Małopolska Uczelnia Państwowa
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu