E-LEARNING

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 2 marca 2020 r. JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł podpisała porozumienie o współpracy z Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu mgr Grażyną Gawłowską, dzięki czemu Uczelnia zyskała kolejnego partnera.

Celem porozumienia jest przede wszystkim realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych oraz rozwojowych i obejmuje w szczególności:

 • budowanie mechanizmów służących przygotowaniu przyszłej kadry dla potrzeb rynku pracy,
 • organizowanie m.in.: seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, a także szkoleń,
 • spotkania konsultacyjne w sprawach działalności organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
 • wsparcie przy tworzeniu nowej oferty edukacyjnej uwzględniającej zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
 • przedstawianie uczniom szkoły możliwości kontynuowania nauki na kierunkach realizowanych w Uczelni,
 • umożliwienie realizacji badań, postaw i oczekiwań uczniów w kontekście ich rozwoju zawodowego,
 • wspieranie przyszłych inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych,
 • tworzenie ram do organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.

Mamy nadzieję, że nawiązane porozumienie o współpracy będzie przebiegało owocnie i przyniesie obopólne korzyści.


W sobotę 20 i niedzielę 21 lutego br., w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, odbyły się dwa ostatnie zjazdy uczestników w II cyklu projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

W tych dniach dzieci i młodzież zostały podzielone na sześć grup, w trzech przedziałach wiekowych. Zajęcia odbyły się z zachowaniem, zalecanych przez Sanepid, środków ostrożności.

Każda grupa, podczas dwóch spotkań, zrealizowała cztery tematy:

Tematy dla grup 6-9:

 1. Od kropeczki do karteczki. Projektowanie kartek wielkanocnych
 2. Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych
 3. Pętle i warianty sterowania programem w Edumatrix – zajęcia z programowania
 4. W krainie gier planszowych i rozrywek umysłowych

 

Tematy dla grup 10-12:

 1. Zarządzanie kieszonkowym w arkuszu kalkulacyjnym
 2. Autoprezentacja w pracy przedsiębiorcy
 3. Grzeczność językowa w aspekcie świąt wielkanocnych
 4. „Budzimy wiosnę pachnącym kwiatem” – warsztaty mydlane

 

Tematy dla grup 13-16:

 1. Meeting the challenges of megacities – zajęcia z języka angielskiego
 2. Sensor i silnik – interakcje robotów z otoczeniem – zajęcia z LEGO Education WeDo 2.0
 3. Negocjacje – od konfliktu do współpracy
 4. “Krok po kroku” – wykorzystanie oprogramowania przekładni w robotyce

 

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 1. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły. Warsztaty ze skutecznej komunikacji
 2. Jak z dziećmi dojść do ładu, czyli o metodach oddziaływań wychowawczych
 3. Improving communication skills – zajęcia z języka angielskiego
 4. English grammar challenges and working methods – zajęcia z języka angielskiego

 

Wszystkim uczestnikom i dydaktykom bardzo dziękujemy za zaangażowanie w projekcie oraz czas wypełniony wiedzą i dobrą zabawą.

Uczestnicy projektu, w wieku 6 – 16 lat, podnieśli kompetencje  w obszarze matematyczno – przyrodniczym, a także z zakresu posługiwania się językami obcymi, ICT, rozumienia i kreatywności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się oraz umiejętności pracy zespołowej. Poprzez udział w warsztatach i zajęciach dydaktycznych rodzice i opiekunowie prawni mieli także możliwość, w tym samym czasie co dzieci, podnieść kompetencje społeczno-wychowawcze.

Na zakończenie spotkań nasi młodzi odkrywcy otrzymali dyplomy i drobne upominki, a ich rodzicom zostały wręczone certyfikaty.

Rekrutacja do ostatniego, III cyklu projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy, rozpocznie się już na początku marca.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

 

Projekt Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy  realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 


Jak co roku, 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To szczególnie ważny dzień dla naszej Uczelni, której patronem jest Rotmistrz Witold Pilecki – człowiek będący symbolem walki o niepodległą Polskę, która przeciwstawiała się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu.

Święto ustanowione zostało w 2011 roku decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i jest wyrazem oddania hołdu żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.

W tym roku, z uwagi na sytuację pandemiczną i związane z nią obostrzenia, obchody miały charakter indywidualny.

W imieniu społeczności akademickiej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu kwiaty przy pomniku naszego Patrona, złożyły Władze Uczelni: JM Rektor dr Sonia Grychtoł, Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga oraz Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych mgr Justyna Kuglin.

Hołd żołnierzom niezłomnym oddali również Włodarze miasta Oświęcim: Prezydent Janusz Chwierut, Wiceprezydent Krzysztof Kania, Starosta Marcin Niedziela, Wicestarosta Paweł Kobielusz.

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, na terenie naszej Uczelni, przy pomniku Rotmistrza Pileckiego, upamiętnili również: Członkini Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas oraz Kierownik Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Oświęcimiu Jakub Przewoźnik.

 

 

 


W piątek 19.02.2021 r. w Instytucie Informatyki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu rozpoczęły się obrony prac inżynierskich.

Dziesięciu studentów kierunku Informatyka obroniło swoje prace dołączając tym samym do grona naszych absolwentów. Przyszli inżynierowie realizowali prace dyplomowe związane z projektowaniem i implementacjami różnego rodzaju aplikacji, a także zagadnieniami sprzętowymi wynikającymi z codziennej pracy inżyniera.

Wszystkim młodym inżynierom i ich promotorom serdecznie gratulujemy!

 


Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego zapraszamy uczniów, studentów, doktorantów, a także absolwentów-pasjonatów do udziału w IV edycja Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej 2021.

Swój udział zgłosić można do 1 marca 2021 r. przesyłając kartę zgłoszeniową na adres [email protected]

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: www.ptg.edu.pl/olimpiada/

 


 

W dniu 23 lutego 2021 r. rusza cykl kursów informatycznych dla studentów naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Kurs Android odbywać się będzie online na platformie ZOOM w dniach:

 • 23.02.2021 – godz. 15.00-20.45,
 • 24.02.2021 – godz. 15.00-20.45,
 • 05.03.2021 – godz. 15.00-20.00.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie słuchaczy z tworzeniem aplikacji działających w systemie operacyjnym Android, z naciskiem na realizację podstawowych zagadnień dotyczących tworzenia aplikacji mobilnych dla tej platformy. Na szkoleniu omówione będą tematy z zakresu architektury systemu Android oraz aplikacji tego systemu, przygotowania nowego projektu z uwzględnieniem podstawowych elementów programowania aplikacji dla Androida.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


W sobotę 13 i niedzielę 14 lutego br., w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, odbył się piętnasty i szesnasty w cyklu II zjazd uczestników projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Dzieci i młodzież zostały podzielone na sześć grup, w trzech przedziałach wiekowych. Zajęcia odbyły się z zachowaniem, zalecanych przez Sanepid, środków ostrożności.

Każda grupa, podczas dwóch spotkań, zrealizowała cztery tematy:

Tematy dla grup 6-9:

 1. Konstruowanie i programowanie robotów z klocków LEGO Education WeDo 2.0 – zajęcia z robotyki (część 1)
 2. Autoprezentacja w pracy przedsiębiorcy
 3. Konstruowanie i programowanie robotów z klocków LEGO Education WeDo 2.0 – zajęcia z robotyki – część 2
 4. Muzyczny spacer po niebie (Metoda Zoltad Kaodaly)

 

Tematy dla grup 10-12

 1. Projektowanie kartek walentynkowych
 2. Mathematics everyday and everywhere
 3. Rękodzieło artystyczne – wielkanocne wianki z siana
 4. Wpływ reklamy na decyzje zakupowe konsumentów

 

Tematy dla grup 13-16:

 1. Aranżacje walentynkowe w kalkulatorze graficznym
 2. Wstęp do struktur danych, algorytmów i komputerowych języków programowania
 3. Pętle sterujące w kalkulatorze graficznym –elementy programowania
 4. Planeta tancerzy – zajęcia muzyczne

 

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznali się z następującą tematyką:

 1. Język empatii, czym jest i jak go stosować?
 2. Jak stawać się lepszym rodzicem – ćwiczenia, warsztaty, przykłady
 3. Bezpieczeństwo sieci i systemów sieciowych – rzeczywisty nadzór na “wirtualnym małolatem” –część 1
 4. Bezpieczeństwo sieci i systemów sieciowych – rzeczywisty nadzór na “wirtualnym małolatem” – część 2

 

Wszystkim dydaktykom i uczestnikom bardzo dziękujemy za kolejne zjazdy wypełnione wiedzą i dobrą zabawą.

 


 

Dziś, 19 lutego, już po raz drugi obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Święto to przypadające w dzień narodzin Mikołaja Kopernika ustanowiono w dowód uznania jego wybitnych dokonań.

Z tej okazji wszystkim naukowcom, a zwłaszcza naszym pracownikom, życzę samych sukcesów w prowadzonej działalności naukowo-badawczej  oraz osiągnięć, które wpłyną na rozwój Małopolskiej Uczelni Państwowej, a przede wszystkim na rozwój Nauki Polskiej.

Niech każde prowadzone przez Państwa badania oraz projekty służą poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy!

 

Rektor MUP Oświęcim

dr Sonia Grychtoł

 


W sobotę 20 lutego i niedzielę 21 lutego odbędą się dwa ostatnie zjazdy  w ramach II cyklu projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. W trakcie spotkania uczestnikom zostaną rozdane certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz drobne upominki.

Spotkania dla wszystkich grup wiekowych rozpoczną się o godz. 9.30 w budynku Collegium Primum w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, przy ulicy M. Kolbego 8, a skończą o godz. 13.00.

W związku z zagrożeniem Covid-19 zajęcia odbędą się z zachowaniem wymaganych przez Sanepid środków ostrożności. Prosimy o przestrzeganie zasad uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu OUMO (wymienione poniżej), zapoznanie się z nowym regulaminem.

Zajęcia będą trwać w dwóch blokach półtoragodzinych. Przerwy odbywać się będą rotacyjnie.

Każda z grup zrealizuje każdego dnia po dwa tematy. Harmonogram spotkań dla wszystkich grup przedstawia się następująco:

SOBOTA 20 LUTEGO:

Tematy dla grup 6-9:

 1. Od kropeczki do karteczki. Projektowanie kartek wielkanocnych
 2. Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych

 

Tematy dla grup 10-12

 

 1. Zarządzanie kieszonkowym w arkuszu kalkulacyjnym
 2. Autoprezentacja w pracy przedsiębiorcy

Tematy dla grup 13-16:

 1. Meeting the challenges of megacities – zajęcia z języka angielskiego
 2. Sensor I silnik – interakcje robotów z otoczeniem – zajęcia z LEGO Education WeDo 2.0

 

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 

 1. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły. Warsztaty ze skutecznej komunikacji
 2. Jak z dziećmi dojść do ładu, czyli o metodach oddziaływań wychowawczych

 

NIEDZIELA 21 LUTEGO

Tematy dla grup 6-9:

 1. Pętle i warianty sterowania programem w Edumatrix – zajęcia z programowania
 2. W krainie gier planszowych i rozrywek umysłowych

 

Tematy dla grup 10-12

 

 1. Grzeczność językowa w aspekcie świąt wielkanocnych
 2. „Budzimy wiosnę pachnącym kwiatem” – warsztaty mydlane

Tematy dla grup 13-16:

 1. Negocjacje – od konfliktu do współpracy
 2. “Krok po kroku” – wykorzystanie oprogramowania przekładni w robotyce

 

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 1. Improving communication skills – zajęcia z języka angielskiego
 2. English grammar challenges and working methods – zajęcia z języka angielskiego

Prosimy Rodziców/Opiekunów Prawnych o punktualne przybycie oraz odebranie dzieci.
Nieobecność Uczestników prosimy zgłaszać na adres [email protected]

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach w ramach Projektu OUMO

 

 1. W zajęciach stacjonarnych w ramach projektu OUMO mogą brać udział uczestnicy bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji domowej.
 2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do wchodzenia na teren budynku wskazanym dla każdej grupy wiekowej wejściem. Uczelnia udostępni trzy osobne wejścia.
 3. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce środkami odkażającymi dostępnymi na Uczelni.
 4. Na terenie Uczelni dostępne będą plakaty prezentujące prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek noszenia maseczki do momentu wejścia do sali.
 6. Zaleca się aby rodzic /opiekun prawny nie przebywał na terenie placówki jeśli nie jest uczestnikiem projektu. Wejście rodzica/opiekuna prawnego jest możliwe w uzasadnionych przypadkach. Na terenie placówki dozwolone jest krótkie przebywanie jednego z rodziców/opiekunów, który ma obowiązek nosić maseczkę i zdezynfekować dłonie.
 7. Zajęcia dla dzieci odbywają się w grupach liczących ok 12.osób, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 8. Zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych odbywają się w salach wykładowych, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 9. Grupy nie będą spotykały się na przerwach. Przerwy będą odbywać się rotacyjnie w wyznaczonych strefach, z możliwością pozostania w sali.
 10. Catering będzie pakowany do indywidualnych torebek spożywczych i rozdawany w sali.
 11. Uczestnicy nie będą zmieniać sali.
 12. W przypadku korzystania z materiałów dydaktycznych jak np. klocki lego We-Do, Edumatrix, itd. Uczelnia udostępni jeden zestaw klocków na osobę, bez możliwości wymiany/podziału.
 13. Po zakończeniu zajęć pomieszczenia będą czyszczone i dezynfekowane przez wyznaczonych pracowników obsługi.
 14. Uczestnik, u którego wystąpi temperatura, bądź inne objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest natychmiastowo izolowany, a rodzic/opiekun prawny informowany o stanie zdrowia dziecka.
 15. W przypadku kiedy rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na udział w zajęciach z powodu zagrożenia Covid-19, uczestnik czy domownicy są w kwarantannie lub izolacji domowej, bądź jest nieobecny z innych niezależnych przyczyn, istnieje możliwość nadrobienia materiału w formie elektronicznej.
 16. W przypadku nieobecności uczestnika w zajęciach stacjonarnych, materiały z zajęć będą, każdorazowo po zajęciach, przesyłane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z materiałami, wypełnić testy przyrostu wiedzy i do dwóch tygodni po zajęciach odesłać je, zgodnie z instrukcją zawartą w korespondencji mailowej.

 

 


Niezmiernie miło jest nam poinformować, że prowadzony w naszej Uczelni kierunek Pielęgniarstwo I stopnia zdobył Certyfikat i Znak Jakości „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”.

Tytuł „Studia z przyszłością”, przyznawany przez recenzentów zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego, otrzymały najbardziej innowacyjne, nowoczesne i prorynkowe kierunki studiów, które wyróżniają się na rynku edukacyjnym w skali ogólnopolskiej.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przesłane aplikacje oceniali eksperci – członkowie Komisji reprezentujący środowisko akademickie, gospodarcze oraz Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.  Poddawali oni analizie przesłane kwestionariusze certyfikacyjne i opis efektów uczenia się, a także skupiali się na informacjach pozyskanych m.in. z:

 • systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji,
 • Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • bazy POL-on,
 • Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych,
 • baz Głównego Urzędu Statystycznego,
 • baz zawierających dane z rynku pracy,
 • a także z BIP-u i systemów informatycznych uczelni.

Gala Finałowa Konkursu „Studia z Przyszłością” planowana jest na początek kwietnia 2021 r. W trakcie wydarzenia wręczane będą Certyfikaty oraz zostaną ogłoszeni Laureaci Wyróżnień Nadzwyczajnych: „Lider Jakości Kształcenia” oraz „Laur Innowacji”.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy pochwalić się tak zaszczytnym tytułem. Pragniemy również serdecznie pogratulować Pani Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Wiesławie Kołodziej za tak ogromne wyróżnienie dla kierunku Pielęgniarstwo.

Mamy nadzieję, że w przyszłości kolejne nasze kierunki będą mogły poszczycić się tak ważnym wyróżnieniem.


Szanowni Państwo,

informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w terminie od 15.02.2021 r. do 18.02.2021 r. prowadzi kolejną turę rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dla pozostałych grup nauczycieli oraz nauczycieli akademickich, którzy nie ukończyli jeszcze 65. roku życia.

W związku z powyższym w oświęcimskiej Uczelni od 15.02.2021 r. do 16.02.2021 r. prowadzone są zapisy wykładowców chętnych na szczepienie. Akcja dotyczy wykładowców do 65. roku życia, czyli osoby urodzone od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r. Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia się w późniejszym terminie.

Deklaracje udziału w szczepieniach od nauczycieli akademickich zbierają sekretariaty, które następnie zbiorczo przekazują je do Koordynatora Uczelni ds. Szczepień przeciwko COVID-19, Prorektora ds. Studenckich i Promocji dr Radosława Folgi.

Procedury zgłoszeń:

 • Pracownicy sekretariatów przekazują maila do wszystkich dydaktyków z wszystkich kierunków prowadzonych w Instytucie.
 • Nauczyciele oraz inne osoby prowadzące zajęcia w MUP Oświęcim, którzy deklarują chęć szczepienia przeciw COVID-19 oraz spełniają warunki opisane powyżej muszą dokonać zgłoszenia poprzez skierowanie maila do sekretariatu Instytutu z dołączonym plikiem: DEKLARACJA UDZIAŁU w SZCZEPIENIU PRZECIW COVID-19 (zał. 1) – w pliku należy wypełnić puste pola. W polu wiadomości należy umieścić skopiowaną treść pliku.
 • Sekretariaty przyjmują zgłoszenia do 16 lutego 2021 r., a następnie wypełniają INSTYTUTOWE ZGŁOSZENIE ZBIORCZE w formie tabeli i przesyłają go do Koordynator Uczelni ds. szczepień przeciwko COVID-19 do środy do godz. 09:00.

 

Szczegóły dotyczące kolejnej tury szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są na stronie gov.pl.

Plik do pobrania: Zał. 1 DEKLARACJA UDZIAŁU W SZCZEPIENIU PRZECIW COVID-19 (PDF)


Ponadto informujemy, że na ten moment, pracownicy administracji i obsługi zainteresowani szczepieniami, mogą zgłosić się tylko indywidualnie w ramach innych niż uczelniane akcje szczepień. Prowadzone niedawno na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej  zapisy są NIEWAŻNE!

 


Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym Rektor MUP Oświęcim dr Sonia Grychtoł oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Wiesława Kołodziej opowiadają o współpracy z oświęcimskim Szpitalem Powiatowym oraz mówią, dlaczego warto studiować Pielęgniarstwo.


15 lutego 2021 r. rusza kolejne szkolenie z cyklu kursów instruktorskich organizowanych dla studentów naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Część teoretyczna kursu zrealizowana zostanie online na platformie ClickMeeting, natomiast część praktyczna odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny w terminie, w którym rządowe obostrzenia na to pozwolą.

Celem kursu instruktora samoobrony jest zdobycie legitymacji instruktora sztuk walki i uprawnień do prowadzenia zajęć w tym zakresie. Uczestnicy opanują metody nauczania różnych technik stylów walki oraz metody doskonalenia technicznego i taktycznego. Poznają zasoby ćwiczeń dla grup ćwiczeniowych zróżnicowanych pod względem wieku, płci, umiejętności i sprawności.

Szkolenie składa się z części:

 • ogólnej – teoria sportu i rekreacji, zagadnienia fizjologii, pierwsza pomoc,
 • specjalistycznej – teoria i metodyka dyscypliny kierunkowej,
 • praktycznej – zajęcia praktyczne, metodyka ćwiczeń i nauczania.

Harmonogram kursu – część ogólna:

 • 15.02.2021 r. – godz. 15.30-20.00,
 • 16.02.2021 r. – godz. 15.30-20.00,
 • 17.02.2021 r. – godz. 15.30-20.00,
 • 18.02.2021 r. – godz. 15.30-20.00,
 • 19.02.2021 r. – godz. 15.30-20.00,
 • 20.02.2021 r. – godz. 09.00-16.30.

Harmonogram części specjalistycznej i praktycznej zostanie ustalony i podany w późniejszym terminie.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


W dniu 12.02.2021 r. w godzinach 8.00-14.00 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie „Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w świetle nowych wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej” dla kadry zarządzającej w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy prawne dotyczące prowadzenia studiów uwzględniając najnowsze zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych. Przedstawione zostaną warunki, jakie musi spełniać jednostka, aby prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Zaprezentowany zostanie zakres informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów. Dodatkowo nakreślone będą konsekwencje prowadzenia kształcenia wbrew wymogom formalnym.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


W sobotę 13-go lutego i niedzielę 14-go lutego odbędzie się piętnasty i szesnasty w cyklu II zjazd uczestników projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Spotkania dla wszystkich grup wiekowych rozpoczną się o 9.30 i skończą o 13.00 w budynku Collegium Primum w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu przy ulicy M. Kolbego 8 w Oświęcimiu.

W związku z zagrożeniem Covid-19 zajęcia odbędą się z zachowaniem wymaganych przez Sanepid środków ostrożności. Prosimy o przestrzeganie zasad uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu OUMO (wymienione poniżej), zapoznanie się z nowym regulaminem, oraz wypełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do kontynuacji Projektu (w załącznikach poniżej).

Zajęcia będą trwać w dwóch blokach po półtorej godziny. Przerwy odbywać się będą rotacyjnie.

Każda z grup zrealizuje każdego dnia po dwa tematy. Harmonogram spotkań dla wszystkich grup przedstawia się następująco:

SOBOTA 13 LUTY:

Tematy dla grup 6-9:

 1. Konstruowanie i programowanie robotów z klocków LEGO Education WeDo 2.0 – zajęcia z robotyki (część 1)
 2. Autoprezentacja w pracy przedsiębiorcy

Tematy dla grup 10-12:

 1. Projektowanie kartek walentynkowych
 2. Mathematics everyday and everywhere

Tematy dla grup 13-16:

 1. Pętle sterujące w kalkulatorze graficznym –elementy programowania
 2. Planeta tancerzy

 

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 1. Język empatii, czym jest i jak go stosować
 2. Jak stawać się lepszym rodzicem – ćwiczenia, warsztaty, przykłady

 

NIEDZIELA 14 LUTY:

Tematy dla grup 6-9:

 1. Konstruowanie i programowanie robotów z klocków LEGO Education WeDo 2.0 – zajęcia z robotyki – część 2
 2. Muzyczny spacer po niebie (Metoda Zoltad Kaodaly)

Tematy dla grup 10-12:

 1. Rękodzieło artystyczne – wielkanocne wianki z siana
 2. Wpływ reklamy na decyzje zakupowe konsumentów

Tematy dla grup 13-16:

 1. Aranżacje walentynkowe w kalkulatorze graficznym
 2. Wstęp do struktur danych, algorytmów i komputerowych języków programowania

 

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 1. Bezpieczeństwo sieci i systemów sieciowych – rzeczywisty nadzór na “wirtualnym małolatem” – część 1
 2. Bezpieczeństwo sieci i systemów sieciowych – rzeczywisty nadzór na “wirtualnym małolatem” – część 2

 

 

Zaktualizowany kalendarz spotkań w CYKLU II jest umieszczony na stronie Uczelni: https://www.uczelniaoswiecim.edu.pl/nowy-harmonogram-spotkan-ii-cykl/

Prosimy Rodziców/Opiekunów Prawnych o punktualne przybycie oraz odebranie dzieci. Nieobecność Uczestników prosimy zgłaszać na adres [email protected]

Kolejne spotkania odbędą się w sobotę i niedzielę 20-go i 21-go lutego 2021.

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach w ramach Projektu OUMO

 

 1. W zajęciach stacjonarnych w ramach projektu OUMO mogą brać udział uczestnicy bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do wchodzenia na teren budynku wskazanym dla każdej grupy wiekowej wejściem. Uczelnia udostępni trzy osobne wejścia.
 3. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce środkami odkażającymi dostępnymi na Uczelni.
 4. Na terenie Uczelni dostępne będą plakaty prezentujące prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek noszenia maseczki do momentu wejścia do sali.
 6. Zaleca się aby rodzic/opiekun prawny nie przebywał na terenie placówki jeśli nie jest uczestnikiem projektu. Wejście rodzica/opiekuna prawnego jest możliwe w uzasadnionych przypadkach. Na terenie placówki dozwolone jest krótkie przebywanie jednego z rodziców/opiekunów, który ma obowiązek nosić maseczkę i zdezynfekować dłonie.
 7. Zajęcia dla dzieci odbywają się w grupach liczących ok 12 osób, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 8. Zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych odbywają się w salach wykładowych, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 9. Grupy nie będą spotykały się na przerwach. Przerwy będą odbywać się rotacyjnie w wyznaczonych strefach, z możliwością pozostania w sali.
 10. Catering będzie pakowany do indywidualnych torebek spożywczych i rozdawany w sali.
 11. Uczestnicy nie będą zmieniać sali.
 12. W przypadku korzystania z materiałów dydaktycznych jak np. klocki lego We-Do, Edumatrix, itd. Uczelnia udostępni jeden zestaw klocków na osobę, bez możliwości wymiany/podziału.
 13. Po zakończeniu zajęć pomieszczenia będą czyszczone i dezynfekowane przez wyznaczonych pracowników obsługi.
 14. Uczestnik, u którego wystąpi temperatura, bądź inne objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest natychmiastowo izolowany, a rodzic/opiekun prawny informowany o stanie zdrowia dziecka.
 15. W przypadku kiedy rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na udział w zajęciach z powodu zagrożenia Covid-19, uczestnik czy domownicy są w kwarantannie lub izolacji domowej, bądź jest nieobecny z innych niezależnych przyczyn, istnieje możliwość nadrobienia materiału w formie elektronicznej.
 16. W przypadku nieobecności uczestnika w zajęciach stacjonarnych, materiały z zajęć będą, każdorazowo po zajęciach, przesyłane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z materiałami, wypełnić testy przyrostu wiedzy i do dwóch tygodni po zajęciach odesłać je, zgodnie z instrukcją zawartą w korespondencji mailowej.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 11 lutego 2021 r. w godzinach 8.00-15.00 platforma MOODLE będzie wyłączona z powodu konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych.

Za utrudnienia przepraszamy!


 

W sobotę 6 i niedzielę 7 lutego br., w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, odbył się trzynasty i czternasty w II cyklu  zjazd uczestników projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Dzieci i młodzież zostały podzielone na sześć grup, w trzech przedziałach wiekowych. Zajęcia odbyły się z zachowaniem, zalecanych przez Sanepid, środków ostrożności.

Każda grupa, podczas dwóch spotkań, zrealizowała cztery tematy:

Tematy dla grup 6-9:

 1. Twórczość i kreatywność. Jak myśleć i uczyć się sprawniej niż inni?
 2. Zarządzanie kieszonkowym w arkuszu kalkulacyjnym
 3. Etykieta jako sztuka życia, zasady dobrego zachowania
 4. Poznawanie rastrowej grafiki komputerowej

 

Tematy dla grup 10-12:

 1. Muzyczny spacer po niebie (Metoda Zoltad Kaodaly)
 2. Marzenia, po co są i jak je spełniać?
 3. Twórczość i kreatywność. Jak myśleć i uczyć się sprawniej niż inni?
 4. The world around me and beyond – zajęcia z języka angielskiego

 

Tematy dla grup 13-16:

 1. Jak można uczyć się efektywniej matematyki w dobie technologii informacyjnej
 2. GPS to nic trudnego – tworzymy własną nawigację
 3. Budujemy i programujemy elektroniczne zwierzaki. Jak zaprogramować warunek i działanie w pętli?
 4. Cykl życia produktu. Rewitalizacja poprzez innowacje.

 

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznali się z następującą tematyką:

 

 1. Ochrona zdrowia pracujących w dobie przemysłu 4.0
 2. Uwarunkowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
 3. Jak wspierać samodzielność dziecka?
 4. Frustracja i agresywność dziecka

 

Wszystkim dydaktykom i uczestnikom bardzo dziękujemy za kolejne spotkania wypełnione wiedzą i dobrą zabawą.

 

Kolejny zjazd, na który już serdecznie zapraszamy, odbędzie się w najbliższą sobotę 13 i niedzielę 14 lutego br.


 

 

W sobotę 6 lutego i niedzielę 7 lutego odbędzie się trzynasty i czternasty w cyklu II zjazd uczestników projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Spotkania dla wszystkich grup wiekowych rozpoczną się o 9.30 i skończą o 13.00 w budynku Collegium Primum w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu przy ulicy M. Kolbego 8 w Oświęcimiu.

W związku z zagrożeniem Covid-19 zajęcia odbędą się z zachowaniem wymaganych przez Sanepid środków ostrożności. Prosimy o przestrzeganie zasad uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu OUMO (wymienione poniżej), zapoznanie się z nowym regulaminem oraz wypełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do kontynuacji Projektu (w załącznikach poniżej).

Zajęcia będą trać w dwóch blokach po półtorej godziny. Przerwy odbywać się będą rotacyjnie.

Każda z grup zrealizuje każdego dnia po dwa tematy. Harmonogram spotkań dla wszystkich grup przedstawia się następująco:

SOBOTA 6 LUTY:

Tematy dla grup 6-9:

 1. Twórczość i kreatywność. Jak myśleć i uczyć się sprawniej niż inni ?
 2. Zarządzanie kieszonkowym w arkuszu kalkulacyjnym

Tematy dla grup 10-12

 1. Muzyczny spacer po niebie (Metoda Zoltad Kaodaly)
 2. Marzenia, po co są i jak je spełniać?

Tematy dla grup 13-16:

 1. Jak można uczyć się efektywniej matematyki w dobie technologii informacyjnej
 2. GPS to nic trudnego – tworzymy własną nawigację

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 1. Ochrona zdrowia pracujących w dobie przemysłu 4.0.
 2. Uwarunkowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

NIEDZIELA 7 LUTY

Tematy dla grup 6-9:

 1. Etykieta jako sztuka życia, zasady dobrego zachowania.
 2. Poznawanie rastrowej grafiki komputerowej

 

Tematy dla grup 10-12

 1. Twórczość i kreatywność. Jak myśleć i uczyć się sprawniej niż inni ?
 2. The world around me and beyond – zajęcia z języka angielskiego

Tematy dla grup 13-16:

 1. Budujemy i programujemy elektroniczne zwierzaki. Jak zaprogramować warunek i działanie w pętli?
 2. Cykl życia produktu. Rewitalizacja poprzez innowacje.

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 1. Jak wspierać samodzielność dziecka?
 2. Frustracja i agresywność dziecka.

Zaktualizowany kalendarz spotkań w CYKLU II jest umieszczony na stronie Uczelni: https://www.uczelniaoswiecim.edu.pl/nowy-harmonogram-spotkan-ii-cykl/

Prosimy Rodziców/Opiekunów Prawnych o punktualne przybycie oraz odebranie dzieci. Nieobecność Uczestników prosimy zgłaszać na adres [email protected]

Kolejne spotkania odbędą się w sobotę i niedzielę 13 i 14 lutego 2021.

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach w ramach Projektu OUMO

 

 1. W zajęciach stacjonarnych w ramach projektu OUMO mogą brać udział uczestnicy bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do wchodzenia na teren budynku wskazanym dla każdej grupy wiekowej wejściem. Uczelnia udostępni trzy osobne wejścia.
 3. Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie środkami odkażającymi dostępnymi na Uczelni.
 4. Na terenie Uczelni dostępne będą plakaty prezentujące prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek noszenia maseczki do momentu wejścia do sali.
 6. Zaleca się, aby rodzic /opiekun prawny nie przebywał na terenie placówki jeśli nie jest uczestnikiem projektu. Wejście rodzica/opiekuna prawnego jest możliwe w uzasadnionych przypadkach. Na terenie placówki dozwolone jest krótkie przebywanie jednego z rodziców/opiekunów, który ma obowiązek nosić maseczkę i zdezynfekować dłonie.
 7. Zajęcia dla dzieci odbywają się w grupach liczących ok 12.osób, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 8. Zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych odbywają się w salach wykładowych, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 9. Grupy nie będą spotykały się na przerwach. Przerwy będą odbywać się rotacyjnie w wyznaczonych strefach, z możliwością pozostania w sali.
 10. Catering będzie pakowany do indywidualnych torebek spożywczych i rozdawany w sali.
 11. Uczestnicy nie będą zmieniać sali.
 12. W przypadku korzystania z materiałów dydaktycznych jak np. klocki lego We-Do, Edumatrix, itd. Uczelnia udostępni jeden zestaw klocków na osobę, bez możliwości wymiany/podziału.
 13. Po zakończeniu zajęć pomieszczenia będą czyszczone i dezynfekowane przez wyznaczonych pracowników obsługi.
 14. Uczestnik, u którego wystąpi temperatura, bądź inne objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest natychmiastowo izolowany, a rodzic/opiekun prawny informowany o stanie zdrowia dziecka.
 15. W przypadku kiedy rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na udział w zajęciach z powodu zagrożenia Covid-19, uczestnik czy domownicy są na kwarantannie lub izolacji domowej, bądź jest nieobecny z innych niezależnych przyczyn, istnieje możliwość nadrobienia materiału w formie elektronicznej.
 16. W przypadku nieobecności uczestnika w zajęciach stacjonarnych, materiały z zajęć będą, każdorazowo po zajęciach, przesyłane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z materiałami, wypełnić testy przyrostu wiedzy i do dwóch tygodni po zajęciach odesłać je, zgodnie z instrukcją zawartą w korespondencji mailowej.

 

 


W dniach 5 i 8 lutego 2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.45 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie „Vademecum administracyjnej obsługi studiów w świetle aktualnych przepisów, wymogi formalne i praktyka” organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie” dla pracowników instytutów naszej Uczelni.

 

Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu na poziomie zaawansowanym wiedzy. Jego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji studenckiej, w tym dokumentów elektronicznych.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


W dniu 2 lutego 2021 roku w Auli im. Kazimierza Piechowskiego odbyła się VII Konferencja Naukowo-Praktyczna „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0” zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Myślą przewodnią konferencji były wyzwania stawiane gospodarce i społeczeństwu przez „4 Rewolucję Przemysłową” w szczególności w zakresie inteligentnego rozwoju.

Wydarzenie otworzyła, witając przybyłych gości, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Stuglik. Zgromadzonych przywitała także JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł.

 

Punktem uświetniającym konferencję, podkreślającym dbałość Uczelni o praktyczny wymiar kształcenia, było uroczyste zawarcie umowy o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a FCA Poland SA. Porozumienie z ramienia Uczelni podpisała  JM Rektor, natomiast ze strony Przedsiębiorstwa Dyrektor Zakładu Tomasz Gębka wraz z Dyrektorem Personelu i Organizacji Andrzejem.

Następnie referat wprowadzający do spotkania pt.: „Uczelnia – Przedsiębiorstwo, Związek wspólnych korzyści” wygłosił Dyrektor Zakładu FCA Poland Tychy.

Kolejne referaty dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania przemysłu w realiach 4 rewolucji przemysłowej oraz współpracy świata nauki i przemysłu, zostały wygłoszone w trzech panelach:

Panel Plenarny nr 1 – „Inteligentne systemy a przemysł 4.0 – nauka dla gospodarki” obejmował prezentacje przedstawiające rewolucję 4.0 w kontekście produkcji małoseryjnej na przykładzie firmy ABB, co zaprezentował Grzegorz Konior Dyrektor ABB Polska; Kwestie służby nauki dla przemysłu 4.0 – prezentowane były przez prof. dr hab. inż. Józefa Matuszka z ATH Bielsko-Biała; natomiast rolę Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w dobie gospodarki 4.0 – przybliżył prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń z UR w Krakowie.

Panel Plenarny nr 2 – „Inteligentne systemy informatyczne i logistyczne w służbie przemysłu 4.0″ rozpoczęła prezentacja przygotowana przez firmę SmartTech. Panel ten opierał się na debacie na temat wykorzystania inteligentnych systemów informatycznych, logistycznych w dzisiejszym przemyśle oraz pracy naukowej i badawczej. W tym miejscu wykładowcy naszej Uczelni: dr Jacek Postrożny odniósł się do kwestii automatyzacji w ramach logistyki 4.0, a dr Bożena Tyran MUP do kwestii struktur sieciowych i ich roli w kształtowaniu powiązań w ramach sieci dostaw.

Panel Plenarny 3 – „Zarządzanie i strategie rozwoju w dobie przemysłu 4.0″ skupiony został wokół zagadnień dotyczących strategii przyszłości opartych o jakość oraz problemów społecznych związanych z zagrożeniami panującej pandemii COVID19. Koncepcję tworzenia ilościowych kryteriów jakości produktu w oparciu o znormalizowane funkcje Jordana przedstawił prof. Volodymyr Kucheruk z Uniwersytetu Technicznego w Winnicy, natomiast uwarunkowania w zakresie rozwoju modelu Społeczeństwa 5.0 w warunkach pandemii przybliżył dr Marian Krupa z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Wśród prelegentów znaleźli się, obok pracowników naukowych naszej Uczelni, przedstawiciele różnych znaczących ośrodków akademickich, w tym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, czy ośrodków zagranicznych, takich jak Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie będący partnerem przedsięwzięcia oraz Uniwersytet Techniczny w Winnicy. Udział w wydarzeniu wziął także Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim Krzysztof Kania.

W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni. Obok gości swój udział zaznaczyli także studenci, dla których była to kolejna okazja do zaznajomienia się z realnymi i aktualnymi problemami przemysłu oraz gospodarki.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Oświęcim, Wójt Gminy Oświęcim oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Za wsparcie konferencji dziękujemy serdecznie:

Fabryce Maszyn i Urządzeń „OMAG” sp. z o.o.

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

 


W Centrum Symulacji Medycznej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w dniu 21 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie studyjne Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Wiesławy Kołodziej z zespołem kierownictwa i nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod przewodnictwem Prorektor ds. Studentów dr Beaty Fedyn.

Spotkanie odbyło się w ramach promocji projektu: „MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa” realizowanego w celu poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w MUP Oświęcim (uprzednio PWSZ w Oświęcimiu) i miało na celu wymianę doświadczeń w realizacji projektu oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych w pracowniach Centrum Symulacji Medycznej.

 


Rok 2020 dla nikogo nie należał do łatwych, a wiele zaplanowanych wydarzeń z racji edukacji zdalnej nie mogło się odbyć, jednak mimo to Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny zrealizowało wiele zaplanowanych sobie na ten rok celów.

Przede wszystkim SKN Pedagogów Rodziny zdobyło w 2020 r. Laur Uczelni w kategorii: organizacja studencka. Wyróżnienie przyznawane za  szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Uczelni.

Ponadto aktywnie działające w Kole studentki, brały czynny udział w licznych konferencjach naukowych.  Uczestniczyły m.in.: w kilku edycjach Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej OMNIBUS, w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,E-factory of Science”, w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Wyzwania globalne. Doświadczenia Europy Środkowo – Wschodniej” oraz w Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej e-Konferencji Naukowej ,,Rola rodzeństwa na różnych etapach życia człowieka”.

Członkinie Koła wzięły również udział bierny w III Ogólnopolskiej Konferencji ,,Rodzeństwo i jego odsłony”, w V e-konferencji LiveKid „Zainspirowani w przedszkolu” oraz w 4. Kongresie Kół Naukowych „IKONA”.

Warto również wspomnieć, że studentki działające w KNPR w ubiegłym roku napisały 2 artykuły naukowe, a także uczestniczyły w wielu kursach i szkoleniach.

Wśród licznych działań SKN Pedagogów Rodziny wymienić można również organizację ciekawych, bezpłatnych warsztatów dla studentów MUP Oświęcim, a jedną z największych inicjatyw w 2020 r. było zorganizowanie wraz z Zakładem Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej, Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej e-Konferencji Naukowej pt. „Rola rodzeństwa na różnych etapach życia człowieka”, która odbyła się 15 grudnia 2020 r. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział wielu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich z całej Polski.

Wśród działań Koła Naukowego nie zabrakło również akcji charytatywnych oraz inicjatyw społecznych (np. akcja zbierania znaczków pocztowych, czy 24-dniowe wyzwanie grudniowe).

SKNPR nawiązało także współpracę z Kołem Naukowym Myśli Personalistycznej Jana Pawła II w Krakowie „Traditio”, które działa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny nie zwalnia tempa i szykuje się na równie owocny rok 2021. Członkinie koła już zaczęły aktywnie działać, między innymi poprzez codzienne zamieszczanie na fanpage`u Koła cytatów pedagogicznych.

Zachęcamy do śledzenia działalności SKN Pedagogów Rodziny, a wszystkich studentów i studentki zainteresowanych zasileniem szeregów Koła zapraszamy do kontaktu.

Autor: Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny

 


W dniu 2 lutego 2021 r. w ramach Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie i inżynieria  produkcji w dobie przemysłu 4.0” Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł  podpisała porozumienie o współpracy  z przedstawicielami FCA Poland S.A., Dyrektorem  Zakładu Tomaszem Gębką oraz Dyrektorem Personelu i Organizacji Andrzejem Piętką.

Celem zawartego porozumienia jest:

 • stworzenie trwałych ram współpracy pomiędzy MUP Oświęcim oraz FCA Poland S.A.,
 • stworzenie sieci powiązań między Uczelnią, FCA Poland S.A., lokalnymi przedsiębiorstwami, a także samorządem lokalnym i regionalnym, jednostkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami wspomagania biznesu,
 • wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii wśród przedsiębiorstw i instytucji badawczo– rozwojowych,
 • realizacja wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych,
 • promocja wśród przedsiębiorców idei transferu wiedzy do przemysłu i biznesu.

 

Dzięki podpisanej umowie Uczelnia wraz z Przedsiębiorstwem będą budować mechanizm przygotowywania kadr dla potrzeb przedsiębiorców z obszaru zarządzania, ekonomii oraz zarządzania i inżynierii produkcji, organizować wspólne seminaria, konferencje, panele dyskusyjne, a studenci zyskają możliwość realizacji praktyk w FCA Poland, wizyt studyjnych,  a także pisania prac dyplomowych związanych ściśle z działalnością przedsiębiorstwa.

 

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) to największy producent samochodów osobowych w Polsce i jeden z najważniejszych w kraju inwestorów zagranicznych w branży przemysłowej. Grupa, w skład której wchodzi trzynaście polskich spółek, zatrudnia 6,4 tys. osób.

 

Mamy nadzieję, że współpraca będzie przebiegała owocnie i przyniesie obopólne korzyści.

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo,

zachęcamy do szczepienia się przeciw COVID-19, ponieważ jest to  jedyna szansa, by przerwać łańcuch zakażeń i wrócić do normalności. Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii #SzczepimySię dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie


3 i 15 lutego 2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.30 na platformie Zoom odbędzie się szkolenie dla IT – tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem bezpieczeństwa informacji, organizowane dla działu IT naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie”.

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają wymogi prawne bezpieczeństwa systemów informatycznych w zakresie przetwarzania informacji w tym danych osobowych, dowiedzą się jak skutecznie zabezpieczyć infrastrukturę techniczną przed wyciekiem lub utratą danych. Dowiedzą się jak stworzyć i wdrożyć procedurę bezpieczeństwa informatycznego i sieci, jak skutecznie kontrolować dostęp oraz nadawać uprawnienia w systemie informatycznym.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Na skróty

Partnerzy Uczelni: