Poznajmy się
E-LEARNING

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jednostka prowadząca:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Tel. 33 842 98 27 wew. 117
e-mail: [email protected]
pok. 1.14 Collegium sub Horologio


Opis studiów:

Celem kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych, jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych funkcji związanych z obszarem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, a także zapoznanie z zasadami ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz prawami i obowiązki administratora i inspektora ochrony danych osobowych (audytora) w przedmiotowym zakresie. Poza tym słuchacze będą posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie nadzoru nad dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa informacji oraz monitorowania przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Dodatkowo kształtowane będą umiejętności w zakresie: zaplanowania, przygotowania i prowadzenia kontroli i audytu bezpieczeństwa informacji, zbierania dowodów oraz raportowania.  Proces kształcenia zorientowany został na: kształtowanie kompetencji pozwalających Słuchaczowi na merytoryczną i metodyczną organizację i realizację czynności związanych z ochroną danych oraz szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji, a także uświadamianie potrzeby pogłębiania, aktualizowania i integrowania zdobytej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania z innymi dziedzinami wiedzy.


Program studiów podyplomowych – IODO

Efekty uczenia się przyporządkowane do PRK

Plan studiów – IODO

Opłata za jeden semestr wynosi 1900 zł.


Osoby zainteresowane podjęciem studiów składają komplet dokumentów:

1) podanie o przyjęcie na studia,

2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem oraz oświadczeniem o akceptacji postanowień Regulaminu,

3) umowę dot. kształcenia na studiach podyplomowych,

4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

5) kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję oraz

wniosek o wystawienie faktury, jeśli płatności dokonuje instytucja lub jeśli osoba fizyczna

wnioskuje o wystawienie faktury.

Pliki do pobrania znajdują się tutaj.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: