KDN Logotyp

Pielęgniarstwo
studia magisterskie

g558dStudenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności gwarantujące wysoką jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki chorób i całościowej opieki nad człowiekiem zdrowym, chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Podejmują także działania w celu promocji zdrowia, wspierania inicjatyw społeczności lokalnej na rzecz umacniania zdrowia, rozwijania umiejętności doskonalenia się oraz prowadzenia badań w celu podniesienia jakości opieki i rozwoju zawodu pielęgniarki.

Ukończenie studiów drugiego stopnia pozwala uzyskać tytuł magistra pielęgniarstwa uznawanego w krajach Unii Europejskiej. Umożliwia także zdobycie atrakcyjnej i stabilnej pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz założenie własnej praktyki pielęgniarskiej. Uzyskany tytuł magistra daje możliwość dalszego kształcenia w ramach studiów doktoranckich.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: