KDN Logotyp

Intensywny koniec roku studentów Koła Naukowego Młodych Pedagogów

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, studentki Koła Naukowego Młodych Pedagogów zrealizowały kolejne cele pozwalające poszerzyć ich kompetencje zawodowe.

Dzięki wsparciu finansowemu z Uczelni, grupa 15 studentek ukończyła szkolenia i zyskała certyfikaty Wychowawcy wypoczynku oraz Animatora wolnego czasu.

Umiejętności zdobyte podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych z pewnością zostaną wykorzystane podczas inicjatyw organizowanych w ramach współpracy środowiskowej oraz działań promocyjnych w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: