KDN Logotyp

Kurs języka angielskiego w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Już 8 września rusza kurs języka angielskiego dla pracowników naszej Uczelni organizowany w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”. Kurs będzie odbywał się online na platformie Microsoft Teams w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9.00-10.30 lub 10.00-11.30.

 

Szkolenie będzie obejmować naukę języka ogólnego i języka specjalistycznego branży administracyjnej. Program szkolenia przewiduje przede wszystkim zajęcia praktyczne doskonalące komunikację językową – czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie. Kurs zakłada nabycie przez uczestników kompetencji językowych i komunikacyjnych umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: