Poznajmy się

Instrukcja Moodle

Komunikat

Szanowni Studenci i Dydaktycy,

uprzejmie informujemy o wprowadzeniu nowego rozwiązania w naszej platformie Moodle, którym jest logowanie się do konta za pomocą istniejącego, uczelnianego konta Microsoft365. Od 29.10.2021r. utracą ważność wszystkie istniejące „stare” konta Moodle i nie będzie dostępu do starych kursów. Do tego czasu prosimy o pobranie wszystkich materiałów, wykonanie archiwizacji i zamknięcia procesu dydaktycznego.

Od 29.10.2021r. Studenci i Dydaktycy będą mogli zalogować się do platformy Moodle wyłącznie swoim kontem Microsoft365.

Osoby nieposiadające konta w uczelnianym Microsoft365 lub których konto jest nieaktywne, nie będą mogły zalogować się do platformy Moodle. W celu uzyskania konta prosimy o kontakt z właściwym sekretariatem.

Tym samym wyłączono możliwość samodzielnej rejestracji konta w Moodle.

wszystkie „stare” konta zostały ponownie aktywowane do 29.10.2021.

Informacja dla Dydaktyków:

Wprowadzamy bezwzględny zakaz zakładania kursów na starym loginie. Kursy proszę zakładać wyłącznie za pomocą nowego zalogowanego konta Microsoft.

Rozwiązanie to poprawi bezpieczeństwo oraz ułatwi proces logowania do obu platform za pomocą jednolitych danych logowania.

Od 1 listopada studenci powinni się zgłosić do dydaktyków w celu przypisania nowego loginu do kursów.

Ponadto informujemy, że zmienilismy nazwy domen w Microsoft365 online.

Obecna domena …[email protected]student.uczelniaoswiecim.edu.pl zmienia się na …@student.mup.edu.pl a …@dydaktyk.uczelniaoswiecim.edu.pl na …@mup.edu.pl (bez słowa dydaktyk).

Zawartość kont Microsoft365, w tym kont pocztowych (Outlook) pozostanie nienaruszona.

Od teraz logowanie do MS365 i Moodle odbywa się tylko i wyłącznie z użyciem nowej domeny.

Platforma wsparcia dla wykładowcy

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo materiały w formie filmów oraz wsparcie konsultanta dotyczące platformy Moodle oraz Teams – aplikacji platformy Microsoft 365

WSPARCIE – kliknij

Wsparcie dostępne jest tylko dla grupy osób, która była zgłoszona na szkolenie (również dla tych, którzy go nie ukończyli, ale byli uwzględnieni na liście) do końca października 2021.

Wsparcie wewnętrzne – komisja ds. e-learningu

Na podstawie Regulaminu kształcenia na odległość (e-learningu) w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prowadzenie szkoleń z zakresu e-learningu, w tym szkoleń z obsługi Platformy, dla pracowników, studentów i innych członków społeczności akademickiej Uczelni oraz opracowywanie uczelnianych dobrych praktyk w zakresie e-learningu zajmuje się powołany Uczelniany Zespół ds. E–learningu.

KOMISJA – kliknij

Uczelniany Zespół ds. E-learningu został powołany Zarządzeniem nr 108/2021 Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w dniu 17 listopada 2021 roku w składzie:

 1. dr Katarzyna Wadoń – Kasprzak – Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju – Przewodnicząca,
 2. mgr Monika Ubik – Kierownik Działu Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki,
 3. dr Janina Duda nauczyciel akademicki,
 4. dr Grzegorz Sroka nauczyciel akademicki,
 5. mgr Anna JonkiszZacny nauczyciel akademicki,
 6. mgr inż. Monika Wróbel nauczyciel akademicki,
 7. mgr Jolanta Okarmus nauczyciel akademicki.

W związku z powyższym bardzo prosimy o kontakt z jedną z wymienionych wyżej osób.

Logowanie do Moodle przy pomocy konta Microsoft365

Należy posiadać aktywne uczelniane konto do Microsoft365, aby można było zalogować się do platformy Moodle. Jeżeli nie posiadają Państwo konta lub jest zablokowane prosimy zapoznać się z artykułem: KLIK!

Zaczynamy od wejścia na stronę platformy MOODLE ( https://e-learning.uczelniaoswiecim.edu.pl/login/index.php ). Jeżeli nie posiadasz konta Microsoft365, skontaktuj się z właściwym sekretariatem instytutu.

Klikamy na przycisk „Office365” i zostaniemy przeniesieni do ekranu logowania konta Moodle za pomocą konta Microsoft365. Należy zalogować się na swoje konto Microsoft tak jakby logowali się państwo przez adres login.microsoftonline.com. Nie używamy opcji logowania „nazwa użytkownika”, „hasło” po lewej stronie z niebieskim przyciskiem „Zaloguj się”

 

Zostanie wyświetlony regulamin platformy e-learningu, prosimy się z nim zapoznać i w oknie „Potwierdź” kliknąć „Tak”

 

 

Konto zostało utworzone i można teraz logować się do Moodle przy pomocy konta Office 365. Aby uzyskać uprawnienia do zakładania kursów należy zalogować się przynajmniej jeden raz do platformy, bez tej operacji manager nie może przyznać uprawnień.

UWAGA! logowanie nowym sposobem (loginem Microsoft365 – Ofifice365) nie daje dostępu do kursów utworzonych na starym loginie (stary sposób logowania). W takim wypadku konieczne jest utworzenie nowego kursu za pomocą logowania kontem Microsoft365

Odzyskanie Hasła

Odzyskiwanie hasła następuje na stronie Microsoft Office 365. (Odzyskiwanie hasła)

Kursy

Aby otrzymać uprawnienie do zakładania kursu należy zwrócić się w formie e-mail do managerów platformy o nadanie uprawnień i wskazać wyłącznie nazwę instytutu, np. Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Nie ma konieczności wskazywania podkategorii.

 

Managerami platformy nadającymi uprawnienia do zakładania kursów są:

 • dr Katarzyna Wadoń – Kasprzak – Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju – Przewodnicząca,
 • mgr Monika Ubik – Kierownik Działu Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki,
 • dr Janina Duda nauczyciel akademicki,
 • dr Grzegorz Sroka nauczyciel akademicki,
 • mgr Anna JonkiszZacny nauczyciel akademicki,
 • mgr inż. Monika Wróbel nauczyciel akademicki,
 • mgr Jolanta Okarmus nauczyciel akademicki.

nadanie uprawnień do zakładania kursów można zgłosić także do Działu IT na [email protected] .

 

Jeśli posiadają Państwo

uprawnienia do kursu wtedy po wejściu na daną podkategorię, pojawi się na dolnej części strony przycisk „Dodaj nowy kurs„.

 

 

Po kliknięciu w ten przycisk zostaniemy przekierowani do zakładki dodania kursu. Prosimy wypełnić formularz kursu, w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji jak dane pole działa proszę kliknąć w małe pytajniki które znajdują się przy każdym polu. Zawierają one dodatkowe informacje i opisy.
Prosimy upewnić się czy jest ustawiona data zakończenia kursu. W przypadku przedwczesnego ustawienia daty końcowej studenci stracą dostęp do kursów. Datę zakończenia można zedytować w każdym momencie

Obowiązkowo należy nazywać kursy zgodnie z : REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (E-LEARNINGU) opublikowanym na stronie BIP w dniu 2021-01-18. Według § 6 podpunkt 3. „3. Nazwa kursu powinna być stworzona wg wzoru: „nazwa przedmiotu forma zajęć”.

 

 

 

Po skończeniu wypełniania kursu proszę kliknąć w „Zapisz i wyświetl”  zostaną państwo przeniesieni do głównej zakładki kursu.

Proces stworzenia kursu jest zakończony.

 

 

 

Konfiguracja dostępu do kursów

 

Po utworzeniu kursu należy go skonfigurować.
Na ekranie głównym kursu po lewej stronie znajdziemy małą tabelkę w której musimy wybrać „Uczestnicy”.

 

 

W przypadku jeśli po lewej stronie nie widzą Państwo menu trzeba się upewnić czy jest ono rozwinięte poprzez rozwinięcie go

 

 

Domyślnie w opcji „Uczestnicy” w „metody zapisu” ustawione jest zapisywanie ręczne.  Gdy taka opcja jest pozostawiona jako jedyna opcja zapisywania się na kurs studentów trzeba dodać ręcznie do kursu.

Opcje „Zapisywanie ręczne” proponujemy nie modyfikować.

Jest możliwość zapisywania samodzielnego przez studentów.

W przypadku używania metody samodzielnego zapisu jest BARDZO WAŻNE  ustawienie klucza dostępu w ustawieniach „Zapisywanie samodzielne”. W kolumnie „Modyfikuj” klikamy na niebieski trybik.

 

Zostaniemy przeniesieni do karty modyfikacji zapisu samodzielnego. Należy ustawić klucz dostępu i w przypadku zapisu samodzielnego jest to OBOWIĄZKOWE. Klucz ten trzeba potem wysłać do studentów którzy odbywają dany kurs.

 

 

 

 

 

 

Edycja Kursu

Aby dodać materiały lub aktywności należy włączyć tryb edycji klikając w „Włącz tryb edycji

 

i w przypadku formatu tematycznego i tygodniowego przy każdym z kafelków jest przycisk „dodaj aktywność lub zasób„. Wielkość materiałów udostępnianych na kursie to 10mb w przypadku plików większych prosimy przesyłać je na OneDrive który mają Państwo dostępny w swoich usługach Office 365 i udostępnić je na kursie poprzez linki.

 

 

 

 

Po kliknięciu w niego zostaniemy przeniesieni do okna w którym można wybrać aktywność lub zasób w zależności od potrzeb kursu. Jeśli potrzebne jest wyjaśnienie co robią dane opcje po kliknięciu w małe i zostaniemy przeniesieni do osobnego okna z opisem i wyjaśnieniem funkcji aktywności/zasobów

 

 

 

 

Jeśli zauważyli państwo jakiś błąd który się zdarzył podczas procesu zakładania proszę się nie martwić kurs można edytować, w każdej chwili klikając w „Włącz tryb edycji” potem w niebieski trybik znajdujący się nad tym przyciskiem i w „edytuj ustawienia„.

 

W przypadku zakończenia procesów dydaktycznych związanymi z kursem autor kursu ma obowiązek ukryć kurs w „Edytuj ustawienia” w polu „Widoczność kursu”

Dodawanie studentów

Aby dodać studentów do kursu należy przejść do zakładki kursu.

W menu na lewej stronie wybieramy zakładkę „Uczestnicy” i wybieramy „Zapisz użytkowników„.

 

 

 

 

Otworzy się okno zapisu użytkowników.
W polu „Wyszukaj” będzie trzeba wpisać imiona i nazwiska osób które mają odbyć kurs. Przypisać im role (domyślnie student radzimy nie zmieniać.)
W opcji „pokaż więcej” można ustawić od kiedy ma się rozpocząć uczestnictwo, ile ma to trwać i kiedy wygasa.
Można dodać więcej niż jednego użytkownika jednocześnie, po dodaniu wszystkie osoby które będą uczestniczyć w kursie wciskamy „Zapisz użytkowników„. Studenci zostaną wtedy przypisani do kursu.

 

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: