Poznajmy się
E-LEARNING

Harmonogramy

 

Kierunek Pielęgniarstwo I stopnia, II Stopnia, Dietetyka, Wychowanie Fizyczne, Ratownictwo medyczne – STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

 

UWAGA !!!

Harmonogramy będą ulegać aktualizacji . W pierwszych dniach nowego semestru prosimy o sprawdzanie harmonogramów  na bieżąco.

Zmiany będą oznaczone datą aktualizacji.

 

 

HARMONOGRAMY STUDIA I STOPNIA:

Harmonogram semestr zimowy Pielęgniarstwo – aktualizacja dnia 15.10

Harmonogram semestr zimowy Dietetyka-aktualizacja 8.10.2021r. (sale nadane do dnia 23.10)

Harmonogram semestr zimowy Ratownictwo medyczne-aktualizacja dnia 8.10.2021r. (sale nadane do dnia 23.10)

 

Zarzadzenie-6-2021-Organizacji-roku-akademickiego-2021-2022

 

 

 

 

HARMONOGRAMY STUDIA II STOPNIA:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że harmonogram zajęć zawiera tylko pierwszy miesiąc zajęć.

Prosimy o sprawdzanie harmonogramu gdyż będzie na bieżąco aktualizowany.

W najbliższym czasie zostanie także zaktualizowany jeśli chodzi o numeracje sal wykładowych.

 

 

Harmonogram-Pielęgniarstwo-Stopień II-Stacjonarne-Niestacjonarne- semestr zimowy 2021-2022-Aktualizacja 14.10.2021 r.

 

Harmonogram – Ratownictwo Medyczne – NIESTACJONARNE – semestr zimowy 2021-2022 – Aktualizacja 15.10.2021 r.

 

ZAJĘCIA E-LEARNING (E-L) SĄ WPROWADZONE W HARMONOGRAM ZAJĘĆ ORIENTACYJNIE – PROWADZONE SĄ BEZ KONTAKTU Z NAUCZYCIELEM  O ICH ROZŁOŻENIU BĘDZIE DECYDOWAŁ PROWADZĄCY.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ- RATOWNICTWO MEDYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE – ROK II – Zostanie podany WKRÓTCE.

 

Zarządzenie 6-2021 Organizacji roku akademickiego 2021-2022

Komunikat nr 4-2021 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – terminy zjazdów 2021-2022

 

Harmonogram WYCHOWANIE FIZYCZNE sem. zimowy 2021-2022-Aktualizacja 15.10.2021 r.

 


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Zarządzenie 6-2021 Organizacji roku akademickiego 2021-2022

Komunikat nr 4-2021 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – terminy zjazdów 2021-2022

*********************************************************************************************************************

Informacje dotyczące studiów niestacjonarnych:

 

DYŻURY SEKRETARIATU:

PIĄTEK 8.10.2021  r. w godz. od 7.00 do 17.00

SOBOTA 9.10.2021 r. w godz. od 7.30 do 15.30

 

Zarządzenie 39-2021 ws. opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2021-2022

Uchwała 27-2021 ws. określenia warunków i trybu pobierania opłat oraz zwalniania z opłat

Zał. nr 1 do Uchwały 27-2021 – WARUNKI I TRYB POBIERANIA OPŁAT PRZEZ UCZELNIĘ

Zał. nr 2 do Uchwały 27-2021 – ZASADY ZWALNIANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI Z OPŁAT PRZEZ UCZELNIĘ

Komunikat nr 5-2018 Prorektora ds. Studentów – uiszczanie opłat

pobraneRozłożenie płatności na raty – Podanie

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za czesne są proszone o wysłanie maila do Działu Administracyjno-Gospodarczego ([email protected]) max. w dniu uiszczania ww. opłaty.


Pozostałe informacje dotyczące studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Zarządzenie 40-2021 ws. opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu (wpis warunkowy)

Zał. nr 1 – Wysokość opłat za 1 punkt ECTS ustalona dla poszczególnych kierunków

Komunikat nr 8-2018 Prorektora ds. Studentów – karta ITS

Karta ITS

Komunikat nr 11-2018 Prorektora ds. Studentów – warunki zaliczenia semestru

Na skróty

Partnerzy Uczelni: