KDN Logotyp

Druki do pobrania

pobranePodanie do Dyrektora Instytutu


pobranePodanie o wpis warunkowy


pobraneInformacja o uzyskanych ocenach z lektoratu języka angielskiego (+ podanie do Dyrektora Instytutu)


pobrane Podanie o urlop dziekański


pobraneOświadczenie o zmianie danych osobowych


pobraneRozłożenie płatności na raty


pobraneOświadczenie o dochodach


 karta obiegowa od 1.10.2018


pobraneWniosek o Indywidualny Tok Studiów

(Należy dołączyć odpowiedni załącznik np. zaświadczenie o zatrudnieniu)


pobraneKomunikat nr 8-2018 Prorektora ds. Studentów – karta ITS


KARTA ITS 2018


Inne druki do pobrania związane z:

  • procesem dyplomowania – znajdziesz tutaj 
  • przedmiotami kształcenia ogólnego (WF, BHP, język obcy) – znajdziesz tutaj
  • przedmiotami ogólnouczelnianymi (do wyboru) – znajdziesz tutaj 
  • procedurą potwierdzania efektów uczenia się – znajdziesz tutaj 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: