KDN Logotyp

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego


Celem studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiek.-wychowawczej.  Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny (przy posiadaniu stopnia zawodowego magistra). Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej także w szkołach ponadpodstawowych.


Adresaci:

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych  pedagogów  szkolnych, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących.


pobraneOpis zakładanych efektów kształcenia – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

pobranePlan studiów

pobraneOpis studiów


Opłata za studia (całość): 4500 zł – 1500 zł za jeden semestr

Minimalna ilość słuchaczy: 15 osób Pracownikom oraz absolwentom Uczelni przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty.


Dane teleadresowe jednostki prowadzącej:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

Sekretariat Instytutu – pok. 1.14 Collegium sub Horologio; tel. 33/842 98 28 wew. 118, faks 33/ 843 05 30;

e-mail: [email protected]


Dni i godziny obsługi słuchaczy przez sekretariat:

poniedziałek – piątek (10.00 – 14.00), sobota (8.00 – 12.00 – tylko podczas zjazdów)


Warunki rekrutacji:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, więc nie wymaga się od kandydatów ukończenia studiów kierunkowych z zakresu pedagogiki oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.


Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:
  1. Podanie o przyjęcie na studia – pliki do pobrania
  2. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pliki do pobrania
  3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
  4. Kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję.
  5. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  6. Dowód wpłaty za I semestr studiów na konto Uczelni. 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: