KDN Logotyp

Politologia
studia licencjackie

UCZELNIA OFERUJE NOWE SPECJALNOŚCI OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020!

Kreacja Wizerunku i Public Relations – nowość!

Moduł przeznaczony jest dla osób zainteresowanych problematyką public relations i szerzej rozumianą komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach i urzędach administracji publicznej. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu kształtowania pozycji rynkowej organizacji i zarządzania procesami komunikacji międzyludzkiej: podstaw PR, komunikacji społecznej i marketingu, badań społecznych w PR, podstaw etykiety i protokołu dyplomatycznego, elementów prawa.

Zajęcia praktyczne pozwalają absolwentowi tej specjalności na zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie komunikowania się, kreowania wizerunku, kontaktów z mediami.

Administracja Bezpieczeństwem Publicznym – nowość!

Moduł Administracja Bezpieczeństwem Publicznym jest przygotowana dla osób zainteresowanych pracą w strukturach administracji publicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem publicznym na wszystkich szczeblach administracji: lokalnym, regionalnym, rządowym i międzynarodowym. Absolwenci specjalności Administracja Bezpieczeństwa Publicznego potrafią sprawnie działać w sytuacjach kryzysowych, identyfikować i rozwiązywać złożone problemy bezpieczeństwa, a także podejmować decyzje na stanowiskach kierowniczych w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest przygotowany do pracy w służbach mundurowych.

Menedżer samorządu terytorialnego – nowość!

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Pozwalają zdobyć wiedzę na temat polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Studenci uzyskują przygotowanie do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach politycznych, społecznych, gospodarczych, zespołach analitycznych, szkoleniowych i diagnostycznych, a także strukturach lokalnych i samorządowych; mogą też sprawować funkcje menedżerskie.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: