KDN Logotyp

Nauczyciel akademicki naszej Uczelni w Złotej Księdze Nauki Polskiej

Z ogromną dumą informujemy, że biogram prof. dr hab. inż. Igora Kurytnika, kierownika Zakładu Inżynierii Procesów i Jakości Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, został zamieszczony w Złotej Księdze Nauki Polskiej, wydanej w 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Księga ta jest w swym zamyśle uhonorowaniem największych autorytetów naukowych oraz prezentacją naukowej elity Polski, której działalność ma swój wkład w rozwój kraju.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Złota Księga

Na skróty

Partnerzy Uczelni: