KDN Logotyp

Finanse i Rachunkowość
studia licencjackie

Rachunkowość i Podatki

application-1756279_640Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Student tego modułu uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zasad i reguł specjalistycznej rachunkowości finansowej i organizacji biura rachunkowego, a także międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, rozumienia, interpretacji i stosowania przepisów prawa, w szczególności obowiązujących w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego oraz prawa pracy w kontekście kosztów pracy; uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące się do audytu i kontroli wewnętrznej, rewizji finansowej, analizy i ewidencji podatkowej, organizacji i zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej.

Finanse i Bankowość

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Student tego modułu uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie obrotu giełdowego i pozagiełdowego, zarządzaniacredit-card-1520400_640 portfelem i strategii inwestycyjnych, doradztwa i pośrednictwa finansowego, rozumienia i stosowania przepisów prawa, w szczególności obowiązujących w zakresie prawa bankowego, finanse jednostek samorządu terytorialnego; uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące się do działalności bankowej i finansowej, w szczególności w zakresie usług bankowych, zarządzania finansami i controllingu.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: