, którą przygotowała Kierownik Działu Historyczno-Edukacyjnego Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej Pani Karolina Kolbuszewska.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania, uczestnicy wydarzenia zwiedzili Uczelnię i Centrum Symulacji Medycznej, a także wzięli udział w specjalnie przygotowanych na tę okazję zajęciach. Uczniowie sprawdzili swoje logiczne myślenie podczas warsztatów z klockami LEGO SMART, a opiekunowie wcielili się w rolę przedsiębiorców podczas gry „Australijskie diamenty”, która prowadzona była w naszej Uczelni w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2022.


Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział, a  laureatom serdecznie gratulujemy!

Poniżej przedstawiamy jeszcze raz nazwiska zwycięzców:


Wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich zapraszamy już teraz do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. Szczegółowe informacje będą dostępne na naszej stronie internetowej na początku 2023 roku.
Zapraszamy!

Galeria zdjęć dostępna jest na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/MUPOswiecim/photos/pcb.5488693707860742/5488686794528100/


Szanowni Państwo,

informujemy, że rusza konkurs na stanowisko Referent Administracyjny.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
 3. Niezbędne wykształcenie:  wykształcenie wyższe
 4. Wymagane dokumenty:
  • Życiorys (CV) i list motywacyjny
  • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie (jeśli dotyczy)
  • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Oświadczenie RODO
  • Podpisane oświadczenie:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (pok. 1.13) ul. Kolbego 8, budynek: Collegium Primum w terminie od 22.06.2022 r. do 06.07.2022 r.


Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne są w poniższym pliku:

KONKURS – REFERENT ADMNISTRACYJNY

 

 


Studenci I roku kierunku Dietetyka wraz z mgr inż. Anną Malarek oraz dr Izabelą Kozieł-Kokosińską w ramach wizyty studyjnej gościli w Stowarzyszeniu Romów w Polsce w Oświęcimiu.

Dzięki uprzejmości Pana Władysława Kwiatkowskiego odwiedzający mieli możliwość zobaczyć bezpłatnie stałą wystawę w siedzibie Stowarzyszenia pt. „Romowie – historia i kultura”.

Ideą autorów wystawy jest chęć lepszego zrozumienia przez otoczenie oraz skłonienie odbiorców do otwartego dialogu, który trzeba kontynuować, aby dzielące różnice nie stały się ciężarem utrudniającym wzajemne współistnienie.

Wystawa prezentuje główne aspekty historii 'drogi Romów przez Europę’, motyw wędrówki, niekiedy wrogiego nastawienia społeczności i systemów, a także tragiczne przeżycie, jakim było ludobójstwo dokonane na Romach przez niemieckich nazistów i ich sojuszników.


W dniu 15.06.2022 r. w Zespole Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, z okazji szkolnego Święta Sportu, członkowie Studenckiego Koła Kultury Fizycznej  naszej Uczelni zorganizowali Festyn Sportu i Zdrowia.

W imprezie wzięli udział uczniowie klas podstawowych oraz licealnych, dla których nasi studenci przygotowali liczne konkurencje sportowe oraz konkursy wiedzy o sporcie i zdrowiu. Ponadto dzieci klas młodszych mogły w praktyce nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomach uczelnianych.

Zabawie towarzyszyła nowoczesna muzyka, taniec oraz piękna słoneczna pogoda. Na zakończenie festynu odbył się mecz piłki nożnej – uczniowie kontra studenci, który okupiony ciężkim wysiłkiem zakończył się wygraną naszych studentów  2:1.

Nad całością wydarzenia czuwali wykładowcy MUP: mgr Agata Wiśniewska-Walkiewicz – opiekunka Koła Pielęgniarek oraz dr Witold Ziara – opiekun Studenckiego Koła Kultury Fizycznej.


W dniach 7-8 czerwca 2022 roku, odbyła się w Warszawie XII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej, na której oświęcimską Uczelnię reprezentowała dr Katarzyna Kruczek,  pracownik Instytuty Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego.

Konferencja została zorganizowana przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, a patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Tematem przewodnim wydarzenia było Zarządzanie organizacją w procesie zmian.

Konferencja była podzielona na panele, w trakcie których  prelegenci wymienili wiedzę i doświadczenia na temat problemów, wyzwań oraz perspektyw stojących przed osobami zarządzającymi, audytorami, kontrolerami i specjalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem. Jej problematyka obejmowała również zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego, systemów whistleblowingowych  oraz cyberbezpiezceństwa.

Wśród prelegentów pojawili się m.in. przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej, Narodowego Centrum Krwi, a także liczni reprezentanci środowiska akademickiego oraz NASK- Państwowy Instytut Badawczy.

Dr Katarzyna Kruczek wygłosiła prelekcje nt: „Kontrola zarządcza jako narzędzie wspierające kierownika jednostki w obliczu permanentnie zmieniającej się rzeczywistości”.


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu projektu „Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna”, zapraszamy  kadrę zarządzającą, pracowników dydaktycznych oraz pracowników administracji do wzięcia udziału w szkoleniach, które w sposób bezpośredni przełożą się na zwiększenie dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz wzrost kompetencji uczestniczek/ów szkoleń w zakresie zapewnienia równości szans. Przyczynią się również do wzrostu wiedzy i świadomości uczestniczek/ów w obszarze funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a co za tym idzie poprawy jakości oraz efektywności wzajemnej współpracy i edukacji.

W czerwcu 2022 roku proponujemy Państwu wzięcie udziału w czterech szkoleniach, których tematyka określona została w harmonogramie szkoleń.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, który będzie mógł wykazać w Arkuszu oceny okresowej pracownika.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach proszone są o złożenie deklaracji  udziału za pośrednictwem ankiety zgłoszeniowej,  w biurze Projektu (pok. 2.18 Collegium Primum).

Pracownik może zadeklarować chęć udziału w więcej niż jednym szkoleniu, przy czym zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu wskazanym jako kolejne uwarunkowane jest limitem miejsc.

Rekrutacja na dane szkolenie zamykana jest na dwa dni przed datą jego realizacji. W sytuacji, kiedy liczba zgłoszeń będzie niższa od zakładanej, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rejestracji.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

 

Zakres tematyczny szkoleń:

 

 1. Budowanie mentalnej i emocjonalnej podstawy pracy z osobami
  z niepełnosprawnością

Blok 1 – temat: Pokonywanie własnych lęków i przekonań w pracy z osobami z niepełnosprawnością;

Blok 2 – temat: Budowanie wewnętrznego spokoju i zdrowej pewności siebie jako podstawy do pracy z osobami z niepełnosprawnością;

Blok 3 – temat: Poznanie aktywnych metod treningu zdrowotnego jako alternatywy na wzbogacenie zajęć oraz budowanie własnej odporności psychicznej;

Blok 4 – temat: Nauka stosowania technik oddechowych i relaksacyjnych oraz mindfulness jako sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych podczas pracy z osobą z niepełnosprawnością;

Blok 5 – temat: Mentalne wsparcie osoby z niepełnosprawnością (ćwiczenia praktyczne);

Blok 6 – temat: Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia u osoby z niepełnosprawnością (ćwiczenia praktyczne udzielania pierwszej pomocy).

 

 1. Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością wzrokową

Blok 1 – temat: Rodzaje niepełnosprawności wzrokowej;

Blok 2 – temat: Przyczyny niepełnosprawności wzrokowej;

Blok 3 – temat: Sprzęt pomocniczy konieczny do procesu kształcenia (pies przewodnik);

Blok 4 – temat: Jak prowadzić osobę niewidomą, zasady pomocy i komunikacji z osobą niedowidzącą lub niewidomą (ćwiczenia praktyczne).

 

 1. Rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi

Blok 1 – temat: Rehabilitacja psychiatryczna – podstawy prawne;

Blok 2 – temat: Pomoc zorganizowana- formy pomocy zorganizowanej;

Blok 3 – temat: Metody rehabilitacji osób z chorobą psychiczną;

Blok 4 – temat: Schizofrenia, CHAD, upośledzenie umysłowe jako przykłady schorzeń wymagające przewlekłej rehabilitacji;

Blok 5 – temat: Terapia zajęciowa, czyli wspomaganie rehabilitacji niezależnie od schorzenia (zajęcia warsztatowe).

 

 1. Metody oceny potrzeb, stanu funkcjonalnego i jakości życia osób
  z niepełnosprawnością

Blok 1 – temat: Niepełnosprawność (definicje, kategorie i stopnie niepełnosprawności);

Blok 2 – temat: Cechy charakterystyczne i zadania procesu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością;

Blok 3 – temat: Sposoby oceny potrzeb oraz funkcjonowania osób z niepełnosprawnością;

Blok 4 – temat: Jakość życia osób z niepełnosprawnością;

Blok 5 – temat: Problemy psychospołeczne osób z niepełnosprawnością;

Blok 6 – temat: Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.


ankieta zgłoszeniowa

ankieta zgłoszeniowa

harmonogram szkoleń

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 


We wtorek 14 czerwca 2022 r. już po raz 82. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

W tym dniu uroczystość na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu rozpoczęła konferencja pt. „Wiesław Kielar. Więzień-Świadek-Pisarz”, zorganizowana wraz z Zespołem Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, poświęcona książce pt. „Anus mundi” przedstawiające obozowe wspomnienia bohatera konferencji, który do obozu w Oświęcimiu trafił w pierwszym transporcie i przebywał w nim do momentu wyzwolenia obozu KL Auschwitz.

Prelegentami Konferencji byli:

 • Pani prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – wybitna uczona i autorytet w dziedzinie literaturoznawstwa,
 • Pan dr Piotr Setkiewicz – polski historyk, kierownik Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
 • Pani Magdalena Garbacz – redaktorka wydawnictwa ATUT.

Po konferencji delegacja Uczelni w składzie:  Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju Pani dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak oraz Dyrektor Instytutu Informatyki Pani dr Dobrochna Sztajerska dołączyły do obchodów głównych odbywających się na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie złożyły kwiaty oraz znicz pod Ścianą Śmierci.

Kolejnym punktem uroczyści było składanie wieńców pod tablicą upamiętniającą pierwszy transport 728 polskich więźniów do KL Auschwitz, znajdującą się na terenie naszej Uczelni na budynku Collegium Primum.

To tu, w tych budynkach zaczęła się najbardziej mroczna odsłona historia ludzkości. (…) Choć dzisiaj, w miejscu tym, obecnie funkcjonuje nowoczesna i prężnie rozwijająca się Uczelnia wyższa, to pamięć o tych tragicznych wydarzeniach 1940 r. i kolejnych jest wciąż żywa. Dlatego też zbieramy się tu w 82. rocznicę pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz, by uczcić ich pamięć oraz uchronić od zapomnienia historię i nie dopuścić, by kiedykolwiek zatoczyła krąg. – w swoim przemówieniu uwagę zwrócił dr Radosław Folga, Prorektor ds. Studenckich i Promocji.


W uroczystości na terenie naszej Uczelni wzięli udział m.in.: ocalali byli więźniowie KL Auschwitz, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, korpusu dyplomatycznego, duchowieństwa, a także reprezentanci wielu instytucji i organizacji.

W imieniu Społeczności Akademickiej kwiaty złożyli: Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju Pani dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, Prorektor ds. Studenckich i Promocji Pan dr Radosław Folga, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Pani mgr Justyna Kuglin, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji Pani dr Joanna Stuglik, Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Pani dr Wiesława Kołodziej, a także pracownicy Uczelni i studenci.

Galeria zdjęć dostępna na naszym profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MUPOswiecim&set=a.5470767359653377

 


Studenci I roku kierunku Dietetyka  w ramach zajęć Wyposażenie zakładów żywienia udali się wraz z mgr inż. Anną Malarek oraz dr Izabelą Kozieł-Kokosińską na wizytę studyjną do Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego AWA, mieszczącego się w Oświęcimiu, na ul. Garbarskiej 14a.

Dzięki uprzejmości Pani Właściciel Anny Mikołajczyk odwiedzający zostali oprowadzeni po Zakładzie, gdzie w godzinach porannych ma miejsce wypiek sekcji cukierniczej.

Studenci mogli poznać sprzęt gastronomiczny wykorzystywany do wypieku wielu wyrobów cukierniczych i na własne oczy przekonać się jak działają urządzenia, które znali z teorii. Ponadto zostali poczęstowani gorącymi pączkami, a prowadzące otrzymały przygotowane specjalnie na poczet wizyty ciasto drożdżowe.


Informujemy, że w dniach 22-24.06.2022 r. Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wraz z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi organizuje w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu międzynarodową konferencję naukową pt. „Zarządzanie kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo”.

Celem konferencji jest wymiana myśli teoretycznej, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zarządzania kryzysowego, ukierunkowanego zwłaszcza na ochronę ludności w warunkach współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem działań ratowniczych prowadzonych w różnych środowiskach naturalnych, społecznych i zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat programu, terminów i opłat konferencyjnych znajdują się na stronie dedykowanej temu przedsięwzięciu: https://zkolrat.wat.edu.pl

Zapraszamy!


W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”.

Swoich kandydatów zgłaszać można w następujących kategoriach:

1. Polityka Społeczna
2. Kultura i Tożsamość Regionalna
3. Edukacja, Społeczeństwo Obywatelskie i Zrównoważony Rozwój
4. Sport, Turystyka, Ekologia
5. Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa

Spośród wszystkich laureatów zostanie wybrany LIDER POZARZĄDOWEJ MAŁOPOLSKI KRYSZTAŁY SOLI 2022, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 000,00 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 29 lipca 2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

 

Zapraszamy!


Na skróty

Partnerzy Uczelni: