Poznajmy się

O Instytucie

Administracja publiczna i komunikowanie społeczne

Pedagogika studia magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie

Filologia angielska studia licencjackie

Praca socjalna studia licencjackie

Politologia studia magisterskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia licencjackie

 

Studia podyplomowe – kliknij, aby dowiedzieć się więcej


Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Uchwałą nr 57/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego Instytut Nauk Humanistycznych oraz Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego zostały przekształcone w Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego.

Celem takiego zabiegu było zintegrowanie w jednej jednostce osób prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych  i społecznych przez to wzmocnienie oferty edukacyjnej.

W Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego kształcenie podejmują studenci kierunków: Pedagogika (drugiego stopnia), Filologia angielska, Politologia (drugiego stopnia), Bezpieczeństwo wewnętrzne, Praca Socjalna oraz od 1 października 2019 roku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie, a od 1 października 2020 roku Administracja publiczna i komunikowanie społeczne.

Misja Instytutu zakłada kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, osiągania kwalifikacji i umiejętności praktycznych, pozwalających na adaptację do rynku pracy lub kontynuację nauki na poziomie wyższym.


Warto zobaczyć:

Koła naukowe:

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny

      Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Studenckie Koło Naukowe Sztuk Walki

Koło Naukowe Anglistów

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: