KDN Logotyp

Opiekunowie roczników

Kierunek Zarządzanie

dr Bożena Tyran – I, II, III rok

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

dr Marian Krupa – I, II, III rok

Na skróty

Partnerzy Uczelni: