Poznajmy się
E-LEARNING

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Studia prowadzone we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej


Osoby zainteresowane podjęciem studiów, prosimy o kontakt:

Dane teleadresowe jednostki prowadzącej:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

Sekretariat Instytutu – pok. 1.15 Collegium sub Horologio; tel. 33/842 98 27 wew. 117, faks 33/ 843 05 30; e-mail: politologia@uczelniaoswiecim.edu.pl


Ogólne cele kształcenia na kierunku studiów:

– praktyczne przygotowanie słuchaczy  do wykonywania zawodu Inspektor Ochrony Danych Osobowych

– absolwenci będą mogli wykonywać pracę m. innymi w organach administracji publicznej

– przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do procesu zarządzania ryzykiem

– przekazanie wiedzy  która pozwoli na biegłe poruszanie się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów informatycznych.

Plan studiów – IODO


Absolwenci studiów po zadaniu egzaminów i obronie prac dyplomowych otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe w studiowanym zakresie,
 • Certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO).

Absolwenci otrzymują stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW, w przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem. Absolwenci mają prawo zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego programu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych.


Opłata za studia podyplomowe:

Na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych opłata za dwa semestry wynosi 3800 zł (1900 zł za semestr).

Pracownikom oraz absolwentom Uczelni przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty.


Warunki rekrutacji:
 1. Procedura rekrutacji polega na złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.
 2. Kandydaci składają w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego następujące dokumenty:
 •  podanie o przyjęcie na studia (załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów Podyplomowych) – pliki do pobrania 
 • kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu Studiów Podyplomowych) – pliki do pobrania 
 • kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty za I semestr studiów na konto Uczelni.

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe – poświadczone kserokopią dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu na miejscu).

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: