KDN Logotyp

Pielęgniarstwo
studia licencjackie

egzaminStudenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności  gwarantujące wysoką jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki chorób i całościowej opieki nad człowiekiem zdrowym, chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Podejmują także działania w celu promocji zdrowia, wspierania inicjatyw społeczności lokalnej na rzecz umacniania zdrowia, rozwijania umiejętności doskonalenia się oraz prowadzenia badań w celu podniesienia jakości opieki i rozwoju zawodu pielęgniarki. Ukończenie studiów pozwala uzyskać  tytuł licencjata pielęgniarstwa uznawanego w krajach Unii Europejskiej. Umożliwia również: zdobycie atrakcyjnej i stabilnej pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej; kontynuowanie kształcenia w ramach studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: