Poznajmy się

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr hab. prof. MUP Aliny Górniok – Naglik Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych, Członka Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Wraz z odejściem Pani Profesor, Społeczność Akademicka utraciła zasłużonego i cenionego Współpracownika oraz Naukowca, oddanego sprawom Wspólnoty Akademickiej; wybitnego Wychowawcę wielu studentów MUP, ale nade wszystko niezwykle życzliwego i pogodnego, powszechnie szanowanego, lubianego i cieszącego się ogromnym uznaniem Przyjaciela.

W obliczu tej bolesnej sytuacji łączymy się w ogromnej stracie i żałobie z Najbliższymi Pani Profesor, w szczególny sposób z Mężem i Synem kierując do nich najszczersze wyrazy współczucia.

Rektor, Senat, oraz cała Społeczność Akademicka Małopolskiej Uczelni Państwowej
im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 24 marca 2023 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince


W dniach 13-17 marca 2023 roku, nasza Uczelnia gościła Panią dr Sultan Tutku Budak-Özalp z partnerskiego Uniwersytetu Muğla Sitki Kocman Universitesi z Turcji, która w ramach programu Erasmus+ (Teaching Staff Mobility) przeprowadziła zajęcia dla studentów wszystkich roczników Filologii angielskiej. Dotyczyły one różnic kulturowych polsko-tureckich w oparciu o klasyfikację Hofstede i miały charakter praktyczny, interaktywny. Nie zabrakło również czasu na rozmowę ze studentami, którzy z wielkim zaangażowaniem prowadzili konwersację również na inne tematy.

 

Po zrealizowaniu części dydaktycznej Pani dr Sultan Tutku Budak-Özalp spotkała się z przedstawicielami Uczelni: Prorektorem ds. Studenckich i Promocji dr. Radosławem Folgą, Kierownikiem Zakładu Filologii Angielskiej Panią dr Barbarą Poważą-Kurko oraz uczelnianym koordynatorem programu Erasmus + dr Elwirą Miter-Dabrowską. Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę między naszymi uczelniami oraz zaplanowano podpisanie kolejnej umowy partnerskiej, a Pani dr Sultan Tutku Budak-Özalp podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu w Polsce.

 

Wizyty zagranicznych gości w, które odbywają się w ramach programu Erasmus+ są bardzo interesujące dla studentów oraz znacznie przyczyniają się do umiędzynarodowienia naszej Uczelni.


Wczoraj na naszej Uczelni mieliśmy zaszczyt gościć wielu pracodawców, przedstawicieli instytucji oraz reprezentantów szkół średnich.

Wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie  wspólnie  zrealizowaliśmy II Targi Edukacji i Pracy.

Wydarzenie odbywało się pod patronatem honorowym:

Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego

Andrzeja Skrzypińskiego –  Starosty Oświęcimskiego

dr Soni  Grychtoł, prof. MUP – Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego  w Oświęcimiu

Tegoroczna edycja skupiła 29  wystawców: pracodawców, instytucje wspomagające rynek pracy, szkoły oraz służby mundurowe. Goście mieli okazję zapoznać się z aktualnymi ofertami edukacji, pracy i staży z wielu branż oraz wziąć udział w interesujących warsztatach między innymi na temat poszukiwania pracy.

Pragniemy podziękować za udział w wydarzeniu zaproszonym gościom. Wystawcom za ciekawą prezentacje ofert swoich firm, a uczestnikom – osobom poszukującym pracy, młodzieży za liczne przybycie i aktywny udział.

Mamy nadzieję, że spotkanie było doskonałą okazją do inspirującej wymiany myśli i lepszego wzajemnego poznania.

 

 


W miniony czwartek, 2 marca 2023 r. miało miejsce spotkanie władz Małopolskiej Uczelni Państwowej z przedstawicielami i opiekunami studenckich kół naukowych oraz reprezentantami Samorządu Studenckiego. Celem było  podsumowanie  działalności organizacji w 2022 r. Była to także okazja do omówienia wydarzeń, które czekają MUP w 2023 r.

Spotkanie rozpoczęła Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, która podziękowała studentom za aktywną działalność w uczelnianych organizacjach i kołach naukowych. Wyraziła także nadzieję, że z roku na rok inicjatyw oddolnych będzie przybywało i więcej młodych ludzi będzie zaangażowanych w życie studenckich Uczelni.

Z kolei Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga, koordynujący działalność organizacji studenckich, zachęcał do zgłaszania swoich pomysłów, podkreślając, że aktywny udział w organizacjach studenckich jest niewątpliwie wartością dodaną do studiowania.

Za swoją działalność w 2022 r. na wyróżnienie zasługują m.in.: Studenckie Koło Dietetyków, Studenckie Koło Inicjatyw Przedsiębiorczych SKIP, a także Studenckie Koło Naukowe Matematyków, pokazujące, że pomysłowość i chęci do nauki, a nie kwota dofinansowania są najwartościowsze w całym procesie zdobywania wiedzy.

Aktualnie w Małopolskiej Uczelni Państwowej działa 13 organizacji studenckich, zrzeszających ponad 100 studentów, które chętnie powitają w swoich szeregach nowych członków.


W dniu 2 marca 2023 roku Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP podpisała porozumienie dotyczące współpracy z firmą REKORD SI.

Firmę reprezentował Członek Zarządu i jednocześnie Dyrektor ds. produkcji oprogramowania w Rekord SI sp. z o.o. – Pan Piotr Szymura.

Współpraca będzie obejmowała m.in.:

 • wsparcie przy tworzeniu nowych i doskonaleniu istniejących kierunków oraz programów studiów uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
 • realizację wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych,
 • tworzenie ram do organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych,
 • organizowanie seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń.

Podpisanie miało miejsce w auli naszej Uczelni. Następnie Pan Piotr Szymura wygłosił wykład pt. „Szybko i zwinnie! Wytwarzanie oprogramowania w 23 roku XXI wieku”. W wykładzie wzięli udział studenci kierunku Informatyka, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne wraz z wykładowcami Uczelni oraz uczniowie klas informatycznych Salezjańskiego Publicznego Technikum.


WOT zaprasza w swoje szeregi

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Bryg. Leopolda Okulickiego ps. ,,Niedźwiadek” zaprasza zainteresowanych studentów do wzięcia udziału w programie „Szkolenia w 11 MBOT w 2023 roku”. Ponadto WOT przygotowały akcję  „Wakacje z 11 MBOT”.

Jak podkreśla organizator, jest to okazja do zdobycia umiejętności praktycznych przez studentów kierunków z zakresu obronności państwa, w tym Bezpieczeństwa wewnętrznego, a także propagowanie działań mających na celu podnoszenie sprawności fizycznej i szeroko rozumianych umiejętności pro-obronnych.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/ .

Grafik szkoleń oraz wakacji dostępny poniżej.


W imieniu Akademickiego Biura Karier Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu serdecznie zapraszamy na II  Targi Pracy i Edukacji naszej Uczelni, które odbędą się w dniu 15 marca 2023 r. (środa) o godz. 10:00 – w budynku Collegium sub Horologio.

 

Wydarzenie odbywać się będzie pod patronatem honorowym:

Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego

Andrzeja Skrzypińskiego –  Starosty Oświęcimskiego

dr Soni  Grychtoł, prof. MUP – Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego  w Oświęcimiu

 

 

Targi skierowane są przede wszystkim do naszych studentów, uczniów szkół średnich a także wszystkich poszukujących pracy.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie aktualnych ofert zatrudnienia oraz okazja do zapoznania uczniów z oczekiwaniami i wymaganiami rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy.

 

 


W środę, 1 marca 2023 r. upamiętniliśmy Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”, który ustanowiony został w 2011 roku decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i jest wyrazem oddania hołdu żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.

Dzień ten jest szczególnie ważny dla naszej Uczelni, której patronem jest Rotmistrz Witold Pilecki – człowiek będący symbolem walki o niepodległą Polskę, która przeciwstawiała się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu.

Obchody rozpoczęły się przy Grobie Nieznanego Żołnierzy na Placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu, gdzie w imieniu społeczności akademickiej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego Rektor Uczelni dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga upamiętnili Narodowy Dzień Pamięci składając wiązankę kwiatów.

Uroczystość następnie przeniosła się na dziedziniec oświęcimskiej Alma Mater, gdzie Władze Uczelni, nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy administracyjni złożyli hołd pod pomnikiem Witolda Pileckiego.

Hołd Żołnierzom Wyklętym oddali także Włodarze Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim oraz okolicznych instytucji i organizacji.

 

Galeria zdjęć dostępna jest na Facebooku: https://www.facebook.com/MUPOswiecim/posts/pfbid034y6zkXoTNuRDHS8pRz2BcBW5SRkFcnen3mKVtQGgVenPtCrxG45aqjVeYVStFpL8l


1 marca 2023 r. obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wszystkie osoby, które pragną w tym dniu złożyć kwiaty, wraz z Władzami Uczelni, zapraszamy o godz. 12.30 pod pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego ( na dziedzińcu Uczelni).


Przypominamy, że  od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku odbywać się będą Igrzyska Europejskie, które są największą sportową imprezą w Europie. Rozgrywki toczyć się będą na obiektach sportowych m.in. Krakowie, Tarnowie, Krynicy-Zdroju, Zakopanem, Nowym Targu oraz w Oświęcimiu.

Ogromne wydarzenie, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym, będzie potrzebowało wsparcia niezastąpionych wolontariuszy, którzy będą mieli szeroką gamę zadań do wykonania.

Wolontariat jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia organizacji, a także jest doskonałą okazją do wspólnego wykorzystania umiejętności i doświadczeń, aby zorganizować niezapomniane wydarzenie, pełne sportowych emocji.

Każdy z naszych studentów, który weźmie udział w wolontariacie, będzie miał szansę wykazać się w wielu dziedzinach oraz zaliczyć część praktyk studenckich.

Szczegółowe informacje dotyczące wolontariatu znajdują się na stronie: https://ie2023.pl/wolontariat.

Formularz rekrutacyjny dostępny na portalu wolontariusza: https://volunteers.european-games.org/.

Koordynatorem ds. Igrzysk Europejskich z ramienia Uczelni jest dr Witold Ziara,

e-mail: [email protected]


Kody afiliacyjne dla studentów Naszej Uczelni:

-dla studentów zainteresowanych wolontariatem w Oświęcimiu kod: MUP_IE2023

-dla osób zainteresowanych praktykami studenckimi: PRKT_MUP

-uczniowie z Oświęcimskich szkół: OŚW_IE2023

-Dodatkowe – pracownicy, UTW, OŚW_IE2023


Szanowni Studenci,

przypominamy, że 28 lutego 2023 roku upływa termin składania wniosków o świadczenia stypendialne na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

Wnioski można składać w Dziale Spraw Studenckich (pok. 2.12 oraz 2.13, bud. Collegium Primum), w godzinach przyjmowania stron.


Szanowni Państwo!

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater Niezłomny”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (IV-VIII) oraz liceów i techników.

Celem konkursu jest propagowanie idei bliskich Rotmistrzowi oraz przybliżających Jego postać i działalność, sformułowanych w oryginalnych pracach literackich (opowiadaniach, wierszach, esejach itp.), plastycznych (rysunek, plakat, itp.) lub prezentacjach multimedialnych i filmach.

Prace powinny odznaczać się niebanalnym spojrzeniem na postać bohatera na tle jego czasów i odsłonić wartości, jakimi kierował się Rotmistrz Witold Pilecki.


Prace konkursowe składać można osobiście lub drogą pocztową do 20.04.2023 roku (decyduje data wpływu bądź stempla pocztowego), na adres:

Kancelaria Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim (pok. 1.13 Collegium Primum)


 

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej:

Regulamin konkursu ROTMISTRZ WITOLD PILECKI – BOHATER NIEZŁOMNY – 2023

Załącznik NR 1 do Regulaminu konkursu ROTMISTRZ WITOLD PILECKI – BOHATER NIEZŁOMNY 2023

Załącznik NR 2 do Regulaminu konkursu ROTMISTRZ WITOLD PILECKI – BOHATER NIEZŁOMNY – rodzic/ opiekun 2023

Konkurs „Rotmistrz Witold Pilecki – bohater niezłomny”

Zachęcamy do wzięcia udziału!

 

 


W poniedziałek, 13 lutego 2023 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji oraz Komisji Edukacji, wchodzących w skład Rady Powiatu Oświęcimskiego z Władzami Uczelni.

Na początku spotkania Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga zaprezentował strukturę Uczelni, omawiając genezę jej powstania, infrastrukturę, kierunki studiów, sprawy studenckie oraz charakter współpracy z otoczeniem

Następnie Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP omówiła aktualną sytuację w szkolnictwie wyższym oraz strategiczny kierunek rozwoju Uczelni. Ponadto podkreśliła ważną rolę ścisłej współpracy z instytucjami Powiatu Oświęcimskiego.

Uczestnicy spotkania siedzą przy stole konferencyjnym, zwróceni w kierunku wyświetlanej przez Prorektora prezentacji.


Zakończyło się trzydniowe święto Małopolska Winter Cup University Ice Hockey Challenge 2023” w Oświęcimiu. W turnieju udział wzięły drużyny ze Słowacji Gladiators Trencin, University Spartacus Kosice, Rumunii Sapientia U23 oraz Polski UHT Sabers Oświęcim.

Pierwszy dzień hokejowych zmagań na oświęcimskim lodowisku rozpoczął się od symbolicznego rzucenia krążka przez Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm.     W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonię Grychtoł, prof. MUP wspólnie z Członkinią Zarządu Województwa Małopolskiego Iwonę Gibas. W tym dniu uczelniana drużyna UHT Sabers Oświęcim pokonała 18:0 uniwersytecki zespół ze Słowacji- Spartacusa Kosice, najlepszym zawodnikiem w drużynie Sabers został wybrany Mateusz Klimczyk.

Pani Rektor podkreśliła, że nasza Uczelnia jest jedyną uczelnią państwową, która posiada taką drużynę na terenie Polski. Bez wątpienia atrakcją tego wieczoru był trening przeprowadzony przez Arona Chmielewskiego, trzykrotnego mistrza Czech w hokeju oraz reprezentanta kraju, który przekazał swoją bogatą wiedzę i doświadczenie młodym hokeistą.

Sukcesem zakończył się również drugi dzień turnieju, Oświęcimskie Szable pokonały rumuńską Sapientię U-23 wynikiem 5:1. Najlepszym zawodnikiem okazał się Filip Płonka- bramkarz drużyny UHT Sabers Oświęcim.

Na koniec sportowego weekendu „Szable” po raz kolejny zwyciężyły z rumuńską Sapientię po niezwykle emocjonującym meczu. Wasyl Yerrasov, student naszej Uczelni otrzymał tytuł MVP (ang. most valuable player – najbardziej wartościowy gracz) – tytuł przyznawany najlepszemu zawodnikowi danego meczu lub danej fazy rozgrywek sportowych, najczęściej w amerykańskich ligach zawodowych.

Małopolska Winter Cup University Ice Hockey Challenge 2023 bezapelacyjnie przyniosło pasmo sukcesów dla Oświęcimskich Szabli. Pan Prorektor ds. Studenckich i Promocji Radosław Folga podkreślił, że drużyna Uczelni jest niewątpliwie powodem do dumy.

 

Zapraszamy do relacji z meczu:

-symboliczne rzucanie krążka – 19:35 min

-wywiad Rektor MUP Oświęcim dr Soni Grychtoł, prof. MUP -57:48 min

https://www.youtube.com/watch?v=5s0dA2RJF

-wywiad  Prorektora ds. Studenckich i Promocji dr Radosława Folgi – 2:47 min

https://www.youtube.com/watch?v=bV_p5hh6hk

 

 

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo,

zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. SYMULACJA- DOSKONAŁOŚĆ DYDAKTYCZNA ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM STUDENTÓW, która odbędzie się dniach 20-21.04.2023 roku w Małopolskiej Uczelni Państwowej im rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Szczegóły dostępne w poniższych dokumentach:

konferencja naukowo-szkoleniowa link do strony

Zaproszenie na konferencję SYMULACJA – doskonałość dydaktyczna

Zaproszenie na konferencję SYMULACJA – doskonałość dydaktyczna

 


Otwarty Karnawałowy Bal Akademicki MUP za nami!

W minioną sobotę, 4 lutego 2023 r. w kompleksie wypoczynkowym Park Hotel Łysoń odbył się tegoroczny Otwarty Karnawałowy Bal Akademicki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

W Balu udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni, JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń- Kasprzak, Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych mgr Justyna Kuglin, a także Dyrektorzy Instytutów, nauczyciele akademiccy, przyjaciele Uczelni oraz nasi wspaniali Studenci.

Bal otworzyła JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, która powitała zgromadzonych gości, podziękowała za przybycie oraz zaprosiła do wspólnego tańca.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za szampańską zabawę, a Krystianowi Brudzowi za oprawę muzyczną i energię płynącą ze sceny, która nie pozwalała zejść z parkietu do samego rana.

Na następny bal zapraszamy już za rok!

Władze Uczelni wraz z partnerami pozują do zdjęcia na tle napisu Bal Akademicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

 


Już w najbliższy piątek, 10 lutego 2023 r. rozpocznie się trzydniowe święto młodzieżowego hokeja w Oświęcimiu – Małopolska Winter Cup University Ice Hockey Challenge 2023.
W turnieju wystąpi drużyna UHT Sabers Oświęcim, reprezentująca Małopolską Uczelnię Państwową.

Będzie to świetna okazja, aby zobaczyć naszych zawodników na żywo, prezentujących swoje umiejętności na lodzie i grających z czołowymi drużynami z europejskich uniwersytetów. Chłopaki zmierzą się w walce o mistrzowski tytuł z ekipami ze Słowacji – University Spartacus Kosice oraz z Rumunii – Sapientia U23.

Impreza odbędzie się w Hali Lodowej MOSiR w Oświęcimiu i potrwa do niedzieli, 12 lutego 2023 r.

W ten sportowy weekend odbędzie się również młodzieżowy camp hokejowy organizowany
przez UKH Unia Oświęcim. Gościem specjalnym pikniku będzie wielokrotny reprezentant Polski, zawodnik HC Oceláři Třinec, Aron Chmielewski.

Organizatorzy przygotowali również niespodzianki dla kibiców –  ślizgawkę, konkursy z nagrodami, zewnętrzną strefę piknikową z muzyką na żywo i wiele innych.

Zapraszamy wszystkich miłośników hokeja i nie tylko do gorącego dopingu.

Terminarz spotkań:

 

10.02 godz. 14:30 Gladiators Trenčín vs Sapientia U23
10.02 godz. 20:00 Sabers Oświęcim vs Spartacus Kosice
11.02 godz. 14:30 Gladiators Trenčín vs Spartacus Kosice
11.02 godz. 20:00 Sabers Oświęcim vs Sapientia U23
12.02 godz. 14:30 Gladiators Trenčín vs Spartacus Kosice
12.02 godz. 20:00 Sabers Oświęcim vs Sapientia U23

 

Wstęp: bezpłatny

 

 


Informujemy, że w sobotę, 11 lutego 2023 r. Dział Spraw Studenckich – Świadczenia dla Studentów (pok. 2.12 bud. Collegium Primum) będzie czynny w godz. 7:00 – 15:00.

W związku z powyższym zachęcamy do składania w tym dniu wniosków stypendialnych na semestr letni 2022/2023.


Kontakt:

tel. 33 842 98 23
e-mail: [email protected]


W dniu 30.01.2023 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy działającego w ramach projektu pn.: „Uczelnia na Wyższym poziomie. Zintegrowany program rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Komitet Monitorujący Rynek Pracy jest organem doradczym, wspierającym działania związane z realizacją projektu. Do jego zadań należy: analiza sygnałów płynących z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz analiza raportów i innych dokumentów monitoringowych dotyczących oczekiwań pracodawców oraz studentów.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł, prof. MUP,
 • Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń – Kasprzak,
 • Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim Pan Krzysztof Kania,
 • Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Pani Teresa Jankowska,
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Pani Renata Fiałkowska
 • Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Pani Wioleta Hadło oraz Pani Aneta Wojas,
 • Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej Pani Anna Chorabik,
 • Prezes Zarządu Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Pan Łukasz Dziędziel,
 • Kierownik projektu dr Bożena Tyran,
 • Doradca zawodowy mgr Agata Płotek,
 • Referent administracyjny mgr Anna Sutkowska.

Podczas spotkania Doradca zawodowy przedstawił wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów dotyczących oczekiwań wobec rynku pracy. Kierownik Projektu dr Bożena Tyran zaprezentowała problemy związane z doskonalenie kodu kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwach.

Zaproszeni goście wymienili się z  aktualnymi spostrzeżeniami oraz opiniami na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy. Wnioski ze spotkania przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Uczelni.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową, dotyczącą bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski pt.: Zmiany w środowisku geopolitycznym w Europie Wschodniej i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski”, która odbędzie się w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego (ul. Kolbego 8, Oświęcim) w dniu 18 maja 2023 r.

Zakres konferencji obejmuje politykę, ekonomię, geostrategię i interdyscyplinarną geopolitykę.


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy:

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DOT. GEOPOLITYKI I BEZPIECZEŃSTWA pol. (DOC)


Zapraszamy!


W czwartek, 26 stycznia 2023 r. do gościnnych murów Małopolskiej Uczelni Państwowej oficjalnie zawitały III Igrzyska Europejskie Kraków – Małopolska 2023.

Był to efekt styczniowego spotkania, które odbyło się w warszawskim Centrum Olimpijskim PKOl, na którym przekazano MUP akt dziękczynienia za współudział w organizacji Igrzysk.

W spotkaniu udział wzięli Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga, koordynator wolontariatu z ramienia Uczelni dr Witold Ziara, opiekunowie studenckich kół naukowych oraz studenci – przedstawiciele uczelnianych organizacji.

Do pomocy w organizacji Igrzysk Europejskich zachęcała studentów MUP Berenika Baranowska – dyrektor pionu wolontariatu Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich, która opowiadała o procesie rekrutacji, zaletach wolontariatu oraz korzyściach płynących z bycia w centrum sportowych zmagań. Przychylność dla młodzieży zapewniła również Rektor, wyrażając chęć wsparcia dla zaangażowanych w Igrzyska studentów.

W całym sportowym wydarzeniu udział weźmie prawie 8000 wolontariuszy, w samym Oświęcimiu będzie ich ok. 120, w tym studenci MUP. Tu areną zmagań będzie oświęcimska pływalnia, która gościć będzie sportowców walczących o medale w pływaniu artystycznym.

Wszystkim zainteresowanym studentom informacji udziela dr Witold Ziara, koordynator IE  z ramienia Uczelni. Więcej wiadomości już wkrótce.

 


Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas maturalnych na bezpłatny kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z matematyki, który prowadzony będzie przez nauczycieli akademickich z bogatą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia odbywać się będą na terenie Uczelni, w sali 3.07 (budynek Collegium sub Horologio), co tydzień, w każdy poniedziałek w godz.: 16.00 – 17:30.


HARMONOGRAM spotkań:

 • 13.02.2023 r. godz. 16.00 – 17.30 – CIĄGI – prowadząca mgr Edyta Gargulińska
 • 20.02.2023 r. godz. 16.00-17.30 – FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE – prowadząca mgr Edyta Gargulińska
 • 27.02.2023 r. godz. 16:00 – 17:30 – LICZBY RZECZYWISTE – prowadzący dr Radosław Folga, Prorektor ds. Studenckich i Promocji
 • 06.03.2023 r. godz. 16:00 – 17:30 – GEOMETRIA ANALITYCZNA – prowadząca dr Sylwia Kołakowska
 • 13.03.2023 r. godz. 16:00 – 17:30 – GEOMETRIA ANALITYCZNA – prowadząca dr Sylwia Kołakowska
 • 20.03.2023 r. godz. 16:00 – 17:30 –  RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI – prowadzący Daniel Ćwiękała, Studenckie Koło Matematyków
 • 27.03.2023 r. godz. 16:00 – 17:30 –  FUNKCJE – prowadzący Daniel Ćwiękała, Studenckie Koło Matematyków
 • 03.04.2023 r.  godz. 16:00 – 17.30 – STEROMETRIA- prowadząca mgr Jolanta Okarmus
 • 17.04.2023 r. godz. 16:00 – 17:30 – RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA –  prowadząca dr Janina Duda
 • 24.04.2023 r. godz. 16.00 – 17.30 – ZADANIA NA DOWODZENIE – prowadząca mgr Jolanta Okarmus

Warunkiem udziału w kursie jest zapisanie się na poszczególne zajęcia, z tygodniowym wyprzedzeniem, wysyłając maila na adres: [email protected]

Uwaga! Można uczestniczyć w całym kursie lub w wybranych zajęciach.

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.


Obchodzimy dziś 78. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec hitlerowskich.

W imieniu Społeczności Akademickiej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, w celu upamiętnienia wszystkich ofiar zamordowanych w okresie II wojny światowej, kwiaty oraz znicze złożyli: Rektor MUP Oświęcim dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak oraz Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga.

Władze Uczelni w ramach obchodów na terenie miasta Oświęcim oddały hołd:

 • ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz, przy pomniku z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic”,
 • robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz, przy pomniku z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości”,
 • Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej, pod obeliskiem znajdującym się na ul. Chemików,
 • oświęcimskim Żydom – na Cmentarzu Żydowskim,
 • Żołnierzom Polskim poległym w czasie II wojny światowej, przy pomniku Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym,
 • Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej, przy Zbiorowej Mogile Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym,
 • Żołnierzom Brytyjskim poległym w obozie w Monowicach, przy tablicy znajdującej się na Cmentarzu Parafialnym, upamiętniającej brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym,
 • Mieszkańcom Miasta i Ziemi Oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej, przy tablicy pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
 • Więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz Żołnierzom Armii Radzieckiej, przy obelisku i Zbiorowej Mogile,
 • Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, pod obeliskiem „Rotmistrz Kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej. Uczestnik wojny 1920, Kampanii Wrześniowej 1939, Powstania Warszawskiego. Dobrowolny więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor pierwszych raportów o Holokauście. Żołnierz niezłomny. Zamordowany przez polskie władze komunistyczne 25 maja 1948r,
 • wszystkim poległym w czasie II wojny światowej, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki,
 • Ofiarom KL Auschwitz-Birkenau, pod Ścianą Straceń na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

 

Ponadto Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP wzięła udział w obchodach rocznicowych, odbywających się w budynku tzw. „Sauny”, na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

 

Obchody rocznicowe na Placu Kościuszki przy Grobie Nieznanego Zołnierza


Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest na Facebooku Uczelni: https://www.facebook.com/media/set?vanity=MUPOswiecim&set=a.561063542706150


W piątek, 13 stycznia 2023 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się kolejna już edycja „Nocy Biologów” przygotowana przez wykładowców i studentów Instytutu Nauk o Zdrowiu.

W tym roku uczestnicy wydarzenia mieli szansę

 • poznać skutki niedoboru i nadmiaru wody w organizmie,
 • dowiedzieć się o zagrożeniach, a także mechanizmach pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkowi w wodzie
 • zajrzeć do wnętrza człowieka, dzięki wykorzystaniu naszego najnowocześniejszego stołu anatomicznego.

Ponadto, dla osób, które w tym dniu nie mogły spotkać się z nami w murach naszej Uczelni przygotowaliśmy wykłady online:

 • „Rola wody w żywieniu”,
 • „Jesteś tym co pijesz!”,
 • „Sprawdź co tak naprawdę pijesz?”.

W poniedziałek 16 stycznia 2023 r. po raz drugi w historii Uczelni odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową MUP Oświęcim w 2022 r.

Spośród wielu wspaniałych prac dyplomowych, wyłonione zostały cztery prace z dziedziny:

 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • nauk społecznych i humanistycznych,
 • nauk medycznych i o zdrowiu.

Tegorocznymi laureatami zostali:

 • Martyna Drabczyk, autorka pracy licencjackiej pt.: Kryptowaluty jako współczesna forma pieniądza, promotorstwa: dr Justyny Dąbrowskiej.
 • Małgorzata Skrzypek, autorka pracy magisterskiej pt.: Współpraca środowiska rodzinnego  z nauczycielami w profilaktyce i terapii logopedycznej, promotorstwa dr Jadwigi Oleksy
 • Natalia Kumor, autorka pracy inżynierskiej pt.: Kontrola jakości wyrobów gotowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania procesowego, promotorstwa: dr Dobrochny Sztajerskiej.
 • Patrycja Starowicz, autorka pracy magisterskiej pt.: Analiza poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego w zakresie wykrywania zaburzeń rytmu serca, promotorstwa: dr n. med. Anity Kocięba-Łaciak.

 

W trakcie Gali laureatki przedstawiły cele oraz zakres pracy, otrzymane wyniki i wnioski z badań. Należy podkreślić, że wszystkie prace mają charakter praktyczny zgodny z profilem Uczelni.


W wydarzeniu udział wzięli:

 • Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP,
 • Pani Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak,
 • Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga,
 • Kierownik Działu Nauczania Planowania i Rozliczania Dydaktyki mgr Monika Ubik,
 • Przedstawiciel Kapituły konkursu prof. Zbigniew Krowicki,
 • Dyrektor Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych dr Joanna Stuglik,
 • laureaci: lic. Martyna Drabczyk, mgr Małgorzata Skrzypek, inż. Natalia Kumor, mgr Patrycja Starowicz
 • oraz promotorzy dr Dobrochna Sztajerska, dr Justyna Dąbrowska, dr Jadwiga Oleksy, dr n. med. Anita Kocięba-Łaciak.

Galę poprowadziła mgr Anna Sutkowska.


Jeszcze raz gratulujemy wszystkim laureatom. Cieszymy się, że poprzez inicjatywę taką jak ten konkurs, możemy propagować i rozwijać idee dbania o najwyższą jakość kształcenia.

 


Na skróty

Partnerzy Uczelni: