Poznajmy się

Badania lekarskie

Skierowania na badania lekarskie kandydatów na kierunki: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne oraz Ratownictwo medyczne wydawane są w godzinach pracy Działu Spraw Studenckich w pok. 2.13 Collegium Primum.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
33 842 98 13 oraz 33 842 98 23 i adresem e-mail:
[email protected]

UWAGA!
Istnieje możliwość przesłania prośby na e-mail o skierowanie do lekarza medycyny pracy zaraz po elektronicznej rejestracji. Zachęcamy do wcześniejszego pobierania skierowań do lekarza medycyny pracy.

 

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu posiada podpisane umowy na przeprowadzenie bezpłatnych badań dla kandydatów Uczelni MUP w Oświęcim z następującymi ośrodkami:

 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1
31-504 Kraków

tel. 12 424 20 22 oraz 12 424 20 13 (lub osobiście)
w godzinach 7.00-15.00

Do Ośrodka należy się zgłaszać z oryginałem skierowania na badania oraz dowodem tożsamości.

 

NZOZ „Medycyna” Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska Izabela Adamczyk
Os. Kopernika 10 B
34-100 Wadowice

tel. 33 873 13 67 lub 508 019 093 (lub osobiście)

Do Ośrodka należy się zgłaszać z oryginałem lub skanem skierowania na badania oraz dowodem tożsamości.

 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o.,
ul. Sokoła 19
32-500 Chrzanów

Tel: (32) 343-49-90

Do Ośrodka należy się zgłaszać z oryginałem lub skanem skierowania na badania oraz dowodem tożsamości.

 

WAŻNE!

Przypominamy, że badania lekarskie dla kandydatów na studia, mogą zostać przeprowadzone odpłatnie u lekarza posiadającego uprawienia medycyny pracy, na podstawie skierowania pobranego z Uczelni.


W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy, iż zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dot. zgody na wykonywanie pracy zawodowej nie jest tożsame z zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy dot. gotowości do podjęcia kształcenia i nie ma możliwości respektowania ich w zastępstwie.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: