Poznajmy się

Harmonogramy – sem. zimowy 2023/2024

Kierunek Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne

Harmonogram będzie aktualizowany – proszę sprawdzać na bieżąco

Harmonogram-Stacjonarne-PPiW-Resocjalizacyjna – aktualizacja 08.11.2023


 dot. studentów I roku

DEKLARACJA STUDENTA 2023-2024

 

Bez złożenia ww. dokumentu student zostanie skreślony z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów

 

Kierunek Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia niestacjonarne

Harmonogram będzie aktualizowany – proszę sprawdzać na bieżąco

Harmonogram niestacjonarne PPiW – aktualizacja 03.11.2023

 

HARMONOGRAM-PRACY-SEKRETARIATU-semestr zimowy-2023-2024 INHiS


 dot. studentów I roku

DEKLARACJA STUDENTA 2023-2024

 

Bez złożenia ww. dokumentu student zostanie skreślony z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów

 

Kierunek Filologia angielska

Harmonogram będzie aktualizowany – proszę sprawdzać na bieżąco

Harmonogram FA – sem. zimowy 2023-2024 – aktualizacja 16.10.2023


 dot. studentów I roku

DEKLARACJA STUDENTA 2023-2024

 

Bez złożenia ww. dokumentu student zostanie skreślony z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów

Na skróty