KDN Logotyp

Zarządzanie Oświatą

DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego


Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie oświatą” uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora / kierownika placówki oświatowej  oraz zdobywa wiedzę     i umiejętności niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem: wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod zarządzania instytucją oświatową, w tym analizy i interpretacji różnych sytuacji społecznych wynikających z funkcjonowania instytucji oświatowych oraz rozwiązywania ich problemów organizacyjnych; kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach oświatowych oraz sprawnego posługiwania się systemami informatycznymi w zarządzaniu placówką oświatą; zastosowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji oświatowej; stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą pedagogiczną i administracyjną placówki oświatowej; podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, oraz innymi instytucjami oświatowymi, jak i instytucjami życia społecznego i kulturalnego.


pobraneEfekty kształcenia – Zarządzanie Oświatą

pobraneProgram studiów – Zarządzanie Oświatą

pobraneWykaz przedmiotów – Zarządzanie Oświatą


Opłata za studia (całość): 2600 zł – 1300 zł za jeden semestr

Pracownikom oraz absolwentom Uczelni przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty.

Minimalna ilość słuchaczy: 20 osób


Dane teleadresowe jednostki prowadzącej:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

Sekretariat Instytutu – pok. 1.15 Collegium sub Horologio; tel. 33/842 98 27 wew. 117, faks 33/ 843 05 30; e-mail: [email protected]


Dni i godziny obsługi słuchaczy przez sekretariat:

poniedziałek – piątek (10.00 – 14.00), sobota (8.00 – 12.00 – tylko podczas zjazdów)


Warunki rekrutacji:

Studia przeznaczone  dla absolwentów  studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia.


Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:
  1. Podanie o przyjęcie na studia – pliki do pobrania.
  2. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pliki do pobrania.
  3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
  4. Kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję.
  5. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  6. Dowód wpłaty za I semestr studiów na konto Uczelni.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: