E-LEARNING

Opłaty za rekrutację / studia

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Opłata za postępowanie rekrutacyjne jest obowiązkowa i wynosi 85 zł.

Opłatę należy uiścić do trzech dni roboczych od rejestracji w systemie (w przypadku rekrutacji elektronicznej) lub do trzech dni roboczych od złożenia podania wraz kompletem dokumentów (w przypadku rekrutacji uzupełniającej).

UWAGA! Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest uiścić wielokrotność opłaty rekrutacyjnej, zgodnie z ilością wybranych kierunków.

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni.

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

W tytule przelewu należy wpisać dane kandydata, kierunek, poziom studiów (I lub II stopnia) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.


Opłata za indeks i legitymację jest jednorazowa, obowiązkowa i wynosi 26 zł (4 zł za indeks i 22 zł za elektroniczną legitymację).

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć również dowód wpłaty za indeks i legitymację na konto Uczelni:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać dane kandydata, kierunek, poziom studiów (I lub II stopnia) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.

Opłaty za studia

Studia stacjonarne są nieodpłatne!


Numer konta do wpłat za kształcenie:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938


Opłaty za semestr na studiach niestacjonarnych I stopnia wynoszą:

-na kierunku Pedagogika, studia licencjackie

-na kierunku Dietetyka, studia licencjackie

-na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie

-na pozostałych kierunkach studiów licencjackich

-na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie

-na kierunku Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia inżynierskie

1.800 zł

2.300 zł

2.400 zł

2.000 zł

2.300 zł

2.200 zł

Opłata za semestr na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie wynosi 1.900 zł.


Opłaty za semestr na studiach niestacjonarnych II stopnia wynoszą:

-na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie

-na kierunku Politologia, studia magisterskie

-na kierunku Pedagogika, studia magisterskie

-na kierunku Ekonomia, studia magisterskie

-na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia magisterskie

2.500 zł

2.100 zł

1.900 zł

2.100 zł

2.600 zł

Opłaty za studia dla cudzoziemców

Cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujących obywatel polskiego (szczegóły tutaj) – na zasadach odpłatności zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za studia:

Opłaty za semestr wynoszą:

-na kierunku Pedagogika, studia licencjackie

-na kierunku Dietetyka, studia licencjackie

-na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie

-na pozostałych kierunkach, studia licencjackie

-na studiach inżynierskich

-na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie

-na kierunku Pedagogika, studia magisterskie

-na kierunku Politologia, studia magisterskie

-na kierunku Ekonomia, studia magisterskie

-na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie

2.550 zł

3.300 zł

3.500 zł

2.600 zł

3.300 zł

3.600 zł

2.600 zł

2.700 zł

2.700 zł

3.600 zł

Opłata za semestr na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, jednolite studia magisterskie wynosi 2.550 zł.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: