KDN Logotyp

Harmonogramy

 Kierunek Informatyka Studia Stacjonarne

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Harmonogram semestr zimowy 2019-2020 rok I sem I – aktualizacja 12.11.2019

Harmonogram semestr zimowy 2019_2020 rok II sem III – aktualizacja 30.10.2019

Harmonogram semestr zimowy 2019_2020 rok III sem V — aktualizacja 30.10.2019

Harmonogram semestr zimowy 2019_2020 rok IV sem VII – aktualizacja 30.10.2019

 Kierunek Informatyka Studia Niestacjonarne

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Harmonogram semestr zimowy 2019_2020 rok I sem I – aktualizacja – 12.11.2019


Harmonogram egzaminów i dyżurów w trakcie sesji i sesji poprawkowej  w semestrze zimowym roku akademickim 2019/2020

pobraneHarmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2019-2020 INFORMATYKA aktualizacja 23.01.2020

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Kierunek Finanse i Rachunkowość Studia Niestacjonarne

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Harmonogram semestr zimowy 2019 -2020 rok I sem I, rok II sem III, rok III sem V – aktualizacja 04.11.2019

 

Harmonogram egzaminów i dyżurów w trakcie sesji i sesji poprawkowej  w semestrze zimowym roku akademickim 2019/2020

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2019-2020 FIR stacjonarny i niestacjonarny- aktualizacja 15.01.2020

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Kierunek Mechatronika Studia Niestacjonarne

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Harmonogram semestr zimowy 2019_2020 rok I sem I – aktualizacja 30.10.2019


Harmonogram egzaminów i dyżurów w trakcie sesji i sesji poprawkowej  w semestrze zimowym roku akademickim 2019/2020

 

pobraneHarmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2019-2020 MECHATRONIKA – aktualizacja 15.01.2020

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Informacje dotyczące studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych

Zarządzenie 11 – 2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019 – 2020

Terminy zjazdów 2019_2020 – Komunikat 5 2019 Prorektora ds. Nauczania i Ogólnych 

Grafik dyżurów w sekretariatach poszczególnych Instytutów – studia niestacjonarne sem. zimowy 2019-2020

Zarządzenie nr 40 _ 2019 w sprawie ponoszenia opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu

Komunikat nr 1-2019 Prorektora ds. Studentów – warunki zaliczenia semestru

Zarządzenie nr 41_2019 w sprawie opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych

Komunikat-nr-5-2018-Prorektora-ds.-Studentów-uiszczanie-opłat

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za czesne są proszone o wysłanie maila do Działu Administracyjno-Gospodarczego ([email protected]) pok. 3.19 max. w dniu uiszczania ww. opłaty.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: