KDN Logotyp

Kurs metodologia tworzenia indywidualnego planu działania – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniach 23 i 24 czerwca w godzinach od 9.00 do 12.00 na platformie ClickMeeting odbędzie się kurs „Metodologia tworzenia indywidualnego planu działania”,  organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu” dla pracowników administracyjnych naszej Uczelni. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami indywidualnego planu działania i bilansu kompetencji, poznają narzędzia i techniki ich tworzenia.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: