KDN Logotyp

Opiekunowie roczników

Kierunek Politologia I stopień, studia stacjonarne

mgr Jarosław Zwierzyna – politologia – I rok

dr Krzysztof Małysa – politologia – III rok

Kierunek Politologia  II stopień, studia stacjonarne

prof. nadzw. dr. hab. Patryk Pleskot – politologia – II rok

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień, studia stacjonarne

dr Bogdan Nowosad – BW – I rok

mgr Zbigniew-Klima – BW – II rok

mgr Piotr Zięba – BW – III rok

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień, studia niestacjonarne

mgr Grzegorz Ćwiękała – BW – II rok

dr Grzegorz Baziur – BW – III rok

Kierunek Pedagogika I stopień, studia stacjonarne

mgr Maja Piekut – PPiW – II rok

dr inż Zbigniew Małodobry – PRzPS – II rok

dr Antoni Krauz – PPiW – III rok

dr Andrzej Świerczek – PRzPS – III rok

Kierunek Pedagogika I stopień, studia niestacjonarne

mgr Magdalena Gadamska-Kyrcz – PPiW – II rok

dr Jan Czechowski – PPiW – III rok

Kierunek Pedagogika, jednolite 5-letnie magisterskie, st. st i nst

dr Jadwiga Oleksy (st stacjonarne) -PPiW- I rok

mgr Alina Dworniczek (st. niestacjonarne) -PPiW- I rok

Kierunek Pedagogika II stopień, studia stacjonarne

mgr Ewa Zimny – pedagogika – I rok

mgr Piotr Czech – pedagogika – II rok

Kierunek Pedagogika II stopień, studia niestacjonarne

mgr Kamil Wrona – PPiW – I rok

mgr Bogusława Cholewa-Gałuszka – PPiW – II rok

Kierunek Praca socjalna I stopień, studia stacjonarne

dr Artur Łacina-Łanowski – PS – I rok

mgr Piotr Czech – PS – III rok

Kierunek Filologia angielska I stopień, studia stacjonarne

dr Marek Bielski – FA – I rok

dr Anna Kochnowska – FA gr. nauczycielska – II rok

mgr Iwona Waldzińska – FA gr. BiZTUR – II rok

dr Marcin Jaroszek – FA gr. nauczycielska – III rok

dr Barbara Poważa-Kurko – FA gr. BIZTUR – III rok

Filologia germańska, I stopień, studia stacjonarne

dr Elwira Miter-Dąbrowska – FG – II rok

Na skróty

Partnerzy Uczelni: