KDN Logotyp

Mechatronika studia inżynierskie – Nowość!

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent jest nie tylko inżynierem mechatronikiem, który posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie automatyki i robotyki, informatyki, elektroniki, budowy i eksploatacja maszyn, inżynierii materiałowej. Gruntowne przygotowanie z zakresu podstaw informatyki ma w przyszłości umożliwiać naszym absolwentom uzupełnianie wiedzy w dynamicznej i szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Absolwent kierunku Mechatronika posiada wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Umie korzystać ze sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego. Potrafi opracować własne aplikacje (programy) sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych na potrzeby automatyzacji procesów przemysłowych. Ma wiedzę niezbędną do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwent jest przygotowany do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

Absolwent modułu robotyka użytkowa ma wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, sterowania i informatyki. Nabyte kwalifikacje umożliwiają mu wykorzystanie robotów użytkowych w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, w bezzałogowych pojazdach, statkach powietrznych i wodnych. Znajduje zatrudnienie jako specjalista z zakresu projektowania systemów automatycznych, robotów mobilnych w różnych zastosowaniach, także przemysłowych.

Absolwent modułu automatyzacja procesów jest przygotowany do wdrażania i obsługi nowoczesnej automatyki w zakładach przemysłowych. Ma wiedzę z zakresu teorii sterowania, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, sztucznej inteligencji, programowalnych systemów sterowania. Kwalifikacje, jakie posiada absolwent tej specjalności, umożliwiają mu podjęcie pracy we wszystkich przedsiębiorstwach wykorzystujących elementy automatyki przemysłowej, jak również wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu nowoczesnych technik komputerowych.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: