Poznajmy się

Kontakt

Podstawowe dane kontaktowe

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

ul. M. Kolbego 8
32-600 Oświęcim

logo_facebooktel.: +48 33 843 06 91
faks: +48 33 843 05 30

e-mail: [email protected]

ePUAP: /PWSZOswiecim/SkrytkaESP

 

KONTO BANKOWE:źródło: www.google.pl/maps
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 05 1090 2590 0000 0001 3232 3330

KONTO WPŁAT NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

KONTO OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA STUDIA:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

NIP: 549-223-16-52

Regon: 120073552

Szczegółowe dane kontaktowe

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Kancelaria Ogólna

Kancelaria Ogólna

mgr Marzena Karolczak

tel. 33 843 06 91 wew. 100
e-mail: [email protected]
pok. 1.13 Collegium Primum

Władze Uczelni

Rektor Uczelni

JM dr Sonia Grychtoł, prof. MUP

tel. 33 842 98 05 wew. 105
e-mail: [email protected]
pok. 1.09 Collegium Primum

Godziny przyjęć interesantów:
Po uprzednim telefonicznym umówieniu się w Biurze Rektora.

 

Prorektor ds. Studenckich i Promocji

dr Radosław Folga

tel. 33 842 98 09 wew. 109
tel. kom. 690 061 028
e-mail: [email protected]
pok. 2.14 Collegium Primum

Godziny przyjęć interesantów:

wtorek: 10.00 – 11.00

 

Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju

  dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak

tel. 33 842 98 55 wew. 155
e-mail: [email protected]
pok. 2.12 Collegium Primum

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 10:00 – 11:00

 

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Justyna Kuglin

tel. 33 842 98 17 wew. 317
e-mail:  [email protected]
pok. 1.13 Collegium Primum

Biuro Rektora

Biuro Rektora

mgr Lidia Pietras

tel. 33 842 98 05 wew. 105
e-mail: [email protected] 
pok. 1.09 Collegium Primum

Dyrektorzy Instytutów i Sekretariaty Instytutów

Dyrektor Instytutu Informatyki

  dr inż. Katarzyna Pantoł

pok. 1.11 Collegium sub Horologio
e-mail: [email protected]

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki

dr Justyna Dąbrowska

pok. 1.11 Collegium sub Horologio
e-mail: [email protected]

 

Sekretariat Instytutu Informatyki

lic. Aleksandra Babiarz

tel. 33 842 98 15 wew. 115 pok. 1.12
e-mail: [email protected]
pok. 1.12  Collegium sub Horologio

 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30
godziny przyjmowania stron: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa
dla studentów niestacjonarnych: przejdź


Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J.Karskiego

dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. MUP

e-mail: [email protected]
pok. 1.13 Collegium sub Horologio

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J.Karskiego

 prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

e-mail: e[email protected]
pok. 1.13 Collegium sub Horologio

 

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Pedagogika I, II st., Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna mgr Joanna Kramarczyk

tel. 33 842 98 28 wew. 118
e-mail: [email protected]
pok. 1.14 Collegium sub Horologio

Politologia I, II st., Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Filologia angielska, Administracja publiczna i komunikowanie społeczne mgr Wioletta Gałaj

tel. 33 842 98 27 wew. 117
e-mail: [email protected]
pok. 1.15 Collegium sub Horologio

 

godziny przyjmowania stron: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa

dla studentów niestacjonarnych: przejdź


Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Wiesława Kołodziej

pok. 1.13 Collegium Primum
e-mail: [email protected]

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Kornelia Wac

pok. 1.13 Collegium Primum
e-mail: [email protected]

 

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo studia II stopnia, Ratownictwo medyczne studia niestacjonarne mgr Majka Tomaszek-Redel
Pielęgniarstwo studia I stopnia, Dietetyka, Ratownictwo medyczne studia stacjonarne mgr Joanna Sadulska-Puch

tel. 33 842 98 04 wew. 104
e-mail: [email protected]
pok. 1.14 Collegium Primum

 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30
godziny przyjmowania stron: poniedziałek: 12.00-15.00     wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa
dla studentów niestacjonarnych: przejdź

 

Wychowanie Fizyczne mgr Majka Tomaszek-Redel

tel. 33 842 98 04 wew. 104
e-mail: [email protected]
pok. 1.14 Collegium Primum

 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30
godziny przyjmowania stron: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa
dla studentów niestacjonarnych: przejdź

 


Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

dr Joanna Stuglik

pok. 1.05 Collegium sub Horologio
e-mail: [email protected]

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

dr Adam Tarniowy

pok. 1.08 Collegium sub Horologio
e-mail: [email protected]

 

Sekretariat Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Studia niestacjonarne mgr Marzena Oszast-Chapagain
Studia stacjonarne Patrycja Róża

tel. 33 842 98 07 wew. 107
e-mail: [email protected]
pok. 1.06 Collegium sub Horologio

 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30
godziny przyjmowania stron: poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek: 10.00-14.00
dzień wewnętrzny: środa
dla studentów niestacjonarnych: przejdź

Wydawnictwo Uczelniane

Pełnomocnik Rektora ds. Wydawnictwa

mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik

tel. 33 842 98 68 wew. 119
kom. 508 968 711
e-mail: [email protected]
pok. 0.24 Collegium Primum

 

Wydawnictwo MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego
ul. Kolbego 8
32-600 Oświęcim

godziny otwarcia:
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
czwartek – piątek: 9.00 – 15.30

Biblioteka Uczelniana

Informacja biblioteczna

tel. 33 842 98 68 wew. 119
e-mail: [email protected]


Dyrektor Biblioteki

mgr Adrian Orawski

tel. 33 842 98 69 wew. 219
e-mail: [email protected]
pok. 0.22 Collegium Primum


Czytelnia i Wypożyczalnia Książek

mgr Iwona Sobala

tel. 33 842 98 68 wew. 119
e-mail: [email protected]
pok. 0.22 Collegium Primum

mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik

tel. 33 842 98 68 wew. 119
e-mail: [email protected]
pok. 0.22 Collegium Primum


Czytelnia Prasy, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna


tel. 33 842 98 67 wew. 218
e-mail: [email protected]
pok. 0.19 Collegium Primum

Kadra Administracyjna i obsługi

Płace

mgr Paulina Twardowska

tel. 33 842 98 18 wew. 318
e-mail: [email protected]
pok. 3.17 Collegium Primum

mgr Marzena Jurecka
tel. 33 842 98 44 wew. 157
e-mail: [email protected]
pok. 3.17 Collegium Primum

 

Księgowość

Jadwiga Reluga
mgr Joanna Radwan

tel. 33 842 98 16 wew. 316
e-mail: [email protected]
pok. 3.17 Collegium Primum

 

Dział Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki

Kierownik  mgr Monika Ubik

tel. 33 842 98 35 wew. 135
e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

pok. 2.18 Collegium Primum

mgr Paulina Kram

tel. 33 842 98 33 wew. 133
e-mail: [email protected]
pok. 2.18 Collegium Primum

mgr Anna Pawlica
tel. 33 842 98 08 wew. 158
e-mail: [email protected]
pok. 2.18 Collegium Primum

 

Dział Spraw Studenckich, Świadczenia dla Studentów, Akademickie Biuro Karier, Rekrutacja

mgr Patrycja Nagi

tel. 33 842 98 13 wew. 205
e-mail: [email protected]
pok. 2.13 Collegium Primum

mgr Angelika Bebak-Gołąb

tel. 33 842 98 23 wew. 113
e-mail: [email protected]
pok. 2.09 Collegium Primum

Doradca Zawodowy, Pracownik Akademickiego Biura Karier mgr Agata Płotek

tel. 33 842 98 45 wew. 144
e-mail: [email protected]
pok. 1.11 Collegium sub Horologio

 

Dział Kadr

Kierownik mgr Aleksandra Zając
mgr Marta Wiktorek

tel. 33 842 98 12 wew. 112
e-mail: [email protected]
pok. 1.12 Collegium Primum

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik mgr inż. Zbigniew Rosół,
Kinga Skarbek

tel. 33 842 98 19 wew. 319
e-mail: [email protected]
pok. 3.19 Collegium Primum

 

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik mgr inż. Małgorzata Adach

tel. 33 842 98 56 wew. 156
e-mail: [email protected]
pok. 1.06 Collegium Primum

mgr Aleksandra Łacek
tel. 33 842 98 44 wew. 156
e-mail: [email protected]
pok. 1.06 Collegium Primum

 

Dział Promocji

Kierownik mgr Natalia Matyszkowicz
mgr Klaudia Pałka

tel. 33 842 98 10 wew. 302
e-mail: [email protected]
pok. 3.14 Collegium Primum

 

Dział IT

tech. inf. Adrian Olek
Adrian Głażewski

tel. 33 842 98 50 wew. 150
tel. kom. 696 812 851
e-mail: [email protected]
pok. 3.06 Collegium sub Horologio

 

Biuro Obsługi Studentów Niepełnosprawnych, Świadczenia dla Studentów

mgr Angelika Bebak-Gołąb

tel. 33 842 98 23 wew. 113
e-mail: [email protected]
pok. 2.09 Collegium Primum

 

Archiwum Uczelni

mgr Aneta Grubka

tel. 33 842 98 52 wew. 152
e-mail: [email protected]
pok. 1.09 Collegium sub Horologio

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Michał Szczerbowski
e-mail: [email protected]
tel. 33 842 98 46 wew. 146

 

Obsługa Prawna

mgr Michał Szczerbowski
e-mail: [email protected]
tel. 33 842 98 46 wew. 146


Konserwatorzy

Franciszek Dudek
Mieczysław Baran
Zbigniew Bigos

tel. 33 842 98 32 wew. 132
tel. kom. 698 159 185
e-mail: [email protected]
pok. 0.45b Collegium sub Horologio

 

Portiernia i szatnia

tel. 33 842 98 30 wew. 130
e-mail: [email protected]
piętro -1 Collegium sub Horologio

 

Ochrona

tel. 33 842 98 20 wew. 120
tel. kom. 508 968 684
budynek ochrony, główny dziedziniec Uczelni

Rekrutacja

tel. 33 842 98 13 wew. 205

tel. 33 842 98 23 wew. 113

e-mail: [email protected]

Projekty

Kierownik projektu Uczelnia na Wyższym Poziomie dr Bożena Tyran
e-mail: [email protected]

Kierownik projektu Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa

Kierownik projektu MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa dr n. med. Katarzyna Matusiak
e-mail: [email protected]

Kierownik projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy dr Justyna Dąbrowska
e-mail: [email protected]

Samorząd Studencki

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego – Justyna Czopek

tel. wew. 151
e-mail: [email protected]
pok. 0.27 Collegium sub Horologio

Dojazd

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Dojazd do budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu autobusami MZK kursującymi na liniach miejskich i podmiejskich (z przystanków znajdujących się na terenie miasta Oświęcim – także z Dworca PKP):

 • 1 – „Społem”
 • 16 – Łazy
 • 18 – Poręba
 • 19 – Jawiszowice – PKP – Wilczkowice
 • 24 – Łęki Zasole
 • 25 – Łęki Zasole, Wilczkowice
 • 26 – Jawiszowice PKP
 • 27 – Jawiszowice Kółko
 • 28 – Łęki Zasole
 • 29 – Kaniówek

Stosunkowo niedaleko budynku Uczelni (przy ul. Więźniów Oświęcimia – przystanek przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau – obok kortów tenisowych) zatrzymują się autobusy o następujących numerach: 2, 3, 4, 5, 6, 9,10.

INFORMACJA:

 • Miejski Zakład Komunikacji –– informacja tel. 33 843 17 40
 • Polskie Koleje Państwowe –  informacja tel. 33 843 00 25
 • Dworzec PKP, ul. Powstańców Śląskich  16

Dojazd do Uczelni zapewniają także busy jadące z Wadowic i okolic, Krakowa, Bierunia, Kęt, Chełmka.

Oświęcim leży na skrzyżowaniu tranzytowych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, co znacznie ułatwia dotarcie do miasta. Blisko jest stąd do Krakowa (ok. 70 km), Wadowic (ok. 30 km), Katowic (ok. 35 km) czy Bielska-Białej (ok. 35 km), a także w Beskidy.

Do miasta dojechać można:

 • od Katowic: drogą E 75 w kierunku Tychów, a dalej drogą nr 44 do Oświęcimia;
 • od Bielska-Białej: trasą nr 1, na wysokości Pszczyny skręt w drogę nr 933 przez Brzeszcze do Oświęcimia
 • od Kęt: drogą nr 948
 • od Wadowic: drogą nr 28 do Zatora, następnie nr 44 do Oświęcimia; z Wadowic można też dojechać do Oświęcimia przez Kęty; Wadowice – Kęty: trasą nr 52 przez Andrychów.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: