Poznajmy się
E-LEARNING

Posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

W czwartek 27 maja 2021 roku JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł, prof. MUP uczestniczyła w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, które odbyło się w Płocku.

Głównym przedmiotem obrad była perspektywa rozwoju państwowych uczelni zawodowych w świetle proponowanych zmian ustawowych. Ponadto w trakcie posiedzenia dyskutowano nad proponowanymi zmianami w systemie pomocy materialnej dla studentów oraz o współpracy strategicznej z KRASP i FRP. Wybrano również przedstawiciela KRePUZ w Forum Jakości organizowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: