KDN Logotyp

Kreacja Wizerunku i Public Relations

DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

KREACJA WIZERUNKU I PUBLIC RELATIONS

Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego


Oferta studiów podyplomowych „Kreacja wizerunku i Public Relations” przeznaczona jest  dla osób zainteresowanych problematyką public relations  i  szerzej rozumianą komunikacją  w agencjach reklamowych i public relations, pracowników działów marketingu i promocji, rzeczników prasowych, doradców medialnych, pracowników z kręgu biznesu i polityki. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu kształtowania pozycji rynkowej organizacji i zarządzania procesami komunikacji międzyludzkiej: podstaw PR, komunikacji społecznej     i marketingu, badań społecznych w PR, podstaw etykiety i protokołu dyplomatycznego, elementów prawa. Zajęcia praktyczne pozwalają na zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie komunikowania się, kreowania wizerunku, kontaktów z mediami.


pobraneEfekty kształcenia – Kreacja wizerunku

pobraneProgram studiów – Kreacja wizerunku

pobraneWykaz przedmiotów – Kreacja wizerunku


Opłata za studia (całość): 2400 zł – 1200 zł za jeden semestr

Pracownikom oraz absolwentom Uczelni przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty.

Minimalna ilość słuchaczy: 20 osób


Dane teleadresowe jednostki prowadzącej:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

Sekretariat Instytutu – pok. 1.15 Collegium sub Horologio; tel. 33/842 98 27 wew. 117, faks 33/ 843 05 30; e-mail: [email protected]


Dni i godziny obsługi słuchaczy przez sekretariat:

poniedziałek – piątek (10.00 – 14.00), sobota (8.00 – 12.00 – tylko podczas zjazdów)


Warunki rekrutacji:

Studia przeznaczone  dla absolwentów  studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia.


Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:
  1. Podanie o przyjęcie na studia – pliki do pobrania.
  2. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pliki do pobrania.
  3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
  4. Kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję.
  5. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  6. Dowód wpłaty za I semestr studiów na konto Uczelni.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: