KDN Logotyp

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
studia inżynierskie

 Inżynier Jakości

Purchase this image at https://www.stocksy.com/10836553,5-letnie (7 semestrów) studia inżynierskie

Możliwość uzyskania międzynarodowego CERTYFIKATU – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością . Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie zarządzania jakością na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych. W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemów jakościowych.

Logistyka i Transport w Zarządzaniu Produkcją

3,5-letnie (7 semestrów) studia inżynierskie

Możliwość uzyskania międzynarodowego Certyfikatu – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w transporcie wg ISO 900. Absolwent tej specjalności jest oversaw-construction-1730665_640przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach produkcyjnych – zajmując się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, logistyczną organizacją procesów produkcyjnych, w firmach logistycznych. W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemów logistycznych w konkretnym zakładzie pracy.

Inżynier procesu – optymalizacja, wizualizacja i modelowanie

experiment-217201_6403,5-letnie (7 semestrów) studia inżynierskie

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy jako towaroznawca, konsultant i menadżer średniego szczebla w firmach produkujących i dystrybuujących wyroby chemiczne, jak również w firmach pośrednio związanych z branżą chemiczną. W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda organizacja produkcji chemicznej. Mogą zaobserwować zastosowanie konkretnych rozwiązań technologicznych.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: