KDN Logotyp

Wyniki rekrutacji


Szanowni Studenci!

Zarekrutowałeś się na studia?

Złożyłeś komplet dokumentów i dokonałeś wpisu na studia?

Gratulujemy! 🙂

Począwszy od rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020, przepisy ustawy zniosły obowiązek zawierania ze studentami umów w formie pisemnej, które określały dotychczas m.in. wysokość i zasady pobierania opłat za studia. Zamiast umów, interes studentów zabezpiecza klauzula ustawowa, która zabrania uczelniom podnosić wysokość opłat przez cały cykl kształcenia. Oznacza to, że student przez cały okres studiów ma zagwarantowaną wysokość opłat, jaka obowiązywała w dniu przyjęcia na studia. Wyjątek stanowią jedynie opłaty za korzystanie z tzw. akademików (domów studenckich).

Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu wszelkie niezbędne informacje, które podajemy poniżej.

Zapoznaj się z Regulaminem Studiów, Warunkami pobierania i zwalniania z opłat oraz wysokościami opłat związanymi m. in. z: powtarzaniem zajęć, semestru, kształceniem na studiach niestacjonarnych, czy też korzystaniem z domu studenckiego. Podajemy również  terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych.

Regulamin Studiów – od 1 października 2019 r.

Warunki i tryb pobierania opłat 

Zasady zwalniania z opłat

Wysokości poszczególnych opłat znajdziesz tutaj

Na skróty

Partnerzy Uczelni: