KDN Logotyp

Filologia angielska
studia licencjackie

Filologia Angielska

Oferujemy następujące ścieżki zawodowe:

– język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce

– ścieżka nauczycielska

 

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studenci tego kierunku zdobędą biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, zbliżoną do rodzimej kompetencji językowej. Zdobędą również wiedzę o literaturze, kulturze, historii i realiach anglojęzycznego obszaru językowego, pozwalającą na praktyczne jej wykorzystanie w wielu _MG_1162działaniach i rozwijanie umiejętności, na które jest duże zapotrzebowanie na obecnym rynku pracy.

Studenci od I roku wybierają  ścieżkę zawodową – język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce lub ścieżkę nauczycielską. Na pierwszej studenci nabędą umiejętności językowe – niezbędne dla komunikacji z anglojęzycznymi  i niemieckojęzycznymi partnerami biznesowymi oraz dla kompleksowej obsługi turystów. Natomiast na drugiej, – nabędą umiejętności stosowania technik i metod nauczania języka angielskiego jako obcego oraz otrzymają formalne kwalifikacje do nauczania tego języka w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Absolwenci w zależności od wybranej ścieżki, będą mogli podjąć zatrudnienie między innymi w placówkach oświatowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, krajowych i zagranicznych, w sektorze turystyczno-hotelarskim, czy w biurach promocji i współpracy zagranicznej.

Obydwie ścieżki zawodowe przygotowują studentów do podjęcia studiów drugiego stopnia na różnych kierunkach studiów, np.: filologia angielska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: