KDN Logotyp

Doradztwo zawodowe w Akademickich Biurach Karier – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

21 października na platformie ClickMeeting rozpoczyna się szkolenie „Doradztwo zawodowe w Akademickich Biurach Karier”,  organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”. Szkolenie to ma na celu udoskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego, umożliwienie mu pozyskania nowych metod i narzędzi pracy.

Harmonogram szkolenia:

21.10.2020 r. w godz. 9.00-12.00

27.10.2020 r. w godz. 9.00-12.00

28.10.2020 r. w godz. 9.00-12.00

24.11.2020 r. w godz. 8.00-11.00

25.11.2020 r. w godz. 8.00-11.00

30.11.2020 r. w godz. 8.00-11.00

01.12.2020 r. w godz. 8.00-11.00

07.12.2020 r. w godz. 8.00-11.00

08.12.2020 r. w godz. 8.00-11.00

21.12.2020 r. w godz. 8.00-11.00.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: