KDN Logotyp

Kontakt

Podstawowe dane kontaktowe

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

ul. M. Kolbego 8
32-600 Oświęcim

logo_facebooktel.: +48 33 842 98 01
faks: +48 33 843 05 30

e-mail: [email protected]

 

KONTO BANKOWE:źródło: www.google.pl/maps
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 05 1090 2590 0000 0001 3232 3330

KONTO WPŁAT NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

KONTO OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA STUDIA:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

NIP: 549-223-16-52

Regon: 120073552

Szczegółowe dane kontaktowe

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Władze Uczelni

Rektor Uczelni

JM dr Sonia Grychtoł

tel. 33 842 98 05 wew. 105
e-mail: biuro.rektora@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.09 (bud.Collegium Primum)

Godziny przyjęć interesantów:
Po uprzednim telefonicznym umówieniu się w Biurze Rektora.

 

Prorektor ds. Studenckich i Promocji

dr Radosław Folga

tel. 33 842 98 09 wew. 109
e-mail: [email protected]
pok. 2.14 Collegium Primum

Godziny przyjęć interesantów:

środa: 10.00 – 11.00

piątek: 14.00 – 15.00

 

Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju

  dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak

tel. 33 842 98 55 wew. 155
e-mail: [email protected]
pok. 2.12 Collegium Primum

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 10:00 – 11:00

wtorek: 11:00 – 12:00

czwartek: 10.00 – 11.00

 

 

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Justyna Kuglin

tel. 33 842 98 17 wew. 317
e-mail: [email protected]
pok. 3.17 Collegium Primum

Biuro Rektora

Biuro Rektora

mgr Justyna Jeleń

tel. 33 842 98 05 wew. 105
e-mail: [email protected] 
pok. 1.09 Collegium Primum

Dyrektorzy Instytutów i Sekretariaty Instytutów

Dyrektor Instytutu Informatyki

  dr inż. Katarzyna Pantoł

pok. 2.18 Collegium Primum
e-mail: [email protected]

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki

dr Justyna Dąbrowska

pok. 2.18 Collegium Primum

e-mail: [email protected]

 

Sekretariat Instytutu Informatyki

Aleksandra Babiarz

tel. 33 842 98 15 wew. 115 pok. 2.18
e-mail: [email protected]
pok. 2.18 Collegium Primum

 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30
godziny przyjmowania stron: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa
dla studentów niestacjonarnych: przejdź


Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J.Karskiego

dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. MUP

e-mail: [email protected]

pok. 1.13 Collegium sub Horologio

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J.Karskiego

 prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

e-mail: [email protected]

pok. 1.13 Collegium sub Horologio

 

 

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J.Karskiego

Pedagogika I, II st., Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Praca socjalna mgr Joanna Kramarczyk

tel. 33 842 98 28 wew. 118
e-mail: [email protected]
pok. 1.14 Collegium sub Horologio

Politologia I, II st., Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Filologia angielska, Administracja publiczna i komunikowanie społeczne mgr Wioletta Gałaj

tel. 33 842 98 27 wew. 117
e-mail: [email protected]
pok. 1.15 Collegium sub Horologio

 

godziny przyjmowania stron: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa

dla studentów niestacjonarnych: przejdź


Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Wiesława Kołodziej
pok. 1.13 Collegium Primum
e-mail: [email protected]

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Kornelia Wac
pok. 1.13 Collegium Primum
e-mail: [email protected]

 

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo studia II st. mgr Majka Tomaszek-Redel
Pielęgniarstwo studia I st., Dietetyka mgr Joanna Sadulska-Puch

tel. 33 842 98 04 wew. 104
e-mail: [email protected]
pok. 1.14 Collegium Primum

 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30
godziny przyjmowania stron: poniedziałek: 12.00-15.00     wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa
dla studentów niestacjonarnych: przejdź

 

Wychowanie Fizyczne mgr Majka Tomaszek-Redel

tel. 33 842 98 04 wew. 104
e-mail: [email protected]
pok. 1.14 Collegium Primum

 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30
godziny przyjmowania stron: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa
dla studentów niestacjonarnych: przejdź

 


Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

dr Joanna Stuglik

pok. 1.05 Collegium sub Horologio
e-mail: [email protected]

 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

dr Adam Tarniowy

pok. 1.08 Collegium sub Horologio
e-mail: [email protected]

 

Sekretariat Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Studia niestacjonarne mgr Marzena Oszast-Chapagain
Studia stacjonarne Patrycja Róża

tel. 33 842 98 07 wew. 107
e-mail: [email protected]
pok. 1.06 Collegium sub Horologio

 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30
godziny przyjmowania stron: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa
dla studentów niestacjonarnych: przejdź

Wydawnictwo Uczelniane

Pełnomocnik Rektora ds. Wydawnictwa

mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik

tel. 33 842 98 68 wew. 119
kom. 508 968 711
e-mail: [email protected]
pok. 0.24 Collegium Primum

 

Wydawnictwo MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego
ul. Kolbego 8
32-600 Oświęcim

godziny otwarcia:
poniedziałek – środa: 9.30 – 15.30
piątek: 9.30 – 15.30

Biblioteka Uczelniana

Informacja biblioteczna

tel. 33 842 98 68 wew. 119
e-mail: [email protected]


Dyrektor Biblioteki

mgr Adrian Orawski

tel. 33 842 98 69 wew. 219
e-mail: [email protected]
pok. 0.22 Collegium Primum


Czytelnia i Wypożyczalnia Książek

mgr Iwona Sobala

tel. 33 842 98 68 wew. 119
e-mail: [email protected]
pok. 0.22 Collegium Primum

mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik

tel. 33 842 98 68 wew. 119
e-mail: [email protected]
pok. 0.22 Collegium Primum


Czytelnia Prasy, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

mgr Iwona Kamińska

tel. 33 842 98 67 wew. 218
e-mail: [email protected]
pok. 0.19 Collegium Primum

Kadra Administracyjna i obsługi

Płace

Grażyna Kot
mgr Paulina Twardowska

tel. 33 842 98 18 wew. 318
e-mail: [email protected]
pok. 3.17 Collegium Primum

 

Księgowość

Jadwiga Reluga
mgr Joanna Radwan

tel. 33 842 98 16 wew. 316
e-mail: [email protected]
pok. 3.17 Collegium Primum

 

Dział Nauczania i Spraw Studenckich, Erasmus+, Biuro Karier, Rekrutacja

Kierownik  mgr Monika Ubik
mgr Lidia Pietras

tel. 33 842 98 13 wew. 205
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

pok. 2.13 Collegium Primum

Stypendia mgr Angelika Bebak-Gołąb

mgr Patrycja Nagi
tel. 33 842 98 23 wew. 113
e-mail: [email protected]
pok. 2.09 Collegium Primum

Umowy zlecenia mgr Paulina Kram

tel. 33 842 98 33 wew. 133
e-mail: [email protected]
pok. 2.18 Collegium Primum

Doradca Zawodowy, Pracownik Akademickiego Biura Karier mgr Agata Płotek

tel. 33 842 98 45 wew. 144
e-mail: [email protected]
pok. 1.11 Collegium sub Horologio

 

Dział Organizacji i Kadr

Kierownik mgr Aleksandra Zając
mgr Marta Wiktorek

tel. 33 842 98 12 wew. 112
e-mail: [email protected]
pok. 1.12 Collegium Primum

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik mgr inż. Zbigniew Rosół,
Kinga Skarbek

tel. 33 842 98 19 wew. 319
e-mail: [email protected]
pok. 3.19 Collegium Primum

 

Dział Projektów i Zamówień Publicznych

Kierownik mgr inż. Małgorzata Adach

tel. 33 842 98 56 wew. 156
e-mail: [email protected]
pok. 1.13 Collegium Primum

mgr Anna Pawlica
tel. 33 842 98 08 wew. 158
e-mail: [email protected]
pok. 1.13 Collegium Primum

mgr Marzena Jurecka
tel. 33 842 98 44 wew. 157
e-mail: [email protected]
pok. 1.13 Collegium Primum

mgr Aleksandra Łacek
tel. 33 842 98 44 wew. 157
e-mail: [email protected]
pok. 1.13 Collegium Primum

 

Kierownik projektu Uczelnia na Wyższym Poziomie dr Bożena Tyran
e-mail: [email protected]

Kierownik projektu Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych dr n. o zdr. Sonia Grychtoł
e-mail: sonia.grychtoł@dydaktyk.uczelniaoswiecim.edu.pl

Kierownik projektu Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa dr n. med. Katarzyna Matusiak
e-mail: [email protected]

Kierownik projektu MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa dr n. med. Katarzyna Matusiak
e-mail: [email protected]

Kierownik projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy dr Justyna Dąbrowska
e-mail: [email protected]

 

Dział Promocji

p.o. Kierownika mgr Natalia Matyszkowicz

mgr Klaudia Pałka

tel. 33 842 98 10 wew. 302
e-mail: [email protected]
pok. 3.14 Collegium Primum

 

Specjalista ds. Informatyki i Utrzymania Sieci

Adrian Olek
Adrian Głażewski

tel. 33 842 98 50 wew. 150
tel. kom. 696 812 851
e-mail: dzi[email protected]
pok. 3.06 Collegium sub Horologio

 

Biuro pomocy materialnej, stypendia

mgr Angelika Bebak-Gołąb

tel. 33 842 98 23 wew. 113
e-mail: [email protected]

pok. 1.18 Collegium Primum

 

Archiwum Uczelni

mgr Aneta Grubka

tel. 33 842 98 52 wew. 152
e-mail: [email protected]
pok. 1.09 Collegium sub Horologio

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aneta Nędza
e-mail: [email protected]


Konserwatorzy

Franciszek Dudek
Mieczysław Baran
Zbigniew Bigos

tel. 33 842 98 32 wew. 132
tel. kom. 698 159 185
e-mail: [email protected]
pok. 0.45b Collegium sub Horologio

 

Portiernia i szatnia

tel. 33 842 98 30 wew. 130
e-mail: [email protected]
piętro -1 Collegium sub Horologio

 

Ochrona

tel. 33 842 98 20 wew. 120
tel. kom. 508 968 684
budynek ochrony, główny dziedziniec Uczelni

Samorząd Studencki

Przewodniczący Samorządu – Justyna Czopek
tel. wew. 151
e-mail: [email protected]

pok. 0.27 Collegium sub Horologio

Dojazd

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Dojazd do budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu autobusami MZK kursującymi na liniach miejskich i podmiejskich (z przystanków znajdujących się na terenie miasta Oświęcim – także z Dworca PKP):

 • 1 – „Społem”
 • 16 – Łazy
 • 18 – Poręba
 • 19 – Jawiszowice – PKP – Wilczkowice
 • 24 – Łęki Zasole
 • 25 – Łęki Zasole, Wilczkowice
 • 26 – Jawiszowice PKP
 • 27 – Jawiszowice Kółko
 • 28 – Łęki Zasole
 • 29 – Kaniówek

Stosunkowo niedaleko budynku Uczelni (przy ul. Więźniów Oświęcimia – przystanek przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau – obok kortów tenisowych) zatrzymują się autobusy o następujących numerach: 2, 3, 4, 5, 6, 9,10.

INFORMACJA:

 • Miejski Zakład Komunikacji –– informacja tel. 33 843 17 40
 • Polskie Koleje Państwowe –  informacja tel. 33 843 00 25
 • Dworzec PKP, ul. Powstańców Śląskich  16

Dojazd do Uczelni zapewniają także busy jadące z Wadowic i okolic, Krakowa, Bierunia, Kęt, Chełmka.

Oświęcim leży na skrzyżowaniu tranzytowych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, co znacznie ułatwia dotarcie do miasta. Blisko jest stąd do Krakowa (ok. 70 km), Wadowic (ok. 30 km), Katowic (ok. 35 km) czy Bielska-Białej (ok. 35 km), a także w Beskidy.

Do miasta dojechać można:

 • od Katowic: drogą E 75 w kierunku Tychów, a dalej drogą nr 44 do Oświęcimia;
 • od Bielska-Białej: trasą nr 1, na wysokości Pszczyny skręt w drogę nr 933 przez Brzeszcze do Oświęcimia
 • od Kęt: drogą nr 948
 • od Wadowic: drogą nr 28 do Zatora, następnie nr 44 do Oświęcimia; z Wadowic można też dojechać do Oświęcimia przez Kęty; Wadowice – Kęty: trasą nr 52 przez Andrychów.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: