KDN Logotyp

Druki do pobrania

Kierunki Zarządzanie i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

pobranePodanie do Dyrektora Instytutu


pobranePodanie o wpis warunkowy


pobranePodanie o urlop


pobraneWniosek o Indywidualny Tok Studiów


pobraneOświadczenie o zmianie danych osobowych


pobraneRozłożenie płatności na raty


pobraneOświadczenie o dochodach


pobrane Informacje dodatkowe do suplementu


pobrane Karta tematu pracy dyplomowej


pobrane Wzór strony tytułowej do referatów


pobrane Przepisanie oceny z lektoratu


Inne druki do pobrania związane z:

  • procesem dyplomowania – znajdziesz tutaj 
  • przedmiotami kształcenia ogólnego (WF, BHP, język obcy) – znajdziesz tutaj
  • przedmiotami ogólnouczelnianymi (do wyboru) – znajdziesz tutaj 
  • procedurą potwierdzania efektów uczenia się – znajdziesz tutaj 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: