Poznajmy się
E-LEARNING

Harmonogramy

 Kierunek Informatyka Studia Stacjonarne

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Harmonogram 2021/2022 semestr zimowy rok I semestr 1 – aktualizacja 07.10.2021

Harmonogram 2021/2022 semestr zimowy rok II semestr 3 – aktualizacja 08.10.2021

Harmonogram 2021/2022 semestr zimowy rok III sem 5 – aktualizacja 11.10.2021

Harmonogram 2021/2022 semestr zimowy rok IV semestr 7 – aktualizacja 08.10.2021

 Kierunek Informatyka Studia Niestacjonarne

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Harmonogram 2021/2022 semestr zimowy rok III semestr 5 – aktualizacja 08.10.2021


Harmonogram egzaminów i dyżurów w trakcie sesji i sesji poprawkowej  w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Kierunek Finanse i Rachunkowość Studia Stacjonarne

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Kierunek Finanse i Rachunkowość Studia Niestacjonarne

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Harmonogramy 2021/2022 semestr zimowy rok I semestr 1, rok II semestr 3, rok III semestr 5 – aktualizacja 08.10.2021

 

Harmonogram egzaminów i dyżurów w trakcie sesji i sesji poprawkowej  w semestrze zimowym roku akademickim 2019/2020

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Kierunek Mechatronika Studia Niestacjonarne

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Harmonogram 2021/2022 semestr zimowy rok I semestr 1 – aktualizacja 08.10.2021

Harmonogram 2021/2022 semestr zimowy rok II semestr 3 – aktualizacja 08.10.2021

Harmonogram 2021/2022 semestr zimowy rok III semestr 5 – aktualizacja 08.10.2021


Harmonogram egzaminów i dyżurów w trakcie sesji i sesji poprawkowej  w semestrze zimowym roku akademickim 2019/2020

 

Harmonogramy mogą ulec zmianie proszę o monitoring

Informacje dotyczące studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych

Zarządzenie 6-2021 ogłoszenia kalendarza akademickiego – organizacji roku akademickiego 2021/2022

Komunikat nr 4-2021 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – terminy zjazdów 2021-2022

HARMONOGRAM PRACY SEKRETARIATU – studia niestacjonarne sem zimowy 2021_2022

Zarządzenie nr 40 _ 2019 w sprawie ponoszenia opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu

Komunikat nr 1-2019 Prorektora ds. Studentów – warunki zaliczenia semestru

Zarządzenie nr 41_2019 w sprawie opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych

Uchwała-28-2019-w-sprawie-zasad-pobierania-i-zwalniania-z-opłat

Komunikat nr 24-2020 Prorektora ds. Studenckich – karta ITS

KARTA ITS 2020

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Zarządzenie 39-2021 ws. opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2021-2022

ZARZĄDZENIE 39/2021 DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021

Zarządzenie 38-2021 ws. określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się od roku akademickiego 2021-2022

Zarządzenie 40-2021 ws. opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu (wpis warunkowy)

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 40 – Wysokość opłat za 1 punkt ECTS ustalona dla poszczególnych kierunków

Zarządzenie 41-2021 ws. wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone dla studentów-cudzoziemców od roku akademickiego 2021-22

Uchwała 27-2021 ws. określenia warunków i trybu pobierania opłat oraz zwalniania z opłat

Zał. nr 1 do Uchwały 27-2021 – WARUNKI I TRYB POBIERANIA OPŁAT PRZEZ UCZELNIĘ

Zał. nr 2 do Uchwały 27-2021 – ZASADY ZWALNIANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI Z OPŁAT PRZEZ UCZELNIĘ

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za czesne są proszone o wysłanie maila do Działu Administracyjno-Gospodarczego ([email protected]) pok. 3.19 max. w dniu uiszczania ww. opłaty.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: