KDN Logotyp

Opiekunowie roczników

Kierunek Informatyka

dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – I rok – studia stacjonarne

mgr inż. Adrian Hardek– II rok- studia stacjonarne

dr Janina Duda –  III rok- studia stacjonarne

dr inż. Katarzyna Pantoł – IV rok- studia stacjonarne

dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – I rok – studia niestacjonarne

Kierunek Finanse i Rachunkowość

dr Justyna Dąbrowska – I rok- studia stacjonarne

dr Sylwia Kołakowska – II rok- studia stacjonarne

mgr Joanna Miłoń  – III rok- studia stacjonarne

dr Justyna Dąbrowska – I rok- studia niestacjonarne

dr Sylwia Kołakowska – II rok- studia niestacjonarne

mgr Joanna Miłoń  – III rok- studia niestacjonarne

Mechatronika

dr Janina Duda – I rok – studia niestacjonarne

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: