Poznajmy się

Opiekunowie roczników

Dietetyka I rok, studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok – mgr Anna Malarek

II rok –  dr Anna Kościej

III rok – dr Ewa Błaszczyk

Kierunek Pielęgniarstwo I stopnia

I rok – mgr Agata Wiśniewska-Walkiewicz

II rok – mgr Joanna Noga

III rok – mgr K.Spachowska

I rok śródroczne  – A. Palarczyk-Zezyk

Kierunek Pielęgniarstwo II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok – dr L.Graf

II rok – dr M.Śleziona

Pielęgniarstwo II stopnia, niestacjonarne:

Dr Tomasz Iwański

 

Kierunek Wychowanie Fizyczne studia stacjonarne

I rok – dr Witold Ziara

II rok – mgr Natalia Pawelak

III rok – mgr Natalia Pawelak

 

Ratownictwo medyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok – mgr Tomasz Zaborowski

II rok – mgr Dominik Gałuszka

 

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: