Poznajmy się

Proces dyplomowania

Kliknij tutaj aby przejść do informacji ogólnych procesu dyplomowania w Dziale Nauczania

PROCES DYPLOMOWANIA

pobraneRegulamin dyplomowania na studiach DRUGIEGO stopnia kierunek  Pielęgniarstwo 

pobraneWytyczne i zasady pisania pracy licencjackiej dla studentów PIERWSZEGO stopnia kierunek Pielęgniarstwo

 

pobraneRegulamin egzaminu dyplomowego i obrony pracy licencjackiej DIETETYKA

pobrane Wytyczne przygotowania i zredagowania  pracy licencjackiej na kierunku DIETETYKA

pobraneDecyzja nr 2. Komisji dydaktycznej Instytutu Nauk o Zdrowiu ws. zatwierdzenia pytań i zagadnień egzaminacyjnych do egzaminu dyplomowego na kierunku Dietetyka, studia stacjonarne i niestacjonarne.

pobraneZagadnienia do  Egzaminu dyplomowego – kierunek Dietetyka – 2021 r.

 

pobraneZasady i wytyczne pisania pracy licencjackiej dla kierunku Wychowanie Fizyczne

pobraneRegulamin egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

 pobrane   Komunikat nr 6-2021 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – edycja i składanie prac

zał. 1 – strona okładki

zał. 2 – strona tytułowa

zał. 3 – abstrakt

zał. 4 – oświadczenie dot. napisania pracy dyplomowej przez studenta samodzielnie

zał. 5 – abstrakt na płytę – NAKLEJAMY NA KOPERTĘ PŁYTY, KTÓRA NAKLEJONA JEST OD TYLNEJ  WEWNĘTRZNEJ STRONY OKŁADKI

zał. 6 – oświadczenie do płyty – zgodność z wersją papierową

zał. 7 – karta obiegowa – KARTĘ OBIEGOWĄ NALEŻY PODBIĆ W BIBLIOTECE ORAZ KSIĘGOWOŚĆ PRZED ZŁOŻENIEM W SEKRETARIACIE

 

PŁYTA, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ PRACA DYPLOMOWA W PLIKU PDF I DOC –  MUSI BYĆ PODPISANA LUB PARAFOWANA  PRZEZ PROMOTORA  !!!!

 

pobraneKomunikat nr 1-2021  Prorektora ds. Studenckich i Promocji – terminy obron sem. letni 2021

KARTY SEMINARYJNE DO POBRANIA: KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

STOPIEŃ I – STUDIA STACJONARNE

semestr 5 – KLIKNIJ

semestr 6 – KLIKNIJ

STOPIEŃ II – STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE:

semestr 2 – KLIKNIJ

semestr 3 – KLIKNIJ

semestr 4 – KLIKNIJ

DODATKOWE INFORMACJE DO SUPLEMENTU

Komunikat nr 09-2021 – Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju dodatkowe informacje do suplementu obrony semestr letni 2021

zał. do komunikatu nr 09 – Dodatkowe informacje do suplementu – FORMULARZ

 

 

 

 

pobranePIELĘGNIARSTWO I STOPNIEŃ – Załącznik do decyzji nr 1 2020 Komisji Dydaktycznej, pytania do egzaminu            dyplomowego 16.06.2020 r.

 

 

pobraneDecyzja Dyrektora Instytutu z dnia 11.03.2021r. sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu – kierunek  Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia

pobranezałącznik do Decyzji Dyrektora z dnia 11.03.2021r. baza pytań do egzaminu magisterskiego

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: