Poznajmy się

Instrukcja dla studenta Microsoft365 (Offce365) oraz Teams

Uzyskanie konta i hasła

Szanowny Studence, Twoje konto Microsoft365 (Office365) jest zakładane „z góry” przez Dział IT na podstawie zlecenia założenia konta z sekretariatu instytutu do którego należysz gdy rozpoczynasz studia po raz pierwszy w naszej Uczelni. Aby potwierdzić czy posiadają Państwo konto prosimy o kontakt z sekretariatem do którego Państwo przynależą.

Jeżeli na przykład wrócili Państwo na studia po dłuższej przerwie, rozpoczęli  kolejne studia na innym kierunku, wrócili ponownie na studia po skreśleniu itp. to proszę pominąć ten krok i przejść TU (klik!) ponieważ nadal mają Państwo założone konto na ten sam numer indeksu. Proszę w takim przypadku logować się już ustalonym przez siebie hasłem.

Nr. dyplomu nie jest Nr.Indeksu.

Pierwsze logowanie, w tym uzyskanie hasła tymczasowego należy przeprowadzić za pomocą poniższych kroków:

Hasło w systemie Microsoft365 zostało wygenerowane według następującego schematu:
mała pierwsza litera imienia, mała pierwsza litera nazwiska (bez polskich znaków), data urodzenia (w formacie rok, miesiąc, dzień (bez zer wiodących!)) oraz znakiem #

Przykład 1: Jan Kowalski, data urodzenia 1 lipca 1990 – jk199071#
Przykład 2: Marlena Nowak, data urodzenia 12 listopada 1980 – mn19801112#
Przykład 3: Przemysław Żaroń, data urodzenia 9 stycznia 2000 – pz200019#

Przypominam dodatkowo, że adresem e-mail oraz loginem jest:
login: [email protected]

strona logowania: https://portal.office.com lub login.microsoftonline.com

Proszę przy pierwszym logowaniu koniecznie przeprowadzić procedurę pierwszego logowania i ustawić alternatywny adres e-mail i/lub telefon. Nie klikaj na tym etapie przycisku „anuluj” – zablokuje to możliwość odzyskania hasła w przyszłości. Wprowadzenie alternatywnego kontaktu pozwoli w przyszłości na samodzielne zresetowanie hasła.

Jeżeli otrzymasz komunikat, że takie konto nie istnieje, skontaktuj się z sekretariatem instytutu.

Komunikat

Drodzy Studenci,

informujemy, że zmieniamy nazwy domen w Microsoft365 online.

Obecna domena …[email protected]student.uczelniaoswiecim.edu.pl zmienia się na …@student.mup.edu.pl a …@dydaktyk.uczelniaoswiecim.edu.pl na …@mup.edu.pl (bez słowa dydaktyk).

Zawartość kont Microsoft365, w tym kont pocztowych (Outlook) pozostanie nienaruszona.

Od teraz logowanie do MS365 i Moodle odbywa się tylko i wyłącznie z użyciem nowej domeny.

Pierwsze logowanie

W pierwszej kolejności należy zalogować się za pomocą strony https://portal.office.com  lub https://login.microsoftonline.com i należy to zrobić w przeciągu 90 dni od założenia konta

Loginem jest adres e-mail studenta  [email protected] logowanie za pomocą numeru telefonu lub skype nie jest obsługiwane.

 

Po wpisaniu adresu e-mail należy kliknąć przycisk „Dalej”, a następnie wprowadzić hasło i kliknąć „Zaloguj”

 

 

 

Kolejnym bardzo ważnym etapem jest ustawienie nowego, własnego hasła. Formularz do zmiany hasła powinien pojawić się bezpośrednio po poprawnym logowaniu. Należy ponownie wpisać otrzymane hasło, a następnie dwukrotnie swoje własne, nowe hasło. Na zakończenie należy kliknąć przycisk „Zaloguj”

 

 

 

 

 

Ostatnim bardzo ważnym etapem jest ustawienie alternatywnego adresu e-mail i/lub numer telefonu. Dzięki temu zabiegowi będą mogli Państwo samodzielnie odzyskać dostęp do konta w przypadku zgubienia ustawionego wcześniej hasła.  W tym celu należy kliknąć przycisk „Dalej”.

 

 

 

Zostaną przekierowani na kolejną stronę, gdzie  będą mogli Państwo wprowadzić wskazane wyżej informacje. Należy zdecydować, czy chcą Państwo podać alternatywny adres e-mail czy nr telefonu a następnie przy odpowiedniej pozycji kliknąć skonfiguruj teraz.

Za pomocą wskazanego środka komunikacji zostanie przesłany do Państwa kod weryfikujący, który będą musi Państwo wprowadzić w odpowiednim polu.

 

Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji uaktywni się przycisk „Zakończ”.  Należy go kliknąć.

 

 

 

 

Pierwsze logowanie dobiegło końca. Po wszystkim zostaną Państwo przeniesieni do swojego osobistego konta Office 365.

 

W przypadku nie ustawienia przynajmniej jednego alternatywnego sposobu odzyskiwania po 90 dniach hasło tymczasowe wygaśnie. Z brakiem możliwości odzyskania hasła należy skontaktować się z sekretariatem w celu odzyskania dostępu.

 

 

Blokada konta po błędnych logowaniach

W przypadku zbyt wielu prób logowania na konto Microsoft zostanie ono tymczasowo zablokowane jak w przykładzie.
Należy wtedy odczekać 15-20 minut po których można ponowić próbę logowania się.
W przypadku gdy nie pamiętamy hasła prosimy przejść poniżej do „Odzyskiwanie hasła do konta Microsoft”.

Odzyskiwanie hasła do konta Microsoft

W przypadku zapomnienia lub utracenia hasła można go bardzo łatwo zresetować (Jeśli ustawili Państwo przynajmniej jeden sposób odzyskiwania dostępu co jest BARDZO WAŻNE!).

 

Aby rozpocząć proces odzyskania hasła należy kliknąć na „nie pamiętam hasła”.

 

 

 

 

 

 

Zostaniemy przeniesieni do karty weryfikacji.

Proszę wpisać znaki widoczne u Państwa na stronie i kliknąć „Dalej„.

 

 

 

 

 

Po poprawnym wpisaniu kodu weryfikacyjnego na poprzedniej stronie zostaną państwo przeniesieni na stronę z wyborem sposobu odzyskania.W naszym przypadku wykorzystamy kod SMS, można też skorzystać z wiadomość na adres e-mail. (jeśli zostało to wybrane jako opcja odzyskiwania hasła.)

 

 

 

 

 

 

Chwile później otrzymamy kod w wiadomości SMS który należy wprowadzić w widoczne pole.

 

 

 

 

 

Teraz należy wpisać nowe hasło musi ono być silne i oba muszą być ze sobą zgodne.

 

 

 

 

 

Po poprawnym wprowadzeniu hasła otrzymamy powyższy komunikat. Kliknij „kliknij tutaj” aby zalogować się do Microsoft 365 Online nowym hasłem.

 

 

 

Podstawowa obsługa Microsoft Teams

Z programu Microsoft Teams mogą Państwo korzystać z wykorzystanie przeglądarki internetowej, aplikacji desktopowej oraz aplikacji mobilnej.

Aby zalogować się z wykorzystaniem przeglądarki internetowej należy zalogować się do swojego konta Office365 pod adresem https://portal.office.com

 

Następnie w panelu użytkownika należy kliknąć zaznaczoną na czerwono ikonkę. W wyniku tego zostaną Państwo przekierowani do przeglądowej wersji programu Microsoft Teams.

 

 

Jeżeli chcą Państwo pobrać aplikację mobilną albo desktopową programu, proszę skorzystać ze strony

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Dołączanie do zespołu

Jedną z najważniejszych rzeczy jest dołączenie do odpowiedniego zespołu. Metod dołączania do zespołu jest kilka. Mogą Państwo uzyskać od prowadzącego link po kliknięciu którego zostaną Państwo automatycznie dołączeni do zespołu po kliknięciu „Dołącz”

 

 

 

 

 

 

 

Inną metodą jest dołączenie za pomocą kodu dostępu, który mogą Państwo otrzymać od prowadzącego. W tym celu w aplikacji należy kliknąć „Zespoły” oraz wprowadzić w odpowiednim kafelku otrzymany kod.

 

 

 

 

Po dołączeniu do zespołu będzie się on Państwu wyświetlał w programie Microsoft Teams.

 

 

 

 

Uruchamianie spotkania

W celu rozpoczęcia nowego spotkania należy po wejściu do zespołu wybrać „Rozpocznij spotkanie”.

 

 

 

 

Po rozpoczęciu spotkania, w dolnym pasku będą Państwo mogli zmienić ustawienia związane z udostępnianiem wideo z kamery, dźwięku z kamery czy widoku pulpitu.

 

 

 

Dołączanie do istniejącego spotkania

W przypadku chęci dołączenia do istniejącego spotkania, należy wejść do odpowiedniego Zespołu, a następnie odnaleźć informacje związane z aktualnym spotkaniem. A następnie kliknąć przycisk „Dołącz”

 

 

 

Przed dołączeniem do aktywnego spotkania należy ustawić udostępnianie obrazu z kamery oraz dźwięku z mikrofonu. A następnie należy kliknąć „Dołącz teraz”.

 

 

 

 

Dodatkowe materiały

Dodatkowe materiały związane z Microsoft Teams dostępne poniżej:

Office 365 dla Edukacji jako rozwiązanie do zdalnego nauczania

Poznaj Microsoft Teams

Organizowanie pracy w zespole

Pełny kurs organizacji edukacji zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams

Na skróty

Partnerzy Uczelni: