Poznajmy się

Zarejestruj się!

Zanim przystąpisz do rejestracji – zapoznaj się z poniższą instrukcją!

 

KROK 1

Kliknij zarejestruj się u dołu strony.

KROK 2

Wpisz własny login i hasło.

KROK 3

Przeczytaj instrukcję na głównej stronie w systemie rekrutacyjnym.

KROK 4

Wypełnij dane osobowe. Formularz musi zawierać uzupełnione wszystkie rubryki (pola), w szczególności aktualny numer telefonu kontaktowego. Zapamiętaj nadany numer ID (indywidualny numer kandydata).

Uwaga!
Za błędne wypełnienie pól formularzy w systemie, ich niewypełnienie lub podanie informacji nieprawdziwych odpowiada Kandydat.

KROK 5

Wybierz kierunek studiów.

KROK 6

Podaj wyniki z matury – rekrutacja na studia studia pierwszego stopnia / ocenę na dyplomie – rekrutacja na studia drugiego stopnia.


Zapoznaj się z informacją podaną w zakładce rekrutacja, określającą szczegółowe zasady przeliczania wyników z egzaminu maturalnego. Następnie wpisz uzyskane procenty/punkty w przypadku nowej matury (2005-2022) lub oceny z poszczególnych przedmiotów w przypadku starej matury (zdawanej przed 2005 r.) wg przelicznika:

celujący                      100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                           70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów


Kandydat, który zdawał maturę na poziomie rozszerzonym – wpisuje uzyskany wynik z poziomu podstawowego plus wpisuje dodatkowe punkty, przeliczone wg zasady przedstawionej w systemie rekrutacyjnym (we wskazówkach w punkcie 6):

[100% – 80%] — 50 punktów
[79% – 60%] — 40 punktów
[59% – 40%] — 30 punktów
[39% – 30%] — 20 punktów


W przypadku rejestracji na studia drugiego stopnia – wpisz ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.


KROK 7

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w terminie do trzech dni od zarejestrowania się (zalogowania się) w systemie rekrutacyjnym.

Osoby, które nie dokonają wpłaty nie zostaną uwzględnione przez system rekrutacyjny.

Dane do przelewu znajdują się po zalogowaniu do systemu rekrutacyjnego w zakładce: Kierunki (po wybraniu kierunku), po prawej stronie poprzez kliknięcie w pole [Przelew]. W tytule opłaty wpisz: dane kandydata (nadany ID), kierunek studiów (odpowiednio: filologia, pielęgniarstwo, politologia, pedagogika, wychowanie fizyczne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka), poziom studiów  (I lub II stopnia), tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

Numer konta bankowego: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005 /Santander Bank Polska S.A./

KROK 8

Sprawdź w systemie rekrutacyjnym czy wyświetlają się poprawnie dane osobowe i numer telefonu kontaktowego oraz czy wyświetlają się punkty wpisane z matury/ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Po dokonanej rejestracji otrzymasz na podany adres mailowy – informację potwierdzającą dokonanie rejestracji w systemie.

KROK 9

Jeżeli pozytywnie przejdziesz etap rejestracji, otrzymasz informację na założone przez siebie w momencie rejestracji konto internetowe. Twój indywidualny numer kandydata pojawi się także w zakładce wyniki rekrutacji.

Pozytywne przejście rejestracji elektronicznej nie stanowi ostatecznego potwierdzenia wpisu na studia.

KROK 10

Ostateczne potwierdzenie wpisu na studia nastąpi po złożeniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu wymaganych opłat.


Ostateczna lista przyjętych na studia zostanie ogłoszona w zakładce wyniki rekrutacji.


kliknij

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: