Poznajmy się
E-LEARNING

Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostka prowadząca: Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji posiada uprawnienia do kształcenia studentów na I stopniu studiów na kierunku zarządzanie w obrębie czterech specjalności: zarządzanie jakością, zarządzanie w turystyce, zarządzanie finansami i zarządzanie w administracji publicznej. Nowa oferta studiów podyplomowych wykorzystuje istniejący potencjał dydaktyczno-naukowy kadry Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz niezależnych ekspertów. Bazuje na realizowanych programach studiów na specjalnościach zarządzanie finansami i zarządzanie w administracji publicznej oraz doświadczeniu i wiedzy eksperckiej.


Cel studiów:

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzająca konieczność zapewnienie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zgodnie z zapisami ustawowymi niezbędnym staje się zapewnienie odpowiedniej skuteczności i efektywności działania jednostek. Wprowadzone zostają wymogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu informacji, zgodności działań z procedurami wewnętrznymi urzędu, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzaniem ryzykiem. Stąd konieczne jest ustanowienie zasad i procedur wewnętrznych związanych z zapewnieniem kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych.

Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli zarządczej w tych organizacjach.


Adresaci:

– kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa obowiązek organizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostce administracji publicznej,

– pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem,

– osoby pracujące w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego JSFP,

– osoby zatrudnione w, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunalnych itp).


pobraneOpis zakładanych efektów kształcenia – Kontrola Zarządcza

pobranePlan studia podyplomowe – Kontrola Zarządcza

pobraneProgram – Kontrola Zarządcza


Opłata za studia (całość): 3900 zł – 1950 za jeden semestr

Minimalna ilość słuchaczy: 15 osób

Pracownikom oraz absolwentom Uczelni przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty.


Dane teleadresowe jednostki prowadzącej:

Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji
ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

Sekretariat Instytutu – pok. 1.06 Collegium sub Horologio; tel. 33/842 98 07 wew. 107, faks 33/ 843 05 30; e-mail: zarzadzanie@uczelniaoswiecim.edu.pl


Dni i godziny obsługi słuchaczy przez sekretariat:

poniedziałek – piątek (10.00 – 14.00), sobota (8.00 – 12.00 – tylko podczas zjazdów)


Warunki rekrutacji:

Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, administracji, prawa, politologii i socjologii lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, administracji i prawa lub wykształcenie wyższe i zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych, – poświadczone kserokopią dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu na miejscu).


Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:
  1. Podanie o przyjęcie na studia – pliki do pobrania
  2. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pliki do pobrania.
  3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
  4. Kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję.
  5. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  6. Dowód wpłaty za I semestr studiów na konto Uczelni.
 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: