Poznajmy się

Otwieramy pierwsze w Małopolsce Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu!

Od 1 września 2022 roku rozpoczyna działalność Niepubliczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące  im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, którego założycielem i organem prowadzącym jest Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu. To pierwsza tego typu placówka oświatowa w Małopolsce. Uczniowie dwóch klas pierwszych będą mogli rozpocząć naukę w wydzielonej części nowego budynku Uczelni na terenie kampusu zlokalizowanego przy ulicy  M. Kolbego.

Licealiści będą uczyć się w nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych salach lekcyjnych. Oświęcimska Alma Mater udostępni uczniom profesjonalnie wyposażone laboratoria i pracownie: chemiczną, fizyczną i biologiczną. Ponadto przyszli kandydaci Akademickiego Liceum będą mogli korzystać z nowoczesnej biblioteki, czytelni, sali fitness oraz stołówki. Częściowo zajęcia lekcyjne będą prowadzone przez nauczycieli akademickich.

Niewątpliwie atutem Liceum jest to, że uczniowie podczas rekrutacji będą mogli wybrać przedmioty w zakresie rozszerzonym zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość. Intencją Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego (ALO) jest realizacja wysokiego standardu nauczania, który wyeliminuje konieczność korzystania uczniów z korepetycji.

Misją Liceum jest kształtowanie otwartego na świat i odpowiedzialnego za własny rozwój młodego człowieka, który będzie mógł liczyć na wszechstronną pomoc nauczycieli. Uczeń będzie mógł w szkole zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz umiejętności niezbędne w dorosłym życiu, a także w skutecznym radzeniu sobie w nowoczesnym społeczeństwie. Liceum zapewni nie tylko wysoki poziom edukacji, ale da możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, aby mogli świadomie wybrać swoją dalszą drogę rozwoju.

Partnerami naszej szkoły będą również rodzice, liczymy na ich inicjatywę, współpracę i zaangażowanie w życie szkoły.          .

Zależy nam, aby rodzice i uczniowie uzyskali satysfakcję z wyboru nowej szkoły, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Oświęcimiu!

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: