KDN Logotyp

Praktyki

Kierunek Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wszelkie pytania dot. praktyk należy kierować do poszczególnego koordynatora.

Koordynatorem do spraw praktyk od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Pedagogika:

– specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I i II stopień studiów jest dr Jadwiga Oleksy (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców” , mail:[email protected]);

– specjalność Pedagogika opiekuńcza i rodziny, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną I stopień studiów oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II stopień studiów jest dr Andrzej Świerczek (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców” , mail: [email protected]);

Koordynatorem do spraw praktyk od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest dr Jadwiga Oleksy (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców”, mail:[email protected]).

Kierunek Filologia, Filologia angielska

Koordynatorem do spraw praktyk od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Filologia:

– specjalność Filologia angielska (specjalizacja nauczycielska)  jest mgr Dorota Tutka (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców”, mail: [email protected]);

– specjalność Filologia angielska (specjalizacja język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce), Filologia germańska z językiem angielskim  jest mgr Urszula Nowakowska (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców” , mail: [email protected]).

Koordynatorem do spraw praktyk od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Filologia angielska  (specjalność język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce) jest mgr Urszula Nowakowska (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców”, mail: [email protected]).

 

Kierunek Praca socjalna

Koordynatorem do spraw praktyk od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Praca socjalna jest mgr Piotr Czech (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców” , mail: [email protected]);

Kierunek Politologia oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne

Koordynatorem do spraw praktyk od roku akademickiego 2019/2020 są:

  • mgr Grzegorz Ćwiękała –  Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia oraz Politologia I stopnia (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców”, e-mail: [email protected])
  • dr Bogdan NowosadPolitologia studia II stopnia (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców”,
    e-mail: [email protected])

Studenci, którzy ubiegają się o zwolnienie z praktyk składają do Koordynatora praktyk wniosek o zwolnienie z praktyk z uzasadnieniem oraz dokumenty na potwierdzenie wniosku.


Druki do pobrania

pobraneInstytutowy Regulamin Praktyk, kierunek Filologia

pobraneHarmonogram praktyk-Filologia angielska

pobraneHarmonogram praktyk-Filologia germańska

pobraneInstytutowy regulamin praktyk 2017 drugi stopień (01.10.2018)

pobraneRamowy program praktyk profil praktyczny- drugi stopień (01.10.2018)

pobraneInstytutowy regulamin praktyk 2017 pierwszy stopień (01.10.2018)

pobraneRamowy program praktyk profil praktyczny-pierwszy stopień (01.10.2018)

pobranePlan praktyki – poradnia-psychologiczno-pedagogiczna sem 3 (01.10.2018)

pobraneRamowy program praktyk dla kierunku Praca socjalna – profil praktyczny

pobrane Instytutowy regulamin praktyk Politologia

Regulamin praktyk+instytutowy Bezpieczeństwo wewnętrzne


Porozumienie jednorazowe MUP

Porozumienie stałe MUP

Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej MUP

Skierowanie na praktykę MUP

Wniosek MUP

 

Uchwała 90 – 2017 w sprawie zmiany Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych – wrzesień 2017

Uchwała 47 – 2018 w sprawie zmiany Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych – od 01.10.2018 r.

Organizacja praktyk i zajęć praktycznych – Zarządzenie Rektora nr 57-2016

 

DZIENNIK PRAKTYK – INHiS

DZIENNIK-PRAKTYK strona-1 (kierunek politologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne)

DZIENNIK – PRZEBIEG PRAKTYKI (kolejne strony, kierunek politologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne)

 

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: