Poznajmy się
E-LEARNING

Jakość Kształcenia

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, zgodnie z zapisem ujętym w Strategii Rozwoju na lata 2015-2020, – będzie podejmowała działania, przedsięwzięcia w obszarze nauki, dydaktyki, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, kształtowania społeczeństwa wiedzy i postaw obywatelskich studentów, absolwentów, pracowników PWSZ, mieszkańców miasta oraz regionu.

Uczelnia będzie otwarta na swoje otoczenie i jego potrzeby, oferując wysoką jakość usług edukacyjnych, rozwijając działalność naukowo-badawczą i popularyzującą wiedzę.
Jednym z celów nadrzędnych działalności Uczelni jest ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia poprzez tworzenie odpowiednich warunków dla nowych form oraz doskonalenie form istniejących.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: